ДФ 02.022 Дизайн

Спеціалізована вчена рада ДФ 02.022 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 82 від 12.04.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 5 від 03.02.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Верес Марії Костянтинівни на тему «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої пол. ХХ ст. в Україні» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет.

Голова разової спеціалізованої ради:

ТРЕТЯК Юлія Вікторівна, доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну Київського національного університет будівництва і архітектури..

Рецензенти:

КАЩЕНКО Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, декан архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури;

КРАВЧЕНКО Ірина Леонідівна, доктор архітектури, доцент, професор кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

КЮНЦЛІ Романа Василівна, доктор мистецтвознавства, доцент, в.о. професора кафедри архітектури Львівського національного університету природокористування;

АБИЗОВ Вадим Адільєвич, доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України, професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів Київського національного університету технологій та дизайну.

Науковий керівник:

ОЛІЙНИК Олена Павлівна, д.арх., доц., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Анотація на дисертацію

Дисертація Верес М.К.

Протокол про створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.мист., доц. Кюнцлі Р.В. на дисертаційну роботу Верес М.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.арх., проф. заслужений архітектор України Абизов В. А. на дисертаційну роботу Верес М.К.

Протокол стоворення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія рецензента д.арх., доц. Кравченко І.Л. на дисертаційну роботу Верес М.К.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія рецензента д.т.н., проф. Кащенко О.В. на дисертаційну роботу Верес М.К.

Протокол стоворення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram