ДФ 15.101 Екологія

Спеціалізована вчена рада ДФ 15.101  створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 243 від 17.10.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 11 від 25.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Глущенко Романа Олександровича на тему «Удосконалення системи дощової каналізації за допомогою «зелених» конструкцій» з галузі знань 10 «Природні науки» за спеціальністю 101 «Екологія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 19 грудня 2023 року, об 10:00.

Посилання на онлайн захист: https://us06web.zoom.us/j/2245647814?pwd=Yjk0RmVpMk1HVHRHOUdYVWlJcjRLdz09&omn=81200553950

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури

Голова ради:

ШАМАНСЬКИЙ Сергій Йосипович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри водопостачання і водовідведення Київського національного університету архітектури і будівництва.

Рецензенти:

КРИВОМАЗ Тетяна Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університет будівництва і архітектури;

ВАСИЛЕНКО Леся Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології захисту навколишнього середовища і охорони праці Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

МАДЖД Світлана Михайлівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри зеленої економіки та економіки природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління;

ТРОХИМЕНКО Ганна Григорівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету караблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий керівник   ТКАЧЕНКО Тетяна Миколаївна доктор технічних наук, професор.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Глущенко Р.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

АнотаціяАнотація_Глущенко Р.О.

Відгук офіційного рецензента к.т.н., доц. Василенко Л. на дисертаційну роботу Глущенко Р.О.

Протокол створення та перевірки квалілфіуованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного рецензента д.т.н., проф. Кривомаз Т. на дисертаційну роботу Глущенко Р.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Маджд С.М. на дисертаційну роботу Глущенко Р.О.

Протокол створення електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Трохименко Г. на дисертаційну роботу Глущенко Р.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram