ДФ 08.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 256 від 23.10.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 5 від 25.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кашоїди Остапа Олександровича на тему «Взаємодія пальових фундаментів з ґрунтовими основами при врахуванні зміни жорсткості конструкцій будівлі» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 26 грудня 2023 року, об 14:00 год.,

Онлайн трансляція на захист: https://www.youtube.com/watch?v=odUiH2K3H50

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, головний корпус, ауд. 204а

Голова разової спеціалізованої ради:

ІВАНЧЕНКО Григорій Михайлович, доктор технічних наук, професор, декан будівельного факультету Київського національного університет будівництва і архітектури.

Рецензенти:

БОЙКО Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри геотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури;

БОНДАРЕВА Людмила Олегівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри геотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ВИННИКОВ Юрій Леонідович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувач кафедри буріння та геології Національного університету «Полтавська політехнік імені Юрія Кондратюка»;

МЕТЬ Іван Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету будівництва, цивільної та екологічної інженерії Вінницького національного технічного університету.

Науковий керівник:

НОСЕНКО Віктор Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Кашоїда О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Рецензія офіційного рецензента к.т.н., доц. Бондарева Л.О. на дисертаційну роботу Кашоїда О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого підпису

Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Меть І.М. на дисертаційну роботу Кашоїда О.О.

Протокол створення та перевірки клаліфікованих та удосконалених електронних підписів

Рецензія офіційного рецензента д.т.н., проф. Бойко І.П. на дисертаційну роботу Кашоїда О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Винников Ю.Л. на дисертаційну роботу Кашоїда О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Кашоїда Остапа

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram