АСПІРАНТУРА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ”

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram