Новини,  НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ КНУБА,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР” 2024 АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Традиційно в кінці травня на архітектурному факультеті проходить захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього рівня “МАГІСТР”.
Архітектурний факультет Київського національного університету будівництва і архітектури надає високий рівень архітектурної освіти на магістерському рівні. Пропонуються програми освітньо-наукового рівня за трьома напрямками: “Архітектура будівель і споруд”, “Містобудування” та “Дизайн архітектурного середовища”. Широкий перелік вибіркових дисциплін дозволяє магістрантам вибрати індивідуальну освітню траєкторію, та поглибити знання за різними напрямами: архітектура житлових і громадських будівель, теорія архітектури, енергоефективна та інноваційна архітектура, реконструкція будівель і споруд, містобудування та ландшафтна архітектура, інформаційні технології в архітектурі, дизайн архітектурного середовища. Можна ознайомитися з прикладами магістерських випускових робіт різних кафедр.

КАФЕДРА ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

23 та 24 травня 2024 року на кафедрі Основ архітектури та архітектурного проєктування (ОААП) відбулися захисти Атестаційних робіт Магістрів.
Успішно захистилися 22 студенти кафедри.
Почесна Атестаційна екзаменаційна комісія під головуванням Президента Національної спілки архітекторів України, Заслуженого архітектора України, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, кандидата архітектури – Олександра ЧИЖЕВСЬКОГО плідно працювала в on-line та off-line форматі. Відключення світла та повітряні тривоги не завадили роботі комісії, всі учасники процесу з відповідальністю та розумінням відносилися до реалій роботи в умовах військового стану.

Під час захистів off-line: студент-магістр Дмитро ФУРМАН “Принципи формування навчальних комплексів з можливістю обслуговування населення в позанавчальний час (на прикладі реконструкції гімназії №46 по вул. Державінській, 4-А у м. Харкові)” проф. Серьогін Ю.І., доц. Богданов В.А.

Студентка-магістрантка Ганна РИБАЛЬЧЕНКО 
Особливості формування громадських освітніх закладів в умовах реконструкції (на прикладі реконструкції Київського лікеро-горілчаного заводу по вул. Кудрявській, 16 у м. Києві) Проф. Серьогін Ю.І., Проф. Івашко Ю.В.

Тематика наукових робіт студентів-магістрів відповідала нагальним потребам часу та зосереджувалася, як на аналізі та проєктуванні нових будівель так і на реконструкції та відновленні зруйнованих під час війни об’єктів в Україні.Оn-line захисти пройшли в режимі Zoom-конференції. В рамках співпраці із кафедрою на захистах були присутні представники територіальних громад: Дубенської міської територіальної громади, в особі директора Державного історико-культурного заповідника в м. Дубно – Леоніда КІЧАТОГО, громадськості Медвинської сільської територіальної громади та в особі голови громади – Ігнатія СЕРГІЄНКА, директора КНП «Медвинської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини» – Олега ПАВЛЕНКА. Вони подякували керівникам та студентам за розробку важливих для громад тем.

Оff-line захисти проходили із доповідями наживо з роздруківками робіт великого формату, як в старі добрі часи мирного життя, в присутності батьків студентів, самих студентів та викладачів кафедри. Робота супроводжувалася відеозйомкою від Української Академії архітектури. По завершенню захистів, завідувач кафедри ОААП, Народний архітектор України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, Президент Української Академії архітектури, професор, доктор архітектури – Олег СЛЄПЦОВ привітав студентів – вже колег-архітекторів із успішним завершенням навчання та побажав їм залишатися вірними своїй творчій професії, запросив до участі у міжнародних конкурсах з відбудови України через Національну спілку архітекторів України, через Українську академію архітектури, бути активними та ініціативними. Янош ВІГ та Юрій СЕРЬОГІН – Заслужені архітектори України, лауреати Державних премій України в галузі архітектури, професори – зазначили високу відповідальність студентів до своєї професії та побажали їм бути успішними на творчих шляхах. Атестаційна екзаменаційна комісія, гості та керівництво КНУБА – проректор з навчально-педагогічної роботи та стратегічного розвитку КНУБА – Олексій ДНІПРОВ та декан архітектурного факультету – Олександр КАЩЕНКО відзначили високий рівень підготовки робіт та їх актуальну тематику.
Інформацію підготувала доцентка, кандидатка архітектури, вчена секретарка кафедри ОААП – Тетяна ЛАДАН

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

На кафедрі Архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд завершилися захисти дипломних атестаційних робіт магістрів архітектури. У ході дипломного проєктування розробляються проекти, та виконуються наукові дослідження за сучасними актуальними темами, які спрямовані на розвиток архітектурної думки, на відбудову громадської та житлової інфраструктури. Велика увага приділяється впровадженню в проєктно-будівельну практику принципів інклюзивності, безбар’єрного середовища та методів універсального дизайну. В даній публікації надається детальний розгляд 5 магістерських робіт різних напрямків дослідження.

Студент групи Арх 62-A вечірнього відділення Донецький Юрiй Олексiйович представив на захист свою дипломну магістерську роботу на тему: «Принципи формування мiжнародних пасажирських авiатермiналiв (на прикладi  м. Гостомеля Київської області)» Мета роботи: аналiз принципiв формування мiжнародних пасажирських авiатермiналiв  та що впливають на формування об’ємно-планувальних,  конструктивних, органiзацiйно- технологiчних, iнженерних та мiстобудiвних рiшень.
Впровадження принципiв формування мiжнародних пасажирських авiатермiналiв якi були запропонованi, дозволять розглядати та розробляти бiльш аргументованi мiстобудiвнi плани України i здiйснювати доцiльнiшим проєктування мiжнародних пасажирських авiатермiналiв. В процесi роботи та дослiдження в данiй темi були виявленi такі принципи проєктування сучасних авiатермiналiв: – забезпечення безпеки, – оптимізація руху пасажирів та багажу, – гнучкість планувальних рішень, – iновацiйність та інклюзивність простору. Даним проєктним рішення пропонується розташувати новий пасажирський  авітермінал на територiї існуючого міжнародного аеропорту «Антонов». Дiлянка аеропорту розташована в захiднiй частинi м. Гостомель, Київської областi. Образне об’ємно-просторове рішення спирається на прототип iсторичного лiтака АН-2, за допомогою якого була створена така ж легка конструкцiя перекриття, яка зустрiчає та проводжає пасажирів та вiдвiдувачiв авiатермiнального комплексу.

Дана робота отримала високу оцінку Державної екзаменаційної комісії. В процесі обговорення та творчої дискусії під час захисту проєкту члени ДЕК звернули увагу на можливість реалізації даної проєктної пропозиції при розгляді питання про відновлення  міжнародного аеропорту «Антонов» в м. Гостомель. 
Керівники роботи: канд. арх., доц. Ахаїмова А. О., канд. арх., доц. Ковальська О.Є.

Студентка групи Арх 62-A Пушкарьова Анастасія Андріївна представила на захист свою дипломну магістерську роботу на тему: «Принцип архітектурного планувальної організації центрів реабілітації для ветеранів (на прикладі м Києва)» 
Питання фізичної реабілітації в Україні є досить актуальним та не вирішеним. В результаті бойових дій на території України, більшість населення країни потребує фізичну реабілітацію, психологічна – 99%. Динаміка потреби населення України в реабілітації зростає з 2014 року.
Мета дослідження полягає в тому, щоб спираючись на закордонний та вітчизняний досвід виділити найголовніші характеристики комфортного для пацієнта реабілітаційного центру, який забезпечував би максимальний аспект послуг для відвідувача.
В даному дослідженні виявлені основні принципи формування аріхтектурних рішень реабілітаційних центрів а саме:
–        Комплексність;
–        Універсальність;
–        Функціональність;
–        Інклюзія.
В проектній частині роботи запропоновано розміщення реабілітаційного центру в Святошинському районі міста Києва біля зеленого масиву  поруч з рибним господарством “Нивки”.
Проєктні рішення, які віднайшла авторка цього проєкту високо оцінені з боку Державної екзаменаційної комісії. І така проєктна пропозиція може бути реалізована з огляду на високу актуальність теми даної роботи.
Керівники роботи: канд. арх., доц. Приймак В. В., асистент Грінченко Т. І., старший викладач Здетоветцька Н. О.

Студентка групи Арх 62-A Іщик Олександра Олександрівна представила на захист свою дипломну магістерську роботу на тему: «Принципи архітектурно-планувальної організації пансіонатів для людей похилого віку (нa приклaдi м. Київ)» Мета дослідження полягає у вивченні світового досвіду проєктування пансіонатів для людей похилого віку, дослідженні та обґрунтуванні  принципів aрхiтeктурнo-плaнувaльнoї oргaнiзaцiї пансіонатів для людей похилого віку.  Одним з головних сучасних завдань нашого суспільства є створення умов гідного життя літнім людям. Перехід на нові принципи розвитку та перегляд системи цінностей, вносять корективи в життя всіх поколінь, зокрема й старшого. Зміна соціального статусу старої людини, що виникла, насамперед, припиненням або обмеженням трудової діяльності, трансформацією цілісних орієнтирів, самого способу життя та спілкування, також виникнення різноманітних ускладнень як у соціально – побутовій, так і в психічній адаптації до нових умов, диктує необхідність відпрацювання та реалізації специфічних підходів, форм і методів соціальної роботи з людьми похилого віку. Проєктна частина роботи пропонує розміщення пансіонату для людей похилого віку на території поруч з рибгоспом «Нивки», що знаходиться по Берестейському шосе, недалеко від міста Київ. Даний магістерській проєкт виконаний на високому професійному рівні, та високо оцінений з боку Державної екзаменаційної комісії. 
Керівники роботи: канд. арх., доц. Приймак В. В., асистент Грінченко Т. І., старший викладач Здетоветцька Н. О.

Студент групи Арх 62-A вечірнього відділення Габрук Сергій Анатолійович представив на захист свою дипломну магістерську роботу на тему: «Принципи архітектурно-планувальної організації готелів середньої місткості в рекреаційних зонах України (на прикладі м. Буки Черкаської області)» Мета роботи: Визначення основних принципів при формуванні архітектурно-планової структури організації готелів середньої  місткості в рекреаційних зонах України. Незважаючи на усі виклики та складнощі сучасного сьогодення, кожен регіон України має значні туристичні ресурси, які можуть бути унікальними та привабливими для туристів. А різноманітність природно-кліматичних, ресурсних та історичних умов у різних регіонах України створює передумови для формування туристичного продукту внутрішньо- та міжрегіонального значення. В роботі визначені основні принципи функціонально-планувальної організації готелю: 
–        Лаконічна та логічна функціонально-планувальна організація внутрішнього простору готелю;
–        Відповідність та доступність функціональної структури готелю згідно з сучасними вимогами суспільства;
–        Формування атріумного простору.
В проєктній частині роботи запропоновано розміщення готелю в місті Буки на скелястих берегах річки Гірський Тікич, Уманського району Черкаської області.
Даний проєкт отримав високу оцінку Державної екзаменаційної комісії.
Зазначені високі професійні якості та кваліфікація, які отримав студент під час навчання на вечірньому відділенні кафедри АПЦБС.
Керівники роботи: канд. арх., доц. Ахаїмова А. О., канд. арх., доц. Ковальська О.Є.

Студент групи Арх-62б вечірнього відділення Круподер Максим Володимирович представив на захист свою дипломну магістерську роботу на тему: «Принципи формування архітектурно-планувальних рішень інфекційних лікарень у крупніших містах України на прикладі міста Київ» Метою даної роботи є: вивчення існуючого досвіду та виокремлення головних концепцій для подальшого проєктування. В кінцевому результаті відтворюється оптимальна модель інфекційної лікарні що відповідає потребам сучасного суспільства. В основу дослідження покладений системний підхід, який дозволяє розглядати мережу закладів охорони здоров’я, а саме інфекційних лікарень, як ієрархічно підпорядковану систему інтегрованих лікувальних комплексів, в яких об’єднуються елементи системи і підрозділи різних рівнів медичної допомоги. В проєктній частині розроблено проєктну пропозицію створення інфекційного лікувального закладу в Голосіївському районі м. Києва. Дана робота виконана на високому професійному рівні та отримала високу оцінку Державної екзаменаційної комісії. В цілому зазначено, що студентські роботи вечірнього відділення кафедри АПЦБС вирізняються високою професійною досконалістю. 
Керівники роботи: канд. арх., доц. Ахаїмова А. О., канд. арх., доц. Ковальська О. Є. 
Спираючись на даний приклад слід зазначити, що студентські роботи вечірнього відділення кафедри АПЦБС вирізняються високою професійною досконалістю, зокрема через те що студенти заочного відділення вже мають базову освіту та практичний досвід в суміжних спеціальностях.

Якщо вас зацікавила тема навчання на магістратурі за напрямком “Архітектура та містобудування” рекомендуємо залучитися до семінару “Магістри & Магістранти Архітектури”, що цьогоріч буде проведено на кафедрі АПЦБС 1 липня 2024  року в програмі заходів з приводу вручення дипломів та відзначення дня архітектури України.

Вас чекає зустріч із найуспішнішими магістрами архітектури з усіх кафедр Архітектурного факультету, роботи яких було відібрано Державною атестаційною комісією, як найкращі на Архітектурному факультеті у 2024 році. 

Для участі в семінарі слідкуйте за новинами на сайті КНУБА та сторінках кафедри АПЦБС в соцмережах.

Матеріал підготовлено:  Яновицький Є.Л. Селиванов О.І.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Захисти дипломних робіт магістрів на кафедрі теорії архітектури і архітектурного проєктування пройшли у змішаному форматі (очному і дистанційному). Переважна більшість дипломних робіт була представлена і захищена здобувачами саме в університеті. Студенти представили на захист роздруковані компоновки проєктів, а також презентації і відео своїх робіт в електронному форматі. Іноземні студенти кафедри мали можливість захистити свої роботи дистанційно, на платформі Zoom.

Атестаційна комісія відмітила високий професійний рівень дипломних робіт, а також актуальну тематику, пов’язану з відновленням забудови України, адже кафедра співпрацює на умовах меморандуму з  Департамент архітектури та містобудування міста Миколаїв. Також були представлені проєкти забудови міст Харкова, Старокостянтинова, Києва і Київської області.

Завідувач кафедри теорії архітектури і архітектурного проєктування, доктор архітектури, професор, КОВАЛЬСЬКА Гелена Леонідівна

КАФЕДРА МІСТОБУДУВАННЯ

Результати захисту магістерських робіт у 2024 р.
Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»
ОНП: «Містобудування»
В академ. групі МБм-22-1а навчалося 9 осіб. До захисту допущено 8 осіб. Захистилося 6 осіб (оцінки «А» – 6 осіб, «FX» – 1 особа) 1 особа через проблеми з комп’ютером буде захищатися 28.05.2024 р. 1 особа не виконувала магістерську роботу і має академічні заборгованості. В академ. групі МБм-22-1б навчалося 6 осіб. До захисту допущено 3 особи. Захистилося 3 особи (оцінки «А» – 1 особа, «В» – 2 особи) 1 особа отримала дозвіл захищатися 25-27.06.2024 р. 1 особа не виконала магістерську роботу у повному обсязі і має академічні заборгованості. 1 особа не виконувала магістерську роботу і має академічні заборгованості. 
Зав. каф. містобудування проф. Шебек Н.М.

Початок роботи АЕК №1

Краща за оцінкою АЕК №1 магістерська робота на кафедрі містобудування в 2024 р.

Захист магістерської роботи на тему: «Принципи архітектурно-планувальної організації життєвого середовища відповідального споживання (на прикладі м. Ізюму в Харківській області)»  ст. Майєр В.Р., кер. д. арх., проф. Шебек Н.М.

Експозиція до розділу 2. Теоретичне обґрунтування заходів з життєвого середовища відповідального споживання

Експозиція до п. 3.1. Аналіз вихідної ситуації в м. Ізюм Харківської області

Пропозиції щодо внесення змін до генерального плану м. Ізюм

Пропозиції щодо розроблення детальних планів окремих  територій м. Ізюм Харківської області

Пропозиції з благоустрою та озеленення головної площі м. Ізюм Харківської області

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

На кафедрі Дизайну архітектурного середовища 23-24 травня 2024 року відбулися захисти магістерських робіт за освітньо-професійною програмою “Дизайн архітектурного середовища”. Випущено 23 магістра архітектури та містобудування. Теми магістерських робіт є актуальними і пов’язані з відновленням архітектурного середовища міст України, зруйнованих війною. Захисти дипломних робіт  були проведені в очному форматі – в аудиторії,  а для іноземних студентів  online – на базі платформи ZOOM.

Найкращими дипломними проектами були визнані:

1

Прізвище, ім’я по батькові

Тема

Керівник

1

Мацкевич Валерія

Миколаївна

Принципи архітектурно-середовищної реновації промислових будівель і споруд (на прикладі реновації заводу «Краян» в м. Одеса)

доц.

Житкова Н.Ю.

2

Телепенко Анастасія

Юріївна

Принципи формування архітектурного середовища студентських кампусів (на прикладі студентського містечка на Рибальському острові в м. Києві)

проф.

Ковальська Г.Л.

3

Мітін

Владислав Юрійович

Принципи і методи формування архітектурного середовища аеропортів (на прикладі терміналу в м. Миколаєві)

проф.

Тімохін В.О.,

доц.

Гарбар М.В.

4.

 

 Жар Ніхад

Особливості архітектурно-середовищної організації бібліотечних комплексів (на прикладі бібліотечного комплексу в м. Рабат Королівства Марокко)

проф.

Тімохін В.О.,

доц.

Третяк М.Е.

5.

Ховменець Анастасія Миколаївна

Методи і прийоми озеленення та благоустрою житлових комплексів (на прикладі житлового комплексу в м. Макарові  Київської області)

проф.

Тімохін В.О.

 

Розпорядниця інформації  кафедри Дизайну архітектурного середовища, асистент Сало Валерія Володимирівна

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram