НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ КАФЕДРИ ІТА,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

2024 Магістр – КНУБА – кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі

21 травня 2024 року пройшов захист магістерських робіт студентів кафедри Інформаційних Технологій в Архітектурі.

Від всього серця вітаємо з цією визначною подією всіх студентів-магістрів та їх наукових керівників. Всі здобувачі успішно захистилися, отримали високі оцінки за свої роботи та науковий ступінь магістра архітектури.

2024 KNUBA kITA Master
2024 KNUBA kITA Master

На кафедрі ІТА стало традицією завершувати навчання в магістратурі роботами, які відповідають науковому напрямку кафедри «Моделювання і прогнозування процесів і явищ в архітектурі», залучаючи для цього сучасні методи дослідження та міждисциплінарний підхід, використовуючи новітні здобутки з теорії архітектури, інформаційних технологій, соціології, психології, теорії сприйняття, урбаністики, екології та ін.

Особливо треба виділити декілька робіт студентів, які працювали над дуже важливими питаннями, які поставили перед дослідниками-архітекторами наші складні часи – захист, пошана та пам’ять.

Соловей Денис Олегович, «Прийоми та моделі архітектурної організації об’єктів цивільного захисту в існуючій міській забудові»
Тарасюк Анастасія Денисівна, «Принципи та прийоми соціально-інформаційної інтеграції об’єктів пошани в міське середовище»
Чайка Марія Андріївна, «Прийоми архітектурно-інформаційної організації меморіальних комплексів у ландшафтно-парковій зоні»


Матеріал підготовлено:
кандидат архітектури, доцент кафедри Інформаційних Технологій в Архітектурі, КНУБА — Левченко О.В.
кандидат архітектури, професор кафедри Інформаційних Технологій в Архітектурі, КНУБА — Яблонська Г.Д.


levchenko.ov@knuba.edu.ua | FB-Сучасні проблеми архітектури та містобудування

докладніше

***

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram