ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІІ РІВНЯ – АСПІРАНТАМ

Інформаційні матеріали для здобувачів рівня доктора філософії
за спеціальністю 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

КАФЕДРИ АРХІТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю «Архітектура та містобудування»:

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 2021

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ГАРАНТ ОНП (до 2021р.) – завідувач кафедри теорії архітектури, доктор архітектури, проф. КОВАЛЬСЬКА Г. Л.   ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТАЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА

ГАРАНТ ОНП (з 2021р.) – Професор кафедри теорії архітектури, доктор архітектури КРАВЧЕНКО І.Л.   ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТАЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Робочі програми (силабуси), а також відомості про викладачів обов’язкових дисциплін рівня PhD за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування” можна переглянути за посиланням

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Робочі програми (силабуси), а також відомості про викладачів вибіркових дисциплін рівня PhD за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”, що пропонуються кафедрами архітектурного факультету, можна переглянути за посиланням

Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З науково-дослідними лабораторіями університету, які використовуються при підготовці аспірантів за спеціальністю «Архітектура та містобудування» можна ознайомитись за посиланням
З архітектурною бібліотекою можна ознайомитись за посиланням.
Обладнання спеціалізованих кабінетів та матеріальне забезпечення дисциплін можна завантажити за посиланням.

Київський національний університет будівництва і архітектури та Graphisoft Center Ukraine (ArchiСАD) стали партнерами впровадження BIM в Українському освітньому просторі посилання
Електронний ресурс бібліотеки Київського національного університету будівництва та архітектури за посиланням
Електронний ресурс репозитарію Київського національного університету будівництва та архітектури за посиланням

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

 Інформація про засідання секцій круглого столу щодо модернізації освітньо-наукової програми на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю «Архітектура та містобудування»:

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ

Здобувачі приймають участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проектах, стажуванні закордном тощо. Приклади міжнародної дяльності:
Іноваційний захід EUROINVENT, Румунія 2021
Здобувач Ватаманюк Наталія
Здобувач Івашко Олександ (захист 2021 р.)
Здобувач Чан Пен (захист 2021 р.)
Державна реєстрація міжнародної науково-дослідної роботи
Звіт НДР міжнародної 1
Звіт НДР міжнародної 2
Інша інформація про міжнародну діяльність здобувачів представлена на сторінках кафедр
ГАЛЕРЕЯ ЗАХИСТІВ
ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ щодо вдосконалення навчального процесу і освітньо-наукової програми за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» просимо надсилати за адресою: kovalska.gl@knuba.edu.ua, kravchenko.il@knuba.edu.ua
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram