АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

Гарант освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» з 2022 року – професор кафедри теорії архітектури КРАВЧЕНКО ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Гарант освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» до 2022 року – завідувач кафедри теорії архітектури КОВАЛЬСЬКА ГЕЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Документація щодо освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

На кафедрі під керівництвом викладачів-науковців ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».  Кожного року восени відбуваються вступні іспити в аспірантуру. Двічі на рік проводиться атестація аспірантів у форматі засідання кафедри. Здобувачі представляють виконані етапи науково-дослідних робіт, після чого відбувається обговорення, висловлюються зауваження, побажання щодо подальшої роботи.

Наукову роботу кафедри очолюють 4 доктори наук (2 – штатні науковці) та 7 кандидатів наук (4 – штатні науковці). Фахівці-науковці постійно працюють над загальним науковим напрямом кафедри в межах індивідуальних тем. Важливим внеском в дослідження наукової теми кафедри стали наукові дослідження, захищені у 2020/2021 н.р.: три докторських дослідження доцента Кравченко І.Л. «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ», доцента Олійник О.П. “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМОУТВОРЕННЯ МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ” і доцента Смілки В.А. «МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ» (наукова робота поєднує напрям кафедри теорії архітектури і кафедри землеустрою і кадастру), а також два кандидатські дослідження асистента Гомон О.О. «ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ «ДИТЯЧИЙ САДОК – ПОЧАТКОВА ШКОЛА»,  Обиночної З.В. “Архітектурно-планувальна організація реабілітаційних центрів іпотерапії”.

Передзахист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури Обиночної З.В.,
керівник докт.арх. Ковальська Г.Л., 2019 р.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram