Новини

Співпраця КНУБА з Економічним університетом м. Варна

В 2022 році між Київським  національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА, Україна) за ініціативи кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії та Економічним університетом  м. Варна (ИУ-Варна, Болгарія) за ініціативи кафедри інформатики підписаний договір про співробітництво з метою розвитку та поглиблення творчих та організаційних зав’язків між партнерами  з питань  підвищення якості підготовки фахівців, удосконалення навчальної, методичної та науково-дослідної роботи кафедр. 

Загальним фокусом наукових досліджень кафедр-партнерів  є питання розвитку можливостей  інноваційних цифрових обробок великого обсягу структурованих та неструктурованих даних для ефективної реалізації всіх етапів життєвого циклу будівництва в умовах надійного рівня інформаційної безпеки. Дослідження  базуються на концепції ВІМ  та її інтеграції з іншими технологіями в умовах застосування глобальних комп’ютерних мереж і розподілених технологій обробки даних різними користувачами.  Співробітники кафедр та студенти університетів  приймали участь в роботі ІІ Міжнародної науково-практична конференція “Новітні технологічні тенденції інтелектуальної індустрії та Інтернету речей”
«TTSIIT-2023», де кафедрою інформатики ИУ-Варна були представлені дві доповіді з цієї тематики  ( Professor
S. Sulova, PhD, Chief Assist B.Bankov, PhD, Assoc. Professor Iv.Kuyumdzhiev), кафедрою кібербезпеки та компютерної інженерії КНУБА – три доповіді ( професор Ю.  Хлапонін, доцент О.Ізмайлова, студент М. Грішін).

В науково-дослідній роботі кафедр приймають участь студенти університетів. Знаковою подією стала участь команди Економічного університеті Варни в Міжнародній  студентській Олімпіаді «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України (для іноземців-держави) від шкідливих інформаційно-психологічних впливів». Олімпіада проводилась на базі Київського національного університету будівництва і архітектури   (КНУБА) спільно з Інститутом спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 14 квітня 2023 року. В Олімпіаді прийняли участь 17 студентських команд та їх наукових керівників, з них 11 команд з провідних університетів України, команди з Польщі, Болгарії, Іраку, які були залучені на виконання Меморандумів про співпрацю з університетами цих країн, а також команда з Казахстану. Презентації іноземних команд відбувались англійською мовою. В конкурсі рефератів доповідь Сильвії  Момчевої (ИУ-Варна, Болгарія)  на тему «Роль штучного інтелекту при перевірці достовірності інформації в Інтернеті» (англійська мова)  зайняв третє місце.

18 травня 2023 року  в Економічному університеті Варни (Болгарія) відбулось нагородження студентки 3 курсу спеціальності «Інформатика та комп’ютерні науки» Сильвії  Момчевої  за почесне третє місце в конкурсі. За дорученням завідувача кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії КНУБА   доцент кафедри к.т.н., доцент О. Ізмайлова на зборі факультету інформатики  Економічного університету Варни вручила сертифікат і медаль переможця  олімпіади Сильвії  Момчевої (фото 2-4). Кафедра КБКІ КНУБА і кафедра інформатики ИУ-Варна  побажали професійних успіхів студентці Сильвії  Момчевої  і визначили напрями подальшого розвитку наукового та навчального співробітництва між кафедрами на основі існуючого договору про співробітництво між університетами. 

 

 

Проф. Юрій Хлапонін, доцент Ольга Ізмайлова.

Економічний університет м. Варни (Болгарія)
Нагороджена студентка Сільвія Момчева
Вручення грамоти
Спільне фото учасників нагородження з України та Болгарії
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram