Студентські наукові гуртки

Науковий гурток здобувачів вищої освіти:

 

Проблеми економіки, обліку та аудиту в будівництві

Науковий керівник:

к.е.н., доцент Корсун Інна Миколаївна

Склад студентського наукового гуртка кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування «Проблеми економіки, обліку та аудиту в будівництві»

ОіА-23 (2 курс)

 1. Боровська Олена Олександрівна
 2. Костюк Олена Володимирівна
 3. Кошма Валерія Геннадіївна заступник старости
 4. Кулікова Валерія Михайлівна
 5. Ташлікович Ангеліна Федорівна

ОіА-21 (3 курс)

 1. Грицаєнко Катерина Миколаївна
 2. Карпенко Василь Костянтинович
 3. Колесник Єлизавета Ярославівна
 4. Потьомкіна Марія Євгенівна
 5. Соколов Андрій Миколайович

ОіА-20 (4 курс)

 1. Болобан Анастасія Олександрівна
 2. Загарія Юлія Іванівна
 3. Захарчук Ірина Анатоліївна
 4. Линчак Катерина Павлівна
 5. Муренко Вікторія Вікторівна
 6. Оринянська Анастасія Анатоліївна
 7. Тихонова Вероніка Миколаївна
 8. Чир¢ян Аліна Арутюнівна

ОіАм-23 (1 курс магістри)

 1. Григор Оксана Вікторівна

Установчі документи:

Положення про науковий гурток ЕТОО_2023
Витяг з протоколу кафедри
План роботи студентського гуртка ч.1
План роботи студентського гуртка ч.2
 
 
 

Наукові публікації членів студентського наукового гуртка

№ з/п

ПІБ

Рік, група

Науковий керівник

Місце публікації конференції, конкурсу

Назва публікації

Місце, сертифікат

1.

Григор Оксана Вікторівна

1 курс магістр

к.е.н., доцент Іванова Т.М.

Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 листопада 2023 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В. М. Лича. Ч. 1. Київ: КНУБА, 2023. С. 99

Інноваційний підхід до організації бухгалтерського обліку на будівельному підприємстві

Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

2.

Чир’ян Аліна Арутюнівна

4 курс

к.е.н., доцент Гаман Г.В.

Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 листопада 2023 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В. М. Лича. Ч. 1. Київ: КНУБА, 2023. С. 133

Управління ефективністю використання основних засобів

Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

3.

Муренко Вікторія Вікторівна

4 курс

к.е.н., доцент Головаш Б.Е.

Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 листопада 2023 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В. М. Лича. Ч. 1. Київ: КНУБА, 2023. С. 148

Використання та вплив необоротних активів на підприємство

Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

4.

Оринянська Анастасія Анатоліївна

4 курс

к.е.н., доцент Зінченко М.М.

Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 листопада 2023 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В. М. Лича. Ч. 1. Київ: КНУБА, 2023. С. 151

Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

 
 
 
Новини роботи гуртка
 

Економічний гурток кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування зібрав студентів спеціальностей: «Облік і аудит» та «Економіка підприємства» на лекцію-практику: «Формування фінансової грамотності у студента».

Доцент кафедри Гаман Галина Володимирівна розкрила сутність фінансової грамотності, сучасний безготівковий обіг, кредитні гроші та їх доречність, важливість заощаджень та їх ефективність використання, а також розібрались для чого потрібно планувати бюджет і з чого він складається у студента, а на завершення викладач надала фінансові поради для повсякденного життя.

Технічний супровід надала доцент кафедри Корсун Інна Миколаївна. Зустріч була плідною, найактивнішою стала студентка ОіА-23 Олена Боровська, яка отримала смачне заохочення.

Дякуємо всім хто доєднався. Плануємо наступні зустрічі нашого економічного гуртка для розкриття практичних аспектів і формування професійних компетенцій у наших студентів!

 

18 березня 2024 р. було організовано і проведено чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування «Проблеми економіки, обліку та аудиту в будівництві» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Тема засідання присвячена участі студентів випускників кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування у V Міжнародній науково-практичній інтернет конференції  «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку», яка запланована на 18 квітня 2024 року.

В засіданні гуртка приймали участь викладачі кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування, доценти кафедри Зінченко М.М., Іванова Т.М., Гаман Г.В., Корсун І.М., а також студенти-випускники бакалаврського рівня.

Зінченко Мирослава Михайлівна, доцент кафедри, відзначила важливість участі здобувачів у наукових заходах університету, зокрема кафедри, для апробації основних результатів наукових досліджень випускних атестаційних робіт освітнього ступеня «бакалавр».

Гаман Галина Володимирівна, доцент кафедри, зауважила про актуальність підготовки тез доповідей на англійській мові, враховуючи міжнародний рівень організації конференції та актуальність проблематики конференції – обмін досвідом, консолідація зусиль науки і практики для визначення шляхів повоєнного розвитку інноваційного підприємництва та будівельної галузі України.

Корсун Інна Миколаївна, доцент кафедри, ознайомила студентів з основними вимогами до структури тез доповідей, відповідності досліджуваної проблематики меті міжнародної конференції та специфіки технічного оформлення доповідей.

Іванова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри, звернула увагу студентів на необхідність дотримання основ академічної доброчесності при підготовці та публікації наукових праць здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Дякуємо всім учасникам засідання студентського наукового гуртка.

Чекаємо наступної зустрічі!

 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram