ТЕЗИ

2023 р.

 1. Журавський О.Д. Порівняльний аналіз напружень та армування залізобетонних модульних сховищ з плитами покриття різної форми / Журавський О.Д. Волощук М.С. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції –  С. 18-19

 2. Журавський О.Д. Особливості відновлення зруйнованих плит покриттів промислових будівель і споруд після артилерійських обстрілів /  Журавський О.Д. Поважнюк О. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції –  С. 24-25

 3. Кріпак В.Д.  До оцінки методів розрахунку стиснутих залізобетонних елементів / Кріпак В.Д. Журавський Д. // Робоча програма та тези доповідей IVМіжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції – С. 39-40

 4. Доброхлоп М.І. Руйнування попередньо напружених згинальних елементів каркасу логістичного центру з холодильником у м. Бровари, який постраждав внаслідок ракетного та артилерійського обстрілів у березні 2022 року / Доброхлоп Є.  М.Доброхлоп М. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції- С. 118-119

 5. Афанасьєва Л.В. Щодо питання матеріаломісткості плит перекриття каркасно-монолітних будинків / Афанасьєва Л.В. Невах О. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції – С. 108-109

 6. Афанасьєва Л.В. Щодо продавлювання плоских плит перекриття кркасно-монолітних будинків.  /Афанасьєва Л.В. // XVII Міжнародної наукової конференції «Наука та освіта», м.Хайдусобосло-  Угорщина – 80-83с.http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf

 7. Афанасьєва Л.В. Щодо оцінки експлуатаційних якостей залізобетонних конструкцій, ушкоджених корозією. /Афанасьєва Л.В. // IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція- Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.- К.,КНУБА -С.382-385.

 8. Журавльов Р. Вплив мінливості кроків арматури у монолітній залізобетонній оболонці баштової промислової споруди / Журавльов Р. Колякова В.М. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференції Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції – С. 59-60

 9. Пономаренко М. Робота конструкцій з використанням спеціальних арматурних систем / Пономаренко М. Колякова В.М. Візиренко Д. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції – С. 81-82

 10. Думич А. Конструктивні особливості внутрішньо-квартирних укриттів / Думич А. Колякова В. Третяк Д. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції – С. 105-106

 11. Скорук Л.М.  Проблеми гармонізації будівельних норм щодо розрахунку кам’яних та армокам’яних конструкцій / Скорук Л.М. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції – С. 61-62

 12. Сморкалов Д.В. Методики розрахунку монолітних залізобетонних конструкцій з попереднім напруженням арматурних канатів / Сморкалов Д.В. Винокур В. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції – С. 85-86

 13. Постернак О. М. Дослідження невизначеності розрахункових моделей залізобетонних згинальних елементів / Постернак М. М. Постернак О. М. // Робоча програма та тези доповідей IVМіжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції. – С. 83-84

 14. Козак О.В. Розрахунок ширини розкриття похилих тріщин вузлів нерозрізних балок з арматурою напруженою на бетон / Козак О.В.// Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції – С. 122-123

 15. Fesenko O.A. Experimental Solving the Problem of the Shelter Object Reinforced Concrete Structures Thermal Expansion / Fesenko O.A. // Symposium 2023: Building for the Future: Durable, Sustainable, Resilient – pp 1683–1693https://doi.org/10.1007/978-3-031-32511-3_173 

 16. Шеховцов В. Обстеження та оцінка технічного стану 3-х поверхової адміністративної будівлі,що була пошкоджена внаслідок ракетного удару, завданого збройними силами російської федерації / Шеховцов В. Фесенко О.А.// Робоча програма та тези доповідейIVМіжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції. – С. 99-100

 17. Фесенко О.А. Впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (BIM) у закладах фахової передвищої освіти / Фесенко О.А.// Збірник тез доповідей ХXІI Міжнародної онлайн-конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенерге-тичних систем природо-користування: конструювання та дизайн» – К –  с. 17-18

 18. Фесенко О.А. Вогнестійкість залізобетонних попередньо напружених багатопустотних плит за ознакою втрати несучої здатності нормальних і похилих перерізів / Фесенко О.А.// Збірник тез доповідей ХXІI Міжнародної онлайн-конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенерге-тичних систем природо-користування: конструювання та дизайн» – К –  с. 76-79

 19. Фесенко О.А. Strength сalculation of a glued laminated timber beam / Фесенко О.А.// Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» – К.: Видавничий центр НУБіП України, Київ – с. 453-455

 20. Фесенко О.А. Класифікація і особливості застосування покрівельних та гідроізоляційних матеріалів / Фесенко О.А.// Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» – К.: Видавничий центр НУБіП України, Київ – с. 455-457

 21. Фесенко О.А. Конструктивні особливості модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб / Фесенко О.А.// Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» – К.: Видавничий центр НУБіП України, Київ – с. 461-463

 22. Фесенко О.А. Прогресуюче обвалення багатопоповерхових будівель внаслідок вибухових навантажень/ Фесенко О.А.// Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» – К.: Видавничий центр НУБіП України, Київ – с. 463-465

 23. Фесенко О.А. Розрахунок двосхилої клеєної балки покриття / Фесенко О.А.// Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» – К.: Видавничий центр НУБіП України, Київ – с. 479-482

 24. Fesenko O.A. Experimental solving the problem of the Shelter Object reinforced concrete structures thermal expansion / Fesenko O.A.// Book of Abstracts of fib Symposium 2023-Istanbul Building for the Future: Durable, Sustainable, Resilient – Istanbul – р . 239

 25. Fesenko O.A. Renovation with Height Increasing of Standardized Residential Building of the 1960s Made of Precast Concrete / Fesenko O.A.// Book of Abstracts of fib Symposium 2023-Istanbul Building for the Future: Durable, Sustainable, Resilient – Istanbul – р .405

 26. Фесенко О.А. Види будівельної продукції KNAUF / Фесенко О.А.// Збірник тез доповідей 76-ї всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» – К– с. 18-20

2022 р.

 1. Zhuravskyi O. Prospects for the Development of High-rise Construction in Ukraine / Zhuravskyi O., Afanasieva L // APPLIED MECHANICS 11/2022. International Scientific Session. Book of abstracts – Bydgoszcz. Poland. – p. 36.
 2. Журавський О.Д. Дослідження усадки та повзучості базальтофібробетону при одноосному та двоосному стиску та розтягу / Журавський О.Д. Волощук М. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених
  «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» – С.143-144
 3. Широков Є. Порівняльний аналіз стінових огороджувальних конструкцій / Широков Є. Кріпак В.Д. Колякова В.М. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» –  С.147-148
 4. Широков Є. Порівняльний аналіз стінових огороджувальних конструкцій // Широков Є.  Колякова В. Кріпак В. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» – С.147-148
 5. Олексюк О. Дослідження впливу геометричних розмірів перерізу та параметрів армування на межу вогнестійкості для залізобетонної колони / Олексюк О. Третяк І. Скорук Л. Скорук Т. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених
  «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» –  С.167-168
 6. Винокур В. Попередньо напружені монолітні залізобетонні конструкції / Винокур В.  Сморкалов Д.В. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» – С.169-170
 7. Постернак О. М. Невизначеність розрахункової моделі при проектуванні будівельних конструкцій. / Постернак М. М. Постернак О. М. // The 9th International scientific and practical conference “Study of world opinion regarding the development of science”- Prague, Czech Republic – С.28-29
 8. Донець Т. Оцінка вогневого впливу, внаслідок пожежі, на несучу здатність стіни підземної частини будівлі / Донець Т. Фесенко О.А. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» – С.139-140

2021 р.

 1. Журавський О., Тимощук В. Експериментальні дослідження плоскої залізобетонної плити підсиленої зовнішньою напруженою арматурою. ІІІ Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 року.

 2. Клімов Ю. Балкова модель при розрахунку міцності залізобетонних плит при продавлюванні. Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей. КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 р. с.31-32.

 3. Кріпак В.,  Колякова В., Демченко Д. Адекватність і взаємовплив конструктивних і розрахункових схем будівлі). Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей. КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 р. с.27-28.

 4. Скорук О. Напружено-деформований стан несучих конструкцій цегляної будівлі з сталефібробетонними плитами перекриття. Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей. КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 р. с. 63-64.

 5. Козак О. Тріщиностійкість похилих перерізів нерозрізних балок з арматурою напруженою на бетон. Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей. КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 р. с. 67-68.

 6. Постернак М.,  Постернак О. Особливості проектування сталезалізобетонних конструкцій згідно ДСТУ-Н Б EN 1994-1. Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей. КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 р. с. 83-84.

 7. Скорук Л. Особливості розрахунку будівель і споруд з урахуванням стадій зведення. Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей. КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 р. с.85-86.

 8. Афанасьєва Л., Москаленко М. Щодо раціонального армування вузлових з’єднань монолітних плит перекриття з вертикальними елементами. . Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей. КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 р. с.37-38.

 9. Панченко О.В. Сучасні рішення для будівництва конфайменту ЧАЕС. Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС Робоча програма та тези доповідей. КНУБА, каф. ЗБК 22-23 квітня 2021 р. с.6

 10. Sinyakin А., Panchenko А., Hladyshev H., Hladyshev D.,Sobko Y. The renovation technology of structures that has lost reliability during long-term operation in an aggressive environment. Інноваційні технології в архітектурі і будівництві, 2021. с.425.

 11. Yesypenko A., Bondar E., Sinyakin A., Рanchenko А.,Pylypchuk O. Innovative organizational and technological solutions For extending the operational life of the chimney h = 270m with Using “Sika” materials. Інноваційні технології в архітектурі і будівництві, 2021. с.414-420.

 12. Широков Є., Колякова В. Вплив та розрахунок вітрового навантаження на огороджувальні конструкції. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv, p.120-121.

 13. Писаревський А., Скорук Л. Оптимізація армування монолітної плити при різному рівні фонового армування. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2021. р.134-135.

 14. Поминчук В., Журавський Д., Журавський О.Д. Вдосконалення збірних залізобетонних дорожніх плит з використанням металевої фібри. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2021, р.136-137.

 15. Гайдай М.,Кріпак В. Дослідження монолітного перекриття з порожнистими вкладишами. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2021, р.140-141.

 16. Дубніцький А., Сморкалов Д. Попередньо напружені монолітні залізобетонні конструкції. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2021, p. 142-143.

 17. Афанасьєва Л.В. Особливості армування вузлових з’єднань монолітних плит перекриття з вертикальними елементами. Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті».1-8 листопада 2021р. м.Нетаія, Ізраїль. c.74-77.http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/10648/1/20.pdfhttp://iftomm.ho.ua/index.html

 18. Байтала Х.З., Донець Т.П., Фесенко О.А. Вогнестійкість залізобетонних плит перекриття стендового безопалубного формування. Тези доповідей 9-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспортІ» 17-19 листопада 2021 р. с.86.http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf

 19. Байтала Х.З., Донець Т.П., Фесенко О.А. Розрахунок залізобетонного сходового маршу на вогнестійкість із застосуванням уточнених методів. Збірник тез доповідей ІІІ-ї Науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС»  22-23 квітня 2021 року, с.81-82.  http://www.knuba.edu.ua/?page_id=104609.

 20. Фесенко О.А., Момотюк Д.С. Розрахунок на вогнестійкість дерев’яних конструкцій за Єврокод 5. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» Присвячену 30-річчю Незалежності України 20-22 жовтня 2021 року м. Київ, с. 353-354.

  https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=205216846849244001&btnI=1&hl=uk

 21. Фесенко О.А., Породько О.С. Особливості розрахунку бетонної плити підлоги на зріз при продавлюванні. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України 23-24 вересня 2021 року, с.24-26 .https://scholar.google.com.ua

 22. Фесенко О.А., Щербина І.ЮМеханічні з’єднання арматури: види та особливості застосування . Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України, 23-24 вересня 2021 року, С.22-24 https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=15756622480041217247&btnI=1&hl=uk

 23. Фесенко О.А., Донець Т.П. Залишкова несуча здатність залізобетонних конструкцій, що зазнали вогневого впливу пожежі. Збірник тез доповідей ХXІ Міжнародна онлайн-конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн»,  25-26 березня 2021р., с. 62-65 https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u349/programa.pdf

 24. Одноліток К.О., Фесенко О.А. Вибір та технологія влаштування фундаментів будівель, що проєктуються в умовах щільної забудови. бірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди 114-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) «КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 25-26 лютого 2021 року, м. Київ, С. 336-338. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_tez2021v4_0.pdf

 25. Фесенко О. А., Щербина І. Ю. Вогнезахисні покриття для дерев’яних конструкцій. Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди 114-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Володимира Савовича (1906-1987) «КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 25-26 лютого 2021 року м. Київ. С. 343-346 https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_tez2021v4_0.pdf

 26. Обелець О.В., Фесенко О.АЗастосування поперечно-шаруватої деревини (CLT) у будівництві. Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди 114-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН  Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) «Крамаровські читання» 25-26 лютого 2021 року, м. Київ, С. 352-354 https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_tez2021v4_0.pdf

 27. Скорук Л.М. Опыт использования SCAD Office при расчете зданий и сооружений (расчет конструкций с учетом режима «Монтаж» ) Онлайн-конференция SCAD USER DAYS 2021 Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD Office 21 19 по 30 апреля 2021 г. В формате серии вебинаров  https://scadhelp.ru/page/99

 28.  Фесенко О.А., Обелець О.В. Ефективне кріплення сендвіч-панелей до елементів сталевого каркасу. Збірник тез доповідей 75-а всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн», 1-2 квітня 2021 р. с. 14-15. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u349/programa_1.pdf

 29. Немчинов Ю.І, Мар’єнков М.Г., Жарко Л.О.,  Бабік К.М,  Фесенко О.А, Бєлоконь А.М., Донець Т.П, Малоокий В.О., Калініченко А.С., Іванова О.М., Мурашко О.В., Діколь К.В., Кубійович Н.В. Оцінка сейсмостійкості конструктивної системи безкаркасних багатоповерхових будівель вільного планування на основі натурних випробувань просторового дослідного фрагменту. Збірка тез доповідей дванадцятої всеукраїнської науково-технічної конференції «Будівництво в сейсмічних районах України»  23-25 вересня 2021 року, с.6-7 https://odaba.edu.ua/

 30. Байтала Х.З., Донець Т.П., Єлькін О.В., Стебельський А.Л., Фесенко О.А. Вогнестійкість збірних залізобетонних елементів з лицьовим шаром зі склофібробетону заводського виготовлення для сейсмостійких безкаркасних будівель вільного планування. Збірка тез доповідей дванадцятої всеукраїнської науково-технічної конференції «Будівництво в сейсмічних районах України»  23-25 вересня 2021 року, https://odaba.edu.ua/upload/files/Programa_Budivnitstvo_v_seysmichnih_rayonah_Ukraini_1.pdf

2020 р.

 1. Афанасьєва Л.В. Оцінка експлуатаційних якостей залізобетонних. XV Міжнародна наукова конференція «Наука і освіта», Нетанія, Ізраїль,2020р.-С.75-79
 2. Афанасьєва Л.В. Гармонізація міжнародних і національних стандартів як механізм технічного регулювання будівельної галузі України. XIV Міжнародна наукова конференція «Наука і освіта», Хайдусобосло, Угорщина, 2020р.-С.3-7
 3. Волощук М., Колякова В. Порівняльний аналіз конструктивних схем багатоповерхової будівлі при розрахунку за ДБН та Eurocode. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2020, с. 126-127
 4. Лакштанов А., Сморкалов Д. Дослідження несучої здатності поперечних перерізів з/б конструкцій, підсилених вклеєною арматурою. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2020, с. 138-139.
 5. Тимощук В. Розрахунок плоских залізобетонних плит з урахуванням армуючого матеріалу. Порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2020, с. 150-151.
 6. Доброхлоп М., Шумський М. Підсилення залізобетонних стиснутих елементів композитними матеріалами. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2020, с. 156-157
 7. Семеняка М., Доброхлоп М. Сучасні методики розрахунку контактного шва в підсилених залізобетонних елементах. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ build master-class.-Kyiv 2020, с. 158-159
 8. Журавський О.Д.,Куцик Е.В. Прочность и трещиностойкость железобетонных балок из высокопрочного бетона. Архитектурно-строительный комплекс: Электронный сборник статей ІІ междуна-родной научной конф. Проблемы, перспективы, инновации. Новополоцк,  28–29  нояб.  2019  г. / Полоцкий  государственный универ-ситет;  под  ред.  Л.М.Парфеновой. –Новополоцк: Полоц.  гос.  ун-т,  2020.  С. 93-98.
 9. Савенко В. І., Висоцька Л.М., Полосенко А.В., Журавський О.Д. Экомодификато-ры ржавчины растительного происхождения безопасные для человека и окружающей среды. Архитектурно-строительный комплекс: Электронный сборник статей ІІ междуна-родной научной конф. Проблемы, перспективы, инновации. Новополоцк,  28–29  нояб.  2019  г. / Полоцкий  государственный универ-ситет;  под  ред.  Л.М.Парфеновой. –Новополоцк: Полоц.  гос.  ун-т,  2020.  С. 261-271.

2019 р.

 1. Афанасьєва Л.В.Про можливість використання залізобетонних конструкцій в умовах дії високошвидкісного удару. Зб. пр ХІІІ Міжнародної наукової конференції. м.Хайдусобосло, Угорщина,  4-13.01.2019 3-7с.

 2. Колякова В.М., Лялько В. Вплив вітру на телевізійну вежу. Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists “Build-master-class-2019” Kyiv, KNUCA- 2019.-160-161с. https://www.bmc-conf.com/ua/archive.html

 3. Колякова В.М., Дрозд А., Божинський М. Порівняльний аналіз роботи балкового та безбалкового перекриття під дією підвищених температур. Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists “Build-master-class-2019” Kyiv, KNUCA- 2019.-162-163с. https://www.bmc-conf.com/ua/archive.html

 4. Хохлін Д.О., Гончар Д. Розвиток системи категорій технічного стану будівель і споруд та їх конструкцій.Conference proceedingsInternational scientific-practical conference of young scientists “Build-master-class-2019” Kyiv, KNUCA- 2019.-190-191с. https://www.bmc-conf.com/ua/archive.html

2018 р.

  1. Хохлін Д.О. Оцінка динамічних характеристик будівель після впливу значних нерівномірних деформацій основи. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  2. Постернак О., Семеняка М. Раціональний вибір методу підсилення згинальних залізобетонних елементів. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р
  3. Колякова В., Божинський М. Аналіз деформацій залізобетонних монолітних плит в залежності від місця прикладання температурного навантаження відносно основних несучих конструкцій будівлі. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  4. Клімов Ю.А. Міцність композитної неметалевої арматури на зріз. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  5. Афанасьєва Л.В. Про можливість використання склопластикової арматури в будівельних конструкціях. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  6. Скорук Л., Сібіковський О. Каркасне будівництво для багатоповерхових гаражів-стоянок. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  7. Кріпак В., Давиденко Р. Стійкість колон каркасних будівель проти прогресуючого руйнування. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р
  8. Кріпак В., Антонов Р. Ефективні монолітні перекриття з порожнистими вкладишами. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  9. Сморкалов Д., Лакштанов А. Підсилення залізобетонних конструкцій за допомогою вклеєної поперечної арматури. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  10. Кріпак В., Дробаха О. Реконструкція будівель з використанням зовнішнього та внутрішнього металевого каркасів. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  11. Постернак О., Постернак М. Надійність контактного шва при підсиленні згинальних залізобетонних елементів. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції м.Київ 24-25 травня 2018р.
  12. Журавський О.Д. Критерії міцності залізобетонних плоских елементів при спільній дії згинальних та крутних моментів, нормальних та дотичних сил. ІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» м.Київ 24-25 травня 2018р.
  13. Колякова В.М., Божинський М.О. Аналіз деформацій залізобетонних монолітних плит в залежності від місця прикладання температурного навантаження, відносно основних несучих конструкцій будівлі Науково-практичний семінар «Вогнестійкість будівельних конструкцій. Пожежна безпека об‘єктів будівництва» ДП НДІБК, 24 квітня 2018р.
 1.  
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram