Чуприна Юрій Анатолійович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві
Гарант освітньо-професійної програми ІІ рівня освіти “Менеджмент організації і адміністрування”

chupryna.iua@knuba.edu.ua 

каб. 601 (центральний корпус)

Профіль автора у Науковці України

Профіль автора у ORCID

Профіль автора у Google Scholar

Профіль автора у Scopus

Ліцензійні вимоги Чуприна Ю.А.

Список праць Чуприна Ю.А. 2010-2022 р.

Summary

  1. Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, 2008 р, Спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту в галузі будівництва КВ №3505569

  2. Доктор економічних наук 08.00.03 – «економіка та управління національним господарством», тема: «Державне регулювання організацією територіальних кластерів на основі державно-приватного партнерства», 2019р., ДД№009556 від 26.02.2020 р., МОНУ. Атестат доцента кафедри менеджменту в будівництві від 18.12.2018 р., АД №001551.  Атестат професора по кафедрі менеджменту в будівництві від 09.08.2022 р., АП №004208

  3. Під керівництвом Чуприни Ю.А. захищено кандадати і доктори наук:

    Тормосов Руслан Юрійович (08.00.03 –економіка та управління національним господарством), тема дисертації: «Методологічні та прикладні засади впровадження цільових програм сталого енергетичного розвитку на основі коалесцентних структур», рік захисту 2021.

    Болебрух Олег Сергійович  (спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації: «Формування бізнес-портфеля мультипроєктних будівельних підприємств», рік захисту – 2021 р.

    Петриченко Антоніна Іванівна (спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації: «Управління активами будівельних підприємств на засадах соціально-відповідального менеджменту», рік захисту – 2021 р .

  4. Пройшов міжнародне стажування в Astana IT University, сертифікат про наукове стажування, «Управління підприємствами в умовах цифровізації економіки», 20.09.2021р., 180 год. Наказ КНУБА № 1030/1 від 03.11.2021р

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram