Загальна інформація

Силабуси освітніх компонент з ОМ для 191 вибіркові

Силабус_для_спеціальності_191_вибіркова_Основи_архітектури_інтер’єру_АРХ_2курс_22_23 Силабус_для_191_вібіркова_Синтез мистецтва_АРХ_22-23 Силабус_для_191_вибіркова_Рисунок_в арх_серед_АРХ_22-23 Силабус_для_191_вибіркова_Рисунок в природньому середовищі_АРХ_22-23   Силабус _для_спеціальності_191_вібіркова_Худ_форми_в_арх

Read More »

Силабуси освітніх компонент, які реалізує кафедра образотворчого мистецтва і архітектурної графіки на освітньому рівні бакалавр 191 “Архітектура та містобудування”

Силабуси освітніх компонент для ІІ курсу, спеціальності 191, на 2022-2023 навчальний рік, обов’язкова програма Силабуси освітніх компонент для ІІ курсу, спеціальності 191, на 2022-2023 навчальний рік, вибіркова компонента

Read More »

21.04.23 Акредитація

21.04.23 Акредитація З 19 по 21 квітня 2023 року було проведено акредитаційну експертизу у дистанційному режимі за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» за другим рівнем вищої освіти освітньої програми «Архітектура будівель і споруд» у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Гарант освітньої програми – завідувач кафедри теорії архітектури Ковальська Гелена Леонідівна. Експертиза проводилась експертною комісією у складі: д.арх. Косьмій М.М. (керівник експертної групи), д.т.н. Савченко О.В., д.арх. Гатальська Н.В., к.арх. Бородай А.С., здобувач Чистяков А.О. Всі зустрічі було організовано вчасно, з дотриманням всіх необхідних вимог. Гарантом підготовлено та представлено комісії всі необхідні матеріали і документацію. Експертною комісією відмічено високий рівень підготовки здобувачів за другим рівнем вищої освіти за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд».

Read More »
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram