Дівак Віктор Іванович

Керівник навчально-архітектурної майстерні
Кандидат архітектури
Доцент
Контактна інформація:
dyvak.vi@knuba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-1782-6920
Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218381896
GOOGLE SCHOLAR
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=IYj8W7cAAAAJ

ДОСЯГНДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІЕННЯ

Керівник навчально-архітектурної майстерні кандидат архітектури, доцент
Народився 1954 в м. Києві.
Після закінчення школи в 1971, працював лаборантом у середній школі № 59  м. Києва. З 1972 по 1974 проходив військову службу.
З 1974 по 1975 – слухач підготовчого відділення Київського інженерно-будівельного інституту в м. Черкаси. Після успішного закінчення зарахований студентом першого курсу архітектурного факультету КІБІ, який закінчив у 1981.
Архітектор, педагог, учений.
З 1981 до 1983 працював на посадах інженера групи координації,  інженера дослідницького центру міцності, інженера НДС КІБІ, викладача-стажера кафедри основ архітектури КІБІ.
З 1983 по 1986 навчався в аспірантурі КІБІ на кафедрі основ архітектури, після закінчення якої працював асистентом кафедри архітектурних конструкцій.
З 1988 працює на кафедрі ахітектурного проектування цивільних будівель і споруд на посадах асистента та старшого викладача. З 2007 і донині працює на посаді доцента кафедри АПЦБС. На кафедрі В.І. Дивак керує навчально-творчою архітектурною майстернею, викладає спецкурс «Основи типологічного аналізу в архітектурі» для студентів V курсу.
За  роки роботи на кафедрі підготував близько 300 фахівців, серед яких бакалаври, спеціалісти та магістри.  Випускники майстерні, яку очолює В.І. Дивак, успішно виступають на оглядах-конкурсах дипломних робіт.
Дивак В.І. постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень. У 2016 захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні засади архітектурно-планувального розширення художніх музеїв» і отримав вчений ступінь кандидата архітектури.
Лауреат 1 та 3 премії конкурсу “Краще видання року” Національної академії наук вищої школи 2020 року.
Підвищення кваліфікації 2019
apcbs Підвищ.Кваліф.Дивак
Стажування у творчій майстерні  «Арх Дизайнбюро» За темою: «Сучасні напрямки архітектурного проектування громадських будівель і споруд» (Наказ КНУБА №629/1 від 05.07.2019 р.)

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються в останні роки на архітектурному факультеті.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection .

 1. Expansion of museums vertical construction. Scientific enquiry in the contemporary word: theoretical basics and innovative approach. Vol.4 technical sciences. L&1 publishing Titusville, Fl, USA, h. 69-71. 2013 p.
 2. The tendencies of extention of art museum.British Journal for the Philosophy of Science Issue 4 (2), December 2017 VOLUME 68 Oxford University Press 2017. –p. 1127-1133.
 3. Formation of architecture and art expansion оf art museums. “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries” .The VII International Academic Congress (United Kingdom, Cambridge, England, 26-28 February 2017). Papers and commentaries& Volume VII. р.671-677.
 4. Dynamics of Architectural and Urban Planning Hospital Systems Evolution. Civil Engineering and Architecture, Vol. 8, No. 4, pp. 586 – 598, 2020. DOI: 10.13189/cea.2020.080423. SCOPUS
 5. The Integrity of the Artistic Image of the City Based on Symbolization (the Case of Modern Architecture of Dnipro, Ukraine). Civil Engineering and Architecture 10(3): 874-887, 2022. DOI: 10.13189/cea.2022.100310. SCOPUS

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.

 1. Влияние фактора сезонности на функционирование предприятий торговли и общественного питания в рекреационныъ зонах города. ВНИИТАГ Госкомархитектура. р.ж. «Архитектура и градостроительство» /отеч. опыт./ 1990, Вып 5, с.44, №842.
 2. Проблемы расширения музеев. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. № 24. 2010 с.331 – 340.
 3. Розширення музейного простору в умовах міської забудови. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. № 27. 2011 с.202 – 210.
 4. Розширення музею Соломона Гуггенхайма у Нью-Йорку Сучасні проблеми архітектури та містобудування. №29, КНУБіА, с. 365-370. 2012р.
 5.  Функціональна структура малих та середніх багатофункціональних центрів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. №29, КНУБіА, с. 371-378. 2012р. (у співавторстві)
 6. Вертикальні музеї та вертикальні розширення музеїв. Містобудування та територіальне планування: науково-технічнийзб. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 50. – С. 171–178.
 7.  Методика проектування розширень художніх музеїв. Містобудування та територіальне планування. №52, КНУБіА, с. 85 – 89. 2014 р.
 8.  Архітектурно – художні особливості розширень художніх музеїв. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. №37, КНУБіА, , с. 344 – 349. 2014.
 9. Етапи розширення художніх музеїв. Містобудування та територіальне планування. №63, КНУБіА, с. 103 – 107. 2014 р.
 10. Розширення музеїв на терені пострадянського простору. Містобудування та територіальне планування. №62, КНУБіА, с. 186 – 190. 2016 р.
 11.  Етапи розвитку художніх музеїв. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. №48, КНУБіА, , с. 397 – 402. 2017р.
 12.  Объемно-пространственная организация расширений художественных музеев. Материалы II Международной научно-практической конференции. 25 марта 2013 г., г. Йошкар-Ола.c.142-147. 2013р.
 13.  Розширення Національного музею українського мистецтва у м. Києві. Матеріали VI всеукраїнської наукової конференції 7,8 листопада К.: КНУБА, с.56 – 57. 2013 р.
 14. Особливості учбового архітектурного макетування. Матеріали ХІ всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору». До 100 – річчя BFUHAUS, до 55-річчя кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА. Київ, 21 листопада 2019 року.
 15. Особливості формування архітектурно- художнього образу розширення музеїв. Матеріали ХІІ всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Концептуальність архітектурної творчості». Присвячена пам’яті президента УАА Валентина Штолька. Київ, 19 листопада 2020 р.
 16. Принципи оптимізації часу виконання курсових проектів. Матеріали ХІІІ всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта ХІІІ. Етнологічні засади української архітектури». Київ, 25 листопада 2021 р.

Підручник, навчальні посібники або монографії.

 1. Кедровський П.П. Гармонія лінії та кольору.:Альбом-каталог. -К.: КНУБА, 2019.- 120с.
 2. Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського. Науково-художнє видання. – К.: КНУБА. 2019.- 192с.,іл.
 3. Дивак В.І., Єжова О.І. Навчальне архітектурне макетування. навчальний посібник. / В.І. Дивак, О.І. Єжова. – К.: КНУБА, 2020. – 88 с.
 4. Єжов С.В., Дивак В.І. Особливості формування багатофункціональних комплексів: навчальний посібник / С.В. Єжов, В.І. Дивак – К.: КНУБА, 2020. – 224 с.
 5. Дивак В.І., Покотило К.М., Король В.П. Симфонія барв. Малюнки Олександра Боровікова: Навчальний посібник / В.І. Дивак, К.М. Покотило, В.П. Король. – К., 2021. – 200 с., іл.
 6. Дивак В.І. Архітектурно-планувальна організація розширення художніх музеїв: монографія / В.І. Дивак. – Київ. : Видавництво Ліра-К. 2022. – 248 с., іл.
 7. С.В.Єжов, І.А. Ейне, В.І. Дивак Відбудова житла в Україні: монографія / С.В. Єжов, І.А. Ейне, В.І. Дивак – К.: Ліра-К, 2023
 8. В. Куцевич, Т. Марусик, І. Коротун, В. Дивак, К. Герич Теоретичні і практичні основи реставрації: Підручник. – Київ: КНУБА, Видавництво Ліра-К, 2023, 224 с.: іл.

Методичні вказівки.

 1. Архітектурне проектування Станцій технічного обслуговування (СТО). Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Архітектура». К,:КНУБА, 2012. –  31с. 2013 р.
 2. Проектування художніх музеїв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Архітектура».К,:КНУБА, 2017. – 31с. 2017 р.

Методичні рекомендації.

 1. Дивак В.І. Особливості виконання дипломних проектів в майстернях кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд / С.В. Єжов, В.І. Дивак. – К.:КНУБА, 2018. – 44 с.
 2. Методика виконання курсового проекту «в’їзний знак»/ В.І. Дивак, О.І. Ежова. – К.: КНУБА, 2019.– 48 с.
 3. Чотири етапи виконання абстрактної композиції/ В.І. Дивак К.: КНУБА, 2019.– 48 с.
 4. Особливості архітектурного проектування технопарків: методичні  рекомендації /Уклад.: С.В.Єжов, В.І.Дивак.– К.: КНУБА, 2020.– 48 с.

Друковані видання:

Конкурси “Краще видання року” Національної Академії наук вищої освіти України

2020 рік
 1. Лауреат І премії за працю «Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського». Яблонська Г.Д., Дивак В.І.
2020 рік
 1. Лауреат ІІ премії за працю «Кедровський П.П. Гармонія лінії та кольору». Альбом-каталог. Кедровський П.П., Дивак В.І.
2020 рік
 1. Лауреат ІІІ премії за працю «Навчальне архітектурне макетування» у номінації «Навчальні посібники». Дивак В.І., Єжова О.І.
2021 рік
 1. Лауреат ІІ премії за працю «Особливості формування багатофункціональних комплексів» у номінації «Навчальні посібники». Єжов С.В., Дивак В.І.
2021 рік
 1. Лауреат ІІІ премії за працю «Симфонія барв. Малюнки Олександра Боровікова» у номінації «Навчальні посібники». Дивак В.І., Покотило К., М., Король В.П.
2022 рік
 1. Лауреат І премії за працю «Архітектурно-планувальна організація розширення художніх музеїв» у номінації «Монографії». Дивак В.І

  2023 рік

 2. Лауреат ІІІ премії за працю «Відбудова житла в Україні» у номінації «Монографії». Єжов С.В., Ейне І.А., Дивак В.І
 3. Лауреат ІІ премії за працю «Теоретичні і практичні основи реставрації» у номінації «Підручники». Куцевич В., Марусик Т,. Коротун І., Дивак В., Герич К
 

Сертифікати
та
Дипломи

Наукові конференції

Огляд-конкурси студентських робіт 

навчально-архітектурної майстерні

За ІІІ місце
склад команди:
Філіпчук Олександра
Подойніцина Вікторія
Клименко Олексій
“Steel Freedom” – 2021 рік.

склад команди:
Філіпчук Олександра
Рибальченко Ганна
Клименко Олексій
“Steel Freedom” – 2022 рік.

 

склад команди:
Філіпчук Олександра
Подойніцина Вікторія
Клименко Олексій
“Steel Freedom” – 2021 рік.

команда:
Олександра Філіпчук
Вікторія Подойніцина
Олексій Клименко
Інна Лісіцина
Євген Цюпин
“Steel Freedom” – 2022 рік.

 

команда:
Олександра Філіпчук
Ганна Рибальченко
Олексій Клименко
“Steel Freedom” – 2022 рік

команда:
Олександра Філіпчук
Ганна Рибальченко
Олексій Клименко
“Steel Freedom” – 2022 рік

За І місце
команда:
Боровик Дмитро
Племянник Ростислав
Валявська Єлизавета
Простак Олексій
“Steel Freedom” – 2021 рік.

За І місце
команда:
Дмитро Боровик
Анастасія Насінська
Племянник Ростислав
“Steel Freedom” – 2022 рік.

Дивак Віктор Іванович. Кафедра архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд.  Tel: 097 563 28 91

Акваріальний комплекс інституту біології південних морів (ІБПМ) АН України в парку перемоги м. Севастополь

Всеукраїнська Ліга Українських Жінок
Подяка за участь у міжнародній акції
Миротворча писанка
Діти світу – Захисникам України

Календар на 2024 рік КНУБА

Календар на 2023 рік КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram