Жовква Ольга Іванівна

Кандидат архітектури
Доцент
Контактна інформація:
zhovkva.oi@knuba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-0086-6774
Web of Science /Publons https://www.webofscience.com/wos/author/record/2287982
Scopus Author ID
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222017893
GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=3zuuob4AAAAJ

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗВІТ

Народилася 1981 в м. Києві.
Вищу освіту за спеціальністю “Архітектура будівель і споруд” та кваліфікацію магістра архітектури здобула в КНУБА, де навчалась з 1997 по 2003.
Архітектор, педагог, учений.
У 2001-2002 працювала в АТ “Київпроект”, де в складі авторських колективів брала участь у розробленні проектів забудови мікрорайонів та громадських будівель і споруд у м. Києві. З 2003 працювала у ГО “Центр містобудування та архітектури” КМДА. У квітні 2004 прийнята на державну службу до головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА на посаду начальника відділу департаменту містобудування та архітектури. 
Дійсний член академії будівництва України, член Національної спілки архітекторів України.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів”.

Педагогічну діяльність розпочала за сумісництвом з 2013 – доцентом кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд архітектурного факультету КНУБА.

Автор близько сорока ста­тей з питань історії архітекту­ри, архітектурно-планувальної організації та історії розвитку культових споруд і духовних навчальних закладів у віт­чизняних та закордонних на­уково-фахових архітектурних виданнях, автор монографії «Архітектура православних духовних навчальних закладів України».

У 2017 успішно захистила докторську дисертацію. З 2018 працює на посаді професора.

Коло наукових та професій­них інтересів: архітектура гро­мадських будівель та споруд, в тому числі культових будівель, станковий та монументальний живопис.

У 2009 нагороджена Подя­кою Київського міського голо­ви, у 2010 – орденом II ступеня УПЦ; лауреат премії ім. ака­деміка М.С. Буднікова АБУ.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram