НОВИНИ БФ,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

Выдбулося засідання наукового студентського гуртка

3 жовтня 2022 р. на кафедрі менеджменту в будівництві відбулось засідання наукового студентського гуртка зі студентами 1 курсу, група МО-11, ОП «Менеджмент організації і адміністрування». Темою обговорення стало ознайомлення студентів із основними заходами щодо запобігання академічного плагіату в Київському національному університеті будівництва і архітектури та про заходи щодо підтримки академічної доброчесності.

Студентам було прояснено:

  •  яким чином робити  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей відповідно до ДСТУ 8302:2015;
  • як дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • як надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну діяльність;
  • яким чином здійснюється контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти та проходить оцінювання результатів навчання.

Також обговорили основні програмні продукти, які використовуються для перевірки робіт на наявність плагіату у КНУБА, а саме: StrikePlagiarism.com (ТОВ «Плагіат»), Unicheck.com (ТОВ «Антиплагіат»), Anti-Plagiarism (Хмельницький національний університет).

Бажаємо нашим здобувачам освіти дотримуватись академічної доброчесності та мати повагу до інтелектуальних надбань як невід’ємної умови забезпечення якості освітнього та наукового процесу Університету.

Д.е.н., професор кафедри менеджменту в будівництві Ірина Івахненко

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram