БАЛІНА Олена Іванівна

Баліна Олена Іванівна – доцент кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кандидат технічних наук.

balina.oi@knuba.edu.ua, elena.i.balina@gmail.com

(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 369

     Загальна інформація. Освіта

У 1976 р. закінчила Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет за  спеціальністю „математика”, кваліфікація  “математик”. Кандидат технічних наук з 1986 р. Дисертацію захистила 9 червня 1986 р. у спеціалізованій Раді Київського політехнічного інституту.

Вчене звання доцента кафедри прикладної математики присвоєно у 1991 р.

Працює в КІБІ з 1979 р. вчений секретар кафедри, ветеран КНУБА, має почесні грамоти КНУБА.

Науково-педагогічний стаж 44 роки.

У 2019 р. пройшла наукове стажування на тему “Innovations in Sciense and Education: Common Problems and Decisions. The Experience of Israel. В Ізраільській незалежній академії розвитку науки, м. Нетанья, Ізраїль з 26.09.2019 по 03.10.2019, сертифікат №19/34, наказ №528/1 від 1.07.20р.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

     Працює в рамках наукової теми «Розробка математичних моделей проектування і управління в системах комплексної безпеки будівель». Є автором наукових робіт.

Член Вченої Ради факультету автоматизації інформаційних технологій.

     Перелік навчальних дисциплін

 1. Математичний аналіз для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 122,126.
 2. Теорія рядів дійсної та комплексної змінної для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 122, 126.
 3. Теорія ймовірності та математична статистика для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 122, 126.
 4. Вища математика для студентів 1 та 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 133.
 5. Теорія ймовірності та математична статистика для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 133.

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 180 наукових і методичних, робіт та інших робіт, серед яких 12 навчальних посібників (4 з грифом МОН України), 3 монографії, 4 конспекти лекцій. Розробник 4 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Публікації 2021 р.

  1.  Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П., Гетун Г.В.,  Лесько В.І. Використання цифрових автоматів у процесах генерації псевдовипадкових бінарних послідовностей/ Сучасні досягнення в науці і освіті: збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції. – 1-8 листопада 2021. м. Нетанія, Ізраіль. С 118-123. http://iftomm.ho.ua/pages/mase.html
  2. Гетун Г.В., Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П., Соломін А.В. Особливості об`ємно-планувальних рішень сейсмостійких будівель/ Сучасні досягнення в науці і освіті: збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції. – 1-8 листопада 2021. м. Нетанія, Ізраіль. С 80-84. http://iftomm.ho.ua/pages/mase.html
  3. Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Властивості множини значень критеріїв у задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі, що розвивається. Управління розвитком складних систем. № 45, стр .182-186http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-45/26.pdf
  4. Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. До питання потокорозподілу інженерною мережею в аварійній ситуації. Тези доповіді VIII науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». 26-27 березня 2021 р., м. Київ, КНУБА. – С. 39-40. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
  5. Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Конспект лекцій «Математичний аналіз» Модуль1 «Лінійна алгебра, аналітична геометрія, елементи математичного аналізу» для студентів спеціальності 141, 151, К: 2021. – с.63
  6. Баліна О.І., Безклубенко І.С., , Буценко Ю.П.  Вища математика. Модуль 4. Диференіальні рівняння: Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. – Київ: КНУБА, 2021.-52 с.
  7. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Буценко Ю.П. Проблеми організації вивчення навчальної дисципліни “Вища математика”. XV Міжнародна наукова конференція “Наука і освіта”. Хайдусобосло, Угорщина. 4-11 січня 2021. – C.57-61.http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/itppn-konf-SE-2021.pdf
  8. Буценко Ю.П., Баліна О.І., Безклубенко І.С. Оптимізація структури математичних курсів в інженерному ЗВО. IX Міжнародна науково-практична конференція “Математика в сучаному технічному університеті”. Київ, 28-29 грудня 2020.  — КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С.179-182.http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/MSTU9.pdf
  9. Honcharenko, T., Tsiutsiura, S., Kyivska, K., Balina, O., Bezklubenko, I. Transform approach for formation of construction project management teams based on building information modeling, CEUR Workshop Proceedings, 20212851, стр. 11–21(SCOPUS) https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104834281&origin=resultslist
  10. Getun Galyna, Lesko Vitalii, Bezklubenko Iryna, Balina Olena, Butsenko Yurii. Stochastic models for ensuring parametric reliability of the construction machines. Опір матеріалів та теорія споруд. № 106, с.262-273.[Web of science] https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.106.262-273 (doi: 10.32347/2410-2547.2021.106.262-273)  http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/235475
  11. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. Діагностування розподілених систем із багатодіапазонною системою датчиків. Друга міжнародна науково-практична конференція “Розподілені програмні системи і технології”. 19 листопада 2021 р., КНУБА  http://old.knuba.edu.ua/?page_id=131860
  12.  Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П.”Цифрові автомати як генератори всевдовипадкових послідовностей” Тези доповідей науково-практичної конференції Буд-Майстер-Клас-2021, КНУБА, 1-3 грудня, с. 308-309 https://www.bmc-conf.com/ua/
  13. О.О. Терентьєв, О.А. Бондар, О.В. Доля, О.І. Баліна, Є.В. Горбатюк, О.Ю. Кучанський.  Дослідження операцій: навчальний посібник / – К.: Компрінт, 2021. – 118 с.:іл., ISBN 978-617-8049-01-0

Публікації 2022 р.

 1. Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П., Гетун Г.В., Лесько В.І. Моделювання екологічної систуації за допомогою ланцюгів Маркова. XVI Міжнародна наукова конференція “Наука і освіта”. Хайдусобосло, Угорщина. 4-11 січня 2022. – C.153-157. http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2022.pdf
 2. Гетун Г.В., Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П., Соломін А.В. Особливості конструктивних рішень сейсмостійких будівель. XVI Міжнародна наукова конференція “Наука і освіта”. Хайдусобосло, Угорщина. 4-11 січня 2022. – C.110-113. http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2022.pdf
 3. Безклубенко І. С.,  Баліна О. І, Буценко Ю П. Застосування системного підходу на єтапі проектування інженерної мережі. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 20-21. https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view
 4. Терентьєв О.О., Доля О.В., Баліна О.І. Підвищення ефектиності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 54-55. https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Терентьєв_Доля_Баліна.doc 
 5. І.С. Безклубенко, О.І. Баліна, Ю.П. Буценко. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практичний посібник до виконання курсових робіт для студентів спеціальностей 122 “Комп`ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології”, КНУБА, 2022р., -104с.
 6. Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П., Гетун Г.В., Лесько В.І. Адаптивна Марківська модель прогнозування технічного стану споруд. / Proceedings of XVII Internetional Scientific Conferens on Modern Achievements of Science and Educations, September 22-29, 2022, p. 127-129, Netanya, Israil. ISBN 978-966-330-413-7 https://drive.google.com/viewerng/viewer?embedded=true&url=http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2022.pdf
 7. Olena Balina, Iryna Bezklubenko, Yurii Butsenko. Technical condition of the building- one stochastic model. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view
 8. Безклубенко І. С.,  Баліна О. І, Буценко Ю. П. Моделювання та верифікація у прогнозуванні технічного стану споруд. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА, C.41 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf
 9. Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Дослідження властивостей множини ефективних значень критеріїв в задачі оптимізації інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. 2022. № 51, стр. 81-86 [Index Copernicus] http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-51
 10. Гетун Г.В. Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Принципи конструювання та особливості статистичного розрахунку арок. Spatial Development 2022, № 1, стр .43-56, doi.10.3234/2786-7269.2022.1 [ Фахове видання] http://spd.knuba.edu.ua/article/view/272688/268208

Публікації 2023 р.

 1. Гетун Г.В., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Соломін А.В. Уразливість і ступень пошкодження будівель та споруд при надзвичайних ситуаціях. Proceeding of the XVII international conference on science and education, January 15-22, 2023, Hajduszoboszlo (Hungary), p.75-80.[Googl scolar] http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf
 2. Лесько В.І.,Кліменко М.О., Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Складові елементи надійності та ефективності логістичних систем в будівельному виробництві. Proceeding of the XVII international conference on science and education, January 15-22, 2023, Hajduszoboszlo (Hungary), p.91-95.[ Googl scolar] http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf
 3. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Сновида В.Є. «Особливості дистанційного викладання математичних курсів в інженерному вищому навчальному закладі», Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій», КНУБА, Київ, 2023, с. 75-76 file:///C:/Users/user/Downloads/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 4. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Savenko, O. Balina, I. Bezklubenko, T. Liashchenko. Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence and BIM Technology A Multi-stage Approach. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (Scopus) https://sist.astanait.edu.kz/
 5. О.І. Баліна, І.С. Безклубенко,  Ю.П. Буценко, О.І. Серпінська. Вища математика. Модуль 4. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння: методичні вказівки для виконання короткочасних контрольних робіт / Київ: КНУБА, 2023. – 76 с.
 6. Баліна О.І., Безклубенко І.С., БуценкоЮ.П. “Особливості дистанційного вивчення курсу математики в умовах воєнного стану” Тези 3 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2023 в Україні”Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану”, Київ, 23 травня 2023 https://dndi.mvs.gov.ua/
 7. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Лесько В.І.,  Гетун Г.В. . Marcov`s model of technical condition of the object/ Proceedings of XVIII Internetional Conferens on Modern Achievements of Science and Educations, September 13-20, 2023, p. 134-137, Netanya, Israil.[Google scholar] http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2023.pdf
 8. Iryna Bezklubenko, Galyna Getun ,Olena Balina, Jurij Butsenk. ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA SYSTEMOWEGO NA ETAPIE INŻYNIERSKIEGO PROJEKTOWANIA SIECI. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 80): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Ополе, Польща, 19-20 вересня 2023 р.)  с. 3 –5. ISSN 2522-932X http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-1277/ https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/file_1696851235.pdf
 9. О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Горбатюк,   Є.В. Бородавка, О.І. Баліна, О.В. Доля, О.Б. Тисленко. Моделі та методи інформаційної технології системи  діагностики технічного стану об`єктів будівництва: підручник / – К.: 2023. – 240 с.
 10. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. “Дистанційне вивчення курсу математики в умовах воєнного стану”- Тези доповідей 19 Міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, присвяченої 125-річчю, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, жовтень 2023, с. 219-220 https://matan.kpi.ua/uk/kravchuk-conf-2023/abstracts/
 11. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. “Специфічні риси дистанційного навчального процесу в умовах воєнного стану”, Збірник тез науково-практичного круглого столу “Безпекова ситуація в Україні в умовах війни: стан загрози напрями забезпечення”, Київ, 26 вересня 2023р, стор.232-236 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/zbirnyk_kruglyj-stil_26.09.2023.pdf
 12. Баліна О.І.,Безклубенко І.С.,Буценко Ю.П.”Досвід дистанційного викладання математики в умовах воєнного часу”-Збірник тез Всеукраїнського методичного семінару”Теорія і практика проєктування і прогнозування класними керівниками і педагогами варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею в умовах війни”Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук,Київ,2023,с.7-12 https://undip.org.ua/library/konstruiuvannia-kompetentnisno-oriientovanoho-zmistu-povnoi-zahalnoi-serednoi-osvity/
 13. Ivan Butsenko, Olena Balina, Iryna Bezklubenko, Yurij Butsenko. A dynamic model of learning a general course of mathematics at a technical university. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023. с.  367-369. https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view
 14. Гетун Г.В., Безклубенко І.С, Соломін А.В.,Баліна О.І. Особливості об’ємно-планувальних рішень захисних споруд цивільного захисту. Сучасні проблеми архітектури та містобудування», № 67, К: 2023. – с.203-220 (Фахове видання категорії Б) http://archinform.knuba.edu.ua/
 15. Безклубенко І. С., Гетун Г. В., Баліна О. І., Буценко Ю. П., Мащенко А. О. Економічні аспекти прийняття
  проєктних рішень на етапі проєктування мережі комунального господарства. Управління розвитком
  складних систем. Київ, 2023. № 56. С. 85 – 91, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.56.85-91. https://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-56
Публікації 2024 р.
 
 1. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Гетун Г.В., Баліна С. Н.,  Марківський підхід до моделювання в екології Proceeding of the XVIII international conference on science and education, January 4-11, 2024, Hajduszoboszlo (Hungary), p.90-93.[ Googl scolar] https://iftomm.ho.ua/pages/se.html
 2. Гетун Г.В., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Ботвіновська С.І., Соломін А.В. Об`ємно-планувальні та конструктивні рішення захисних споруд цивільного захисту населення Proceeding of the XVIII international conference on science and education, January 4-11, 2024, Hajduszoboszlo (Hungary), p.55-62.[Googl scolar] https://iftomm.ho.ua/pages/se.html
 3. Баліна О.І., Безклубенко І.С. Теорія ймовірності: електронний навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології». К.: КНУБА, 2024. URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=894.
 4. Безклубенко І.С., Баліна О. І.Математичний аналіз: електронний навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 125 «Кібербезпека», 123 «Комп’ютерна інженерія». К.: КНУБА, 2024. URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=905.
 5. Баліна О.І., Безклубенко І.С. Математичний аналіз: електронний навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології». К.: КНУБА, 2024. URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=114
 6. Безклубенко І.С., Баліна О.І. Теорія рядів дійсної та комплексної змінної: електронний навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології». К.: КНУБА, 2024. URL: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2575
 7. І. С. Безклубенко, О. І. Баліна. Математичний аналіз: підручник у 2 ч. – Ч.1. / Київ: КНУБА, 2024. – 224с. ISBN 978-966-627-258-7
 8. Iryna Bezklubenko, Balina Olena, Getun Galina, Butsenko Yurij. Features static calculation of arches. В зб. тез доп. XІV міжнародна наукова-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів, 23-24 травня 2024. –  С.133-135. https://drive.google.com/file/d/15mitUYU6xh3ZNesFzsQq4cQwL9HxHmhC/view
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram