Троян В’ячеслав Васильович

Доктор технічних наук, професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів. e-mail: troian.vv@knuba.edu.ua, s_troy@ukr.net тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-0362-7541

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта: У 2001 році закінчив хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю 7.092502 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». 2004-2006 рр. – Аспірантура КНУБА. В 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. 2011-2014 рр. – Докторантура КНУБА. В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

Загальна інформація: Науково-педагогічний стаж 17 років. З 2006 року працює в КНУБА на посадах асистента, доцента, професора. В 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Сухі суміші та розчини на їх основі для влаштування підлог промислових будівель». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Технологічні основи підвищення та прогнозування довговічності бетонів для масивних споруд». 3 2017 року, член спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05. Підготував 1 кандидата технічних наук.

В 2021 р. пройшов міжнародне стажування University of finance, insurance, bussines, enterpreneurship and innovation (Болгарія)

Перелік навчальних дисциплін: – Добавки для бетонів та будівельних розчинів (192 «Будівництво і цивільна інженерія»); – В’яжучі речовини (192 «Будівництво і цивільна інженерія»); – Нормативна база будівництва (192 «Будівництво і цивільна інженерія»). Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальностю 192 «Будівництво і цивільна інженерія».

Науково-методична робота: Автором опубліковано понад 80 наукових, методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник, 4 монографії. 2 статті індексовані базою Scopus.

Напрями наукової діяльності: Підвищення та прогнозування довговічності збірного та монолітного залізобетону.

Наукова діяльність

2022

Публікації

 1. Troian V., Gots V. …, Keita E., Roussel N., Angst U., Flatt R. J. Challenges in Material Recycling for Postwar Reconstruction. RILEM Tech Lett 2022, 7, 139-149. https://letters.rilem.net/index.php/rilem/article/view/171 (Scopus) (опубл.: грудень 2022 р.).

2021

Публікації

 1. Троян В. В., Кіндрась Б. П. Моделювання тріщиностійкості високоміцних бетонів, здатних до самоущільнення. Журнал «Будівельні матеріали та вироби», 2021. №1-2.  с. 40-43. (Фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-N1-2-za-2021-r/
 2. Троян В.В., Шилюк П.С., Піпа В.В., Тимошенко С.А., Омельчук В.П. Підвищення стабільності еттрингіту в цементних системах з високим вмістом R2O. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 403-404. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 3. Троян В.В., Гоц В.І., Шилюк П.С., Тимошенко С.А., Кіндрась Б.П. Прогнозування та підвищення тріщиностійкості високоміцних бетонів, здатних до самоущільнення. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 404-405. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf.

2020

Монографії

 1. Троян В.В. Підвищення стійкості бетону до внутрішньої сульфатної корозії / Троян В.В., Сова Н.О. // Монографія – О: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 132 с. ISBN 978-966-992-368-4

2019

Монографії

 1. Троян В.В. Забезпечення тріщиностійкості бетону масивних споруд: Монографія – К: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019.- 92 с. ISBN 978-617-696-611-1

Публікації

 1. V.Troуan, N.Sova. Improving the resistance of concrete for sleepers to the formation of delayed and secondary ettringite, the alkali-silica reaction, and electric corrosion. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- 2019.№6/6 (102).- p.13-19 (Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/185613

2018

Публікації

 1. COST TU1404 benchmark on macroscopic modelling of concrete and concrete structures at early age: Proof-of-concept stage / [Agnieszka Jędrzejewska, Farid Benboudjema, Laurie Lacarriere, Miguel Azenha, Dirk Schlicke, Stefano Dal Pont, Arnaud Delaplace, José Granja, Karolina Hajkova, Peter Joachim Heinrich, Giuseppe Sciumè, Emanuel Strieder, Elisabeth Stierschneider, Vít Šmilauer, Vyacheslav Troyan] // Construction and Building Materials, Elsevier, 2018, 174, pp.173 – 189 (Scopus)https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061818308882?via%3Dihub

2017

 1. Троян В.В. Технологічні основи підвищення та прогнозування довговічності бетонів для масивних споруд : [монографія]. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 238 c. ISBN 978-617-696-601-2

2016

 1. Vyacheslav V. Troyan, Aleksandr Moskalenko. Developing procedure determining ice formation for evaluation frost concrete. Eureka physics and engineering, 2016. 1:73-81. http://eu-jr.eu/engineering/article/view/29

Госпдоговірні тематики в яких приймав участь в якості відповідального виконавця/керівника:

 1. 2005-2006 р. Розробка бетонних сумішей для монолітного будівництва. ЗАТ «ПознякиЖилБуд» (Київ, Україна). Розробка та впровадження бетонної суміші з легкоукладністю S4 для бетону з класами міцності на стиск С25/30 та С50/60 на основі СЕМ II / А-S 400 «Криворізький цемент» та СЕМ I 500 «Волинь цемент», добавки Sika, MC Bauchemie.
 2. 2007 р. Розробна бетонної суміши з легкоукладністю S1 для бетону з класом міцності на стиск С32/40 для виробництва бетонних труб для мікротунелювання. ВАТ «Завод Будіндустрії», Київ, Україна. Удосконалення технології виробництва бетонних труб для мікротунелювання за рахунок використання цементу CEM II / A-S 400 замість CEM I 500.
 3. 2007-2008 р. Дослідження можливості отримання високоміцного бетону на основі місцевої сировини. Відкрите акціонерне товариство «Бетонний завод ім. С. Ковальської» Київ, Україна. Розробка та впровадження бетонної суміші з технологічністю S4 для високоміцного бетону з класом міцності на стиск С50/60 на основі СЕМ I 500 «Кам’янець-Подільський цемент» та добавок Stachema.
 4. 2008-2009 р. Розробка технології бетонування конструкцій для Нового Безпечного Конфайменту Чорнобильської АЕС. НОВАРКА – Проект NSC (JV Bouygues TP & Vinci Construction Grands Projects). Розробка вимог до бетону та технічних умов. Розробка бетонної суміші. Аналіз,рекомендації та затвердження умов виробництва, транспортування, укладання та догляду за бетоном. Кваліфікація сировини для бетону. Проектування бетонних сумішей в лабораторії. Дослідження відповідності. Випробування та коригування бетонних сумішей.
 5. 2009–2010 р. Розробка, впровадження та випробування бетонних сумішей. “Insaat ve Ticaret Anon”. Бориспіль (аеропорт), Україна. Проектування бетонних сумішей з легкоукладністю S4 для бетону з класами міцності на стиск С20/25- С32/40, морозостійкістю F75-F200 та водонепроникністю W6.
 6. 2010 р. Моделювання термонапруженого стану бетону масивних фундаментів НБК. НОВАРКА – Проект НБК. Розробка моделі виділення тепла як змінної часу та перевірка її адекватності / відповідності. Моделювання термонапруженого стану у залізобетонному масиві. За допомогою моделі визначали параметри активного та пасивного регулювання термонапруженим станом залізобетону.
 7. 2011 р. Прогнозне моделювання деградації бетону для масивних фундаментів НБК внаслідок агресивного впливу навколишнього середовища та розробки математичних моделей деградації бетону протягом 100 років. НОВАРКА – Проект НБК. Визначали основні агресивні впливи навколишнього середовища на бетон відповідно до ДСТУ B V.2.7-176: 2008 (EN 206-1: 2000, NEQ). Дослідження деградації бетону за допомогою лабораторних досліджень. Розробка чисельної моделі деградації бетону протягом 100 років за крітеріями:
 • карбонізації бетону;
 • циклічного заморожування / відтавання;
 • комбінований ефект карбонізації та циклічного заморожування / відтавання.
 1. 2011 р. Моделювання та моніторинг термонапруженого стану бетонного фундаменту Собору УПЦ. Моделювання термонапруженого стану у залізобетонному фундаменті (10 000 м3). Використовуючи модель, визначали параметри пасивного регулювання термонапруженого стану залізобетону та потенційне тріщиноутворення. Моніторинг та регулювання термонапруженого стану бетонного фундаменту.
 2. 2011 р. Моделювання та моніторинг термонапруженого стану фундаменту «Соціально- громадянського комплексу Ocean Plaza». Розробка рекомендацій щодо пасивного регулювання термонапруженого стану та контролю температурного режиму тверднення бетону “KAN Development”, Київ, Україна.
 3. 2012 р. Імітаційне моделювання та моніторинг термонапруженого стану бетонного фундаменту громадського центру на вулиці Шелуденка. Місто Київ. ТОВ «Ант-Япі». Моделювання термонапруженого стану у залізобетонному фундаменті (15 000 м3). За результатами моделювання, визначали параметри догляду за бетоном з метою мінімізації потенційного тріщиноутворення.
 4. 2013-2014 р. Проведення досліджень щодо ефективності модифікації бетону попередньо-напружених залізобетонних шпал з метою підвищення їх довговічності. Укрзалізниця, Український державний університет залізничного транспорту. Досліджували можливість отримання стійкого до внутрішньої корозії пластифікованого бетону залізничних шпал шляхом комплексної модифікації органічними та мінеральними добавками, які зв’язуючи іони лужних металів, присутніх в цементі та добавках, сприяють підвищенню температури стабільного існування еттрингіту і зменшенню ймовірності виникнення небезпечних процесів його рекристалізації та попередженню виникнення лужної корозії та електрокорозії бетону.
 5. 2016 р. Моделювання термонапруженого стану фундаментної плити на об’єкті «реконструкція головного корпусу II черги ЧАЕС (енергоблоки 3, 4) з посиленням і герметизацією будівельних конструкцій, виконуючих функцію огороджувального контуру НБК»
 6. 2017 р. Моделювання термонапруженого стану плити ростверку житлового будинку по об’єкту «Реконструкція та забудова території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською та М. Пимоненко у Шевченківському районі м. Києва»
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram