Виробнича практика на ФІСЕ
НОВИНИ ФІСЕ

Виробнича практика на ФІСЕ

3 липня 2023 року у студентів ФІСЕ 3 курсу  спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Теплогазопостачання і вентиляція» та спеціальності 144 «Теплоенергетика» розпочалася виробнича практика. Згідно до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ  Київського національного університету будівництва і архітектури» (наказ ректора № 260 від «12» жовтня 2022 р.):

«Практика є важливою і невід’ємною складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців, початковою ланкою в системі їх практичної підготовки до роботи на виробництві.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці у сфері майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в Університеті знань, навичок та професійних компетентностей для прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності».

В рамках ознайомлення з провідним , передовим досвідом в сферах теплопостачання, опалення, водопостачання ,водовідведення студенти відвідали   представництво в Україні «WILO», всесвітньо знаної фірми.

Значна кількість теплових пунктів Києва укомплектована обладнанням «WILO».

Керівник напряму «Будівництво»  Геннадій Поберезніченко ознайомив з історією створення підприємства, продемонстрував сучасне обладнання, пояснив переваги використання їх обладнання порівняно з іншими фірмами. Також пояснив студентам, що від їх знань, компетенцій, уміння спілкування з працедавцями буде залежати їх майбутнє працевлаштування, що «WILO» може бути майбутнім місцем праці.

Відвідування «WILO» сприяло поглибленню та набуттю додаткових знань, які будуть корисно використовувати студенти в курсовому та дипломному проектуванні, в майбутній професійній діяльності.

Дякуємо керівництву університету за наданий транспорт.

Доцент кафедри теплотехніки Барановська С.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram