ДФ 11.051 Економіка

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 316 від 21.12.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 11 від 25.09.2023  року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Максим’юк Юлії Сергіївни на тему «Eкономічна діагностика результативності маркетингової діяльності підприємств-девелоперів будівництва.» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 22 лютого 2024 року, об 11:00 год.

Онлайн посилання на захист: https://www.youtube.com/watch?v=a4M0vMX6jZE

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

              БЄЛЄНКОВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професора кафедри економіки будівництва Київського національного університет будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

              ІВАХНЕНКО Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту в будівництві, Київського національного університету будівництва і архітектури;

              ЛИСИЦЯ Надія Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва, Київського національного університету архітектури і будівництва.

              Опоненти:

              СМЕРІЧЕВСЬКИЙ Сергій Францович, доктора економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Національного авіаційного університету;

              КАЛІНІН Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана.

Науковий керівник:  ЧУПРИНА Христина Миколаївна д.е.н., доц. Київського національного університет будівництва і архітектури

Висновок про науков новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Дисертація Максим’юк Ю.С.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Відгук офіційного опонента д.е.н., проф. Смерічевського С. на дисертаційну роботу Максим’юк Ю.С

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.е.н. Калінін О. на дисертаційну роботу Максим’юк Ю.С.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія на дисертаційну роботу д.е.н., проф. Івахненко І. на дисертаційну роботу Максим’юк Ю.С.

Протокол створення та перевірки кваліфіковано та удосконаленого електронного підпису

Рецензія на дисертаційну роботу к.е.н., доц. Лисиця Н. на дисертаційну роботу Максим’юк Ю.С.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Максим’юк Ю.С.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram