ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ I-ГО РІВНЯ (БАКАЛАВР) МОТП 131 “ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА”

Кафедра Машин та Обладнання Технологічних Процесів спільно з кафедрою Будівельних Машин здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ОП «Інженерія Логістичних Систем» на бакалаврському рівні за спеціальністю 131 «Прикладна Механіка», є випусковими кафедрами.

ГАРАНТ ОП

ВІДОМОСТІ ПРО ГРУПУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ КНУБА

ВСТУП НА ПЕРШИЙ КУРС НАВЧАННЯ

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ

СПІВПРАЦІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

САМООЦІНЮВАННЯ, ОП

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram