АСПІРАНТУРА

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ”

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ

ДОСЯГНЕННЯ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram