НОВИНИ БФ,  НОВИНИ КНУБА,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

Відбулась Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2022»

30.11-02.12.2022 в Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулась Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2022».

Метою конференції є всебічний обмін досвідом проектування та будівництва, реконструкції та реставрації сучасних об’єктів архітектури, розвиток передових технологій автоматизованого проектування та практичні аспекти його застосування, популяризація сучасних ефективних матеріалів та будівельно обладнання. Підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів та систем управління організацією, економікою та менеджментом в будівництві.

Викладачі кафедри менеджменту в будівництві та студенти освітньої програми «Менеджмент організації і адміністрування» взяли участь в конференції, де представили доповіді на актуальні теми сьогодення.

Професор Івахненко Ірина Сергіївна представила доповідь на тему « Створення молодіжних освітніх платформ для посилення міждисциплінарних навичок у здобувачів освіти будівельних спеціальностей». Професор Поколенко Вадим Олегович та студент 3 курсу Резник Дмитро підготувати доповідь на тему: «Теоретичні та прикладні засади “управління за відхиленнями”, їх застосування в будівництві».

Також серед учасників Секції 6. конференції  «Організація, економіка та менеджмент в будівництві. Організація будівельного виробництва. Товарознавство та комерційна діяльність. Економіка будівництва. Менеджмент в будівництві та архітектурі» стали студенти освітньої програми «Менеджмент організації і адміністрування»:

Valeriia Pavlova (4 курс) тема доповіді: «Innovative methods of personnel management in the conditions of digital transformation»;

Лaзaрчук Oльгa (6 курс) тема доповіді: «Зaстoсувaння гнучких метoдoлoгiй упрaвлiння iннoвaцiйними прoцесaми нa пiдприємствaх будiвництвa»;

Лазаренко Юлія (6 курс) тема доповіді: «Розробка пропозицій щодо функціонування вітчизняних технопарків як полігону проривних інновацій в будівництві»

Омеляненко Діана (4 курс) тема доповіді: «Особливості просування інновацій на будівельний ринок і формування попиту на них»;

Омельчук Ангеліна (3 курс) тема доповіді: «Причини, структура, види, наслідки конфліктів. Технологія управління конфліктами»;

 Тритинник Катерина (4 курс) тема доповіді: «Психологічні основи безпечної поведінки персоналу в умовах воєнних дій як чинник забезпечення ефективної організації праці»;

Шандра Тетяна (4 курс) тема доповіді: «Основні принципи та практики регулярного менеджменту як системи управління компанією».

Бажаємо нашим здобувачам освіти подальших наукових здобутків та цікавих досліджень.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram