НОВИНИ КНУБА

Співпраця КНУБА з Економічним університетом м. Варна

У 2022 році між Київським  національним університетом будівництва і архітектури за ініціативи кафедри кібербезпеки та комп’ютерної  інженерії та Економічним університетом м. Варна за ініціативи кафедри інформатики підписаний договір про співробітництво з метою розвитку та поглиблення творчих та організаційних зав’язків між партнерами  з питань  підвищення якості підготовки фахівців, удосконалення навчальної, методичної та науково-дослідної роботи кафедр.

Загальним фокусом наукових досліджень кафедр-партнерів  є питання розвитку можливостей  інноваційних цифрових обробок великого обсягу структурованих та неструктурованих даних для ефективної реалізації всіх етапів життєвого циклу будівництва в умовах надійного рівня інформаційної безпеки. Дослідження  базуються на концепції ВІМ  та її інтеграції з іншими технологіями в умовах застосування глобальних комп’ютерних мереж і розподілених технологій обробки даних різними користувачами.  Співробітники кафедр та студенти університетів  брали участь в роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Новітні технологічні тенденції інтелектуальної індустрії та Інтернету речей”
«TTSIIT-2023», де кафедрою інформатики ИУ-Варна були представлені дві доповіді з цієї тематики  ( ProfessorS. Sulova, PhD, Chief Assist B.Bankov, PhD, Assoc. Professor Iv.Kuyumdzhiev), кафедрою кібербезпеки та компютерної інженерії КНУБА – три доповіді ( професор Ю.  Хлапонін, доцент О.Ізмайлова, студент М. Грішін).

У науково-дослідній роботі кафедр беруть участь студенти університетів. Знаковою подією стала участь команди Економічного університету Варни в Міжнародній  студентській Олімпіаді «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів». Олімпіада проводилась на базі Київського національного університету будівництва і архітектури   спільно з Інститутом спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 14 квітня 2023 року. В Олімпіаді взяли участь 17 студентських команд та їх наукових керівників, з них 11 команд з провідних університетів України, а також,  команди з Польщі, Болгарії, Іраку, які були залучені на виконання Меморандумів про співпрацю з університетами цих країн, а також команда з Казахстану. Презентації іноземних команд відбувались англійською мовою. В конкурсі рефератів доповідь Сильвії  Момчевої (ИУ-Варна, Болгарія)  на тему «Роль штучного інтелекту при перевірці достовірності інформації в Інтернеті» посіла третє місце.

18 травня 2023 року  в Економічному університеті Варни (Болгарія) відбулось нагородження студентки 3 курсу спеціальності «Інформатика та комп’ютерні науки» Сильвії  Момчевій  за почесне третє місце в конкурсі. За дорученням завідувача кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії КНУБА   доцент кафедри к.т.н., доцент О. Ізмайлова на зборі факультету інформатики  Економічного університету Варни вручила їй сертифікат і медаль переможця  олімпіади. Кафедра КБКІ КНУБА і кафедра інформатики ИУ-Варна  побажали професійних успіхів студентці Сильвії  Момчевій  і визначили напрями подальшого розвитку наукового та навчального співробітництва між кафедрами на основі існуючого договору про співробітництво між університетами. 

Професор Юрій Хлапонін, доцент Ольга Ізмайлова

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram