Загальна інформація

Участь у наукових конференціях, заходах та круглих столах

Програма V Міжнародної науково-практичної конференції “Енергоощадні машини і технології” 2024 року Програма круглого столу ” Налаштування освітніх траєкторій в підготовці менеджерів будівництва в контексті відбудови України” 2023 року

Read More »

The III International Scientific and c “Education, Law, and Public Administration – New Development Trends” (ELPA–NDT)

Invitation to the conference Organizing information Event Overview We are delighted to announce the upcoming III International Scientific and Practical Conference “Education, Law, and Public Administration – New Development Trends” (ELPA–NDT), scheduled for June 27-28, 2024. This event will be held online, offering a platform for scholars, researchers, and students from around the globe to engage in fruitful discussions and share insights. Key Information Purpose The primary goal of the conference is to introduce and discuss contemporary advancements in public law and public administration both in Ukraine and globally. Participants will explore solutions to current issues and highlight the findings from theoretical and applied research conducted by experts in the field. Topics of Interest Keynote Speakers We are honored to have Nameer Qasim, Doctor of Science, Associate Professor and Dmytro Khlaponin, PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, as keynote speakers at this conference. Their extensive experience and knowledge will provide valuable perspectives on the conference topics. Participation Details Interested participants must follow these steps to join the conference: Paper Submission Participants are encouraged to submit their papers to the conference on the Spatial Development Journal. Please use the following link for submissions: http://spd.knuba.edu.ua/about/submissions. The top papers of this conference will be selected for publication in Scopus-indexed journals after a final review by the journal’s reviewers. Organizing Committee Advisors Executive Secretary We look forward to your participation in this significant event and anticipate insightful discussions and networking opportunities that will contribute to the advancement of education, law, and public administration.

Read More »

15 травня 2024 року відбулося щосеместрове засідання Філософського гуртка на тему: “Проблеми людини у суспільстві”.

Модератором засідання була доцент кафедри філософії Таран Ганна Павлівна.На засіданні були присутні колеги по кафедрі: Проф. Чорноморденко І.В. та доценти Лакуша Н.М. іГалушко О.С.Всього було присутніх 15 учасників – бакалаври, магістри і аспіранти різних спеціальностейуніверситету.З кращими цікавими, актуальними, філософськими науковими повідомленнями, котрі викликалибурхливе обговорення, виступили аспіранти – Подкопаєв Даніїл, Станкевич Андрій та магістеркаСарницька Марія.Вони в своїх повідомленнях порушили наступні проблеми: Корупції, права, свободи слова,положення національних меншин, а особливо питання освіти в Україні, тощо. Кращими були вобговоренні (доповнення, коментарі, запитання) наступні учасники: Катерина Шкарупило,Володимир Мельник, Назар Воронюк, Ольга Маслова, Людмила Данилюк, Любов Первушова таАндрій Будник.Підводячи підсумки засідання філософського гуртка Ганна Таран подякувала учасників за їхактивну громадянську позицію, за висловлені цікаві ідеї і доречні пропозиції щодо системивідносин людини і суспільства.

Read More »

22 травня 2024 р. о 15.20 на кафедрі відбулося чергове засідання наукового гуртка з релігієзнавства на тему «Релігія, культура, суспільство».

Вели засідання доценти Тетяна Євдокимова і Сергій Ставрояні. Цього разунаша зустріч проходила в змішаному форматі online і offline. Активну участь взасіданні взяли студенти факультету автоматизації і інформаційних технологій,геоінформаційних систем та управління територіями, інженерних систем таекології, архітектурного, аспіранти кафедри. Досить жвава дискусіярозгорнулась на тему місця і трансформації релігії в сучасному світі,майбутнього традиційних релігій, проблем віри і атеїзму, історії релігій натеренах України. Прозвучали доповіді про феномен громадянської релігії,релігійну ситуацію на землях України в ХІV-ХVІ ст., міжконфесійну ситуаціюв нашій країні. Підводячи підсумки засідання, учасники акцентували увагу натому, що тематика засідань гуртка цікавить сучасну молодь, висловилипобажання щодо більш активного залучення магістрів і аспірантів нашого вузудо діяльності гуртка і намітили теми наступного засідання.

Read More »

Аспіранти кафедри

2017 рік вступу Примак Л.В. Примак Л.В. Примак Лідія Василівна Наказ КНУБА про зарахування в аспірантуру в 2017 р. від 11.10.2017 №1887 Тема: Геоінформаційне забезпечення радіочастотного планування телекомунікаційних стільникових систем Науковий керівник: д.т.н., професор, Карпінський Ю.О. Відомості про захист дисертації ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ Автореферат дисертації Текст дисертації Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.035, Київський національний університет будівництва і архітектури Дата захисту: 15.02.2022 Державний реєстраційний номер: 0822U100676 2018 рік вступу Яковенко М.С. Яковенко М.С. Яковенко Михайло Сергійович Тема дисертації: Комбіновані геодезичні та інклінометричні технології моніторингу деформацій інженерних споруд. Науковий керівник: к.т.н., професор Нестеренко О.В. Запланований рік захисту: 2025. 2019 рік вступу Жень Лей Карпенко О.В. Жень Лей Жень Лей Тема дисертації: Застосування методів ДЗЗ для моніторингу використання земель сільськогосподарського призначення. Науковий керівник: к.т.н., доцент Лазоренко Н.Ю. Запланований рік захисту: 2026 Документи здобувача за 4 роки навчання 2019-2020: Відгук керівника Лазоренко Н.Ю. 20.04.2021 р. Звіт аспіранта 22.04.2021 р. Витяг з протоколу засідання кафедри ГІФ 20.04.2021 р. Наказ про зарахування до аспірантури Витяг з протоколу засідання вченої ради кнуба №32 від 04,06,2020р Індивідуальний навчальний план аспірант Ren Lei Індивідуальний_науковий_план Індивідуальний_навчальний_план Заява для спец дисп Ren.L Витяг з протоколу Ради факультету ГІСУТ 02.06.2020 р. 2020-2021: Відгук керівника Лазоренко Н.Ю. 2020 Звіт аспіранта Жень Лея 2020 2021-2022: Витяг з протоколу засідання кафедри ГІФ 20.04.2021 р. Звіт аспіранта 22.04.2021 р. 2022-2023: Рiчна атестацiя Жен Лей 2022 Вiдгук керiвника Лазоренко Н.Ю. 12.05.2022 р. Карпенко О.В. Карпенко Олена Володимирівна Тема: Геоінформаційні моделі та методи оцінювання ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад Науковий керівник: д.т.н., професор Лященко А.А. Запланований рік захисту: 2023 Відрахована 2020 рік вступу Кінь Д.О. Гаврилюк Є.Ю. Кінь Д.О. Кінь Данило Олексійович Тема: Удосконалення методів геодезичних і картометричних обчислень у геоінформаційному середовищі Науковий керівник: д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2024 Відомості про захист дисертації Анотація дисертації Текст дисертації Спеціалізована вчена рада ДФ 21.193, Київський національний університет будівництва і архітектури Дата захисту: буде повідомлено пізніше Державний реєстраційний номер:  Документи здобувача за 4 роки навчання 2020-2021: Наказ про зарахування до аспірантури у 2020 р. Витяг з протоколу засдіання кафедри ГІФ від 27 січня 2021 р. Кінь ДО Витяг з протоколу засдіання кафедри ГІФ від 20 квітня 2021 Кінь ДО Витяг з протоколу засдіання Вченої ради факультету ГІСУТ_Кінь Заява щодо вибору спец дисп Кінь ДО Звіт аспіранта Коня ДО 21.10.2021 Індивідуальний навчальний план аспіранта Коня ДО Індивідуальний науковий план аспіранта Коня ДО Відгук керівника Карпінського Ю.О. Річна атестація Кінь Д.О. 2021 р. 2021-2022: Витяг з протоколу засідання кафедри ГІФ від 26.10.2022 р. Звіт аспіранта Коня Д.О. 26.10.2022 р. Відгук керівника Карпінського Ю.О. 26.10.2022 р. Річна атестація Кінь Д.О. 26.10.2022 р. 2022-2023: Витяг з протоколу засідання кафедра ГІФ Кінь Д.О. 20.09.2023 р. Звіт аспіранта Коня Д.О. 20.09.2023 р. Відгук керівника Карпінського Ю.О. 20.09.2023 р. Річна атестація Коня ДО 20.09.2023 р. 2023-2024: Витяг з протоколу засідання кафедра ГІФ 18.04.2024 р. Висновок наукового керівника Висновок про наукову новизну Гаврилюк Є.Ю. Гаврилюк Євгеній Юрійович Тема: Моделі і методи інтеграції геопросторових даних Науковий керівник: д.т.н., професор Лященко А.А. Запланований рік захисту: 2024. Відрахований Документи здобувача за 4 роки навчання Наказ про зарахування до аспірантури у 2020 р. 2021 рік вступу Бакова К.П. Ніколаєнко Д.В. Літяк К.В. Третяк В.М. Бакова К.П. Бакова Катерина Павлівна Тема: Геоінформаційний моніторинг стану зелених насаджень вулично-дорожньої мережі. Науковий керівник: д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2025. Ніколаєнко Д.В. Ніколаєнко Дмитро Вадимович Тема: Методи та моделі інтегрування геопросторових даних в віртуальне середовище. Науковий керівник: к.т.н., доцент Горковчук Ю.В. Запланований рік захисту: 2025. Літяк К.В. Літяк Кирило Вадимович Тема: Методи і моделі геоінформаційного моніторингу енергетичних потоків міського середовища. Науковий керівник: к.т.н., доцент Нестеренко О.В. Запланований рік захисту: 2026. Третяк В.М. Третяк Владислав Максимович Тема: Геоінформаційні технології створення і використання бази геопросторових даних морфометричних індикаторів міської забудови. Науковий керівник: д.т.н., професор Лященко А.А. Запланований рік захисту: 2026. 2022 рік вступу Малюк О.О. Мамедов З.М. Примак О. В. Гур’янов В.І. Зіненко Р. О. Бондарчук О.Ю. Малюк О.О. Малюк Олександр Олексійович Тема: Методичні основи інтегрування національної інфраструктури геопросторових даних у глобальну та європейську інфраструктури географічної інформації. Науковий керівник: д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2026. Мамедов З.М. Мамедов Заур Гусейн огли Тема: Удосконалення геоінформаційних технологій грошової оцінки нерухомості. Науковий керівник: д.т.н., професор Лященко А.А. Запланований рік захисту: 2026 Примак О. В. Примак Олексій Володимирович Тема: Геоінформаційні технології великомасштабних аерофототопографічних знімань. Науковий керівник: д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2026. Гур’янов В.І. Гур’янов Владислав Ігорович Тема: Методичні основи розроблення електронного кабінета геодезиста на геопорталах місцевого рівня. Науковий керівник: д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2026. Зіненко Р. О. Зіненко Роман Олексійович Тема: Методи і моделі геовізуалізації на національному геопорталі національної інфраструктури геопросторових даних. Науковий керівник: д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2026. Бондарчук О.Ю. Бондарчук Олександр Юрійович Тема: Геоінформаційні методи і моделі забезпечення логістики транспортного забезпечення доставки харчових продуктів. Науковий керівник: к.т.н., професор Нестеренко О.В. Запланований рік захисту: 2026. 2023 рік вступу Нерубащенко Д. Травкіна О.А. Нерубащенко Д. Травкіна О.А.

Read More »

ВИЙШОВ З ДРУКУ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «FLUID DYNAMICS»

Науково-педагогічний колектив кафедри фізики щиро вітає завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора Гливу Валентина Анатолійовича із виходом з друку навчального посібника англійською мовою “FLUID DYNAMICS”. Посібник, рекомендований Вченою радою університету, вийшов у співавторстві з Чернишевим Д. О. та Шаманським С. Й. та розрахований на викладачів, аспірантів, магістрів, студентів спеціальності 144 “Теплоенергетика”. Бажаємо авторам творчого натхнення, нових ідей та втілення задуманого. Доцент кафедри фізики Олександр ГРИГОРЧУК Головна сторінка кафедри фізики

Read More »
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram