ДФ 04.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 04.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 1851/2 від 21.08.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 8 від 02.06.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шарикіної Наталії Володимирівни на тему «Технологія відновлення захисного шару залізобетонних конструкцій» з галузі знань19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 25 жовтня 2023 року, об 13 год. 30 хв.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, головний корпус, ауд.204.

Онлайн посилання на захист: https://www.youtube.com/watch?v=nYF6PY1wyT0

Голова разової спеціалізованої ради:

ТОНКАЧЕЄВ Геннадій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних технологій Київського національного університет будівництва і архітектури.

Рецензенти:

ОСИПОВ Олександр Федорович, доктора технічних наук, професора, професора кафедри будівельних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури;

БАСАРАБ Володимир Аксенійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

СТАРКОВА Ольга Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

ДМИТРЕНКО Євген Анатолійович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівництва, Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Науковий керівник:

МОЛОДІД Олександр Станіславович, д.т.н., доцент Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Анотація

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Дмитренко Є.А. на дисертаційну роботу Шарикіної Н.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Дмитренко Є.А.

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Старкова О.В. на дисертаційну роботу Шарикіної Н.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Старкова О.В.

Рецензія офіційного рецензента д.т.н., проф., Осипов О.Ф. на дисертаційну роботу Шарикіної Н.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Осипов О.Ф.

Рецензія офіційного рецензента к.т.н., доц. Басараб В.А. на дисертаційну роботу Шарикіної Н.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Басараб В.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Шарикіної Н.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram