ДФ 18.191 Архітектура та містобудування

Спеціалізована вчена рада ДФ 18.191 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № ___ від 01.04.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 20 від 29.03.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ван Шижу на тему «Національна ідентичність і зовнішні впливи в архітектурі храмового комплексу Дуньхуана (IV- XIV ст.)» з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Онлайн посилання на відеозахист:

Голова разової спеціалізованої ради:

                   СЛЄПЦОВ Олег Семенович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

              ДЬОМІН Микола Мефодійович, доктор архітектури, професор, професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури;

              КОЗАКОВА Олена Миколаївна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Опоненти:

              КУШНЄЖ-КРУПА Домініка, доктор архітектури, доктор галібітований, професор, професор кафедри історії архітектури і реставрації пам’яток Краківської політехніки ім. Т.Косцюшко (Польща);

              ДМИТРЕНКО Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Науковий керівник:

              ІВАШКО Юлія Вадимівна, доктор архітектури, доктор галабітований, професор, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університет будівництва і архітектури.

Дисертація

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram