ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ГО РІВНЯ (Бакалавр НВДЕ)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-наукова програма

Відомості про гаранта та групу забезпечення

Офіційні документи

Вступ до аспірантури

Навчальний план

Освітні компоненти

Філософія науки, техніки та архітектури Робоча програма

Іноземна мова Робоча програма

Академічна доброчесність та академічне письмо Робоча програма

Організація наукової діяльності та інформаційні технології Робоча програма

Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність Робоча програма

Методика викладання у вищій школі Робоча програма

Математичне моделювання в електромеханіці Робоча програма

Електромашинно-вентильні системи в електроенергетиці та технологічних комплексах Робоча програма

Педагогічна практика Робоча програма

Форми документів

Матеріально-технічне забезпечення

Співпраця зі стейкголдерами

Магістри

Інформація про випускників

Анкетування та пропозиції до ОНП

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram