РЯБЧУН Юлія Володимирівна

доктор філософії, доцент кафедри інформаційних технологій. 
У 2010 р. закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за
спеціальністю «Професійна освіта» та здобула кваліфікацію «інженер-педагог». 
У 2020 р. закінчила аспірантуру Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки».
Диплом доктора філософії зі спеціальності 122 – «Комп`ютерні науки» ДР №002123 від 29.06.2021 р. 
Область основних наукових інтересів – ідентифікація здібностей, інформаційні технології в освіті. Науково-педагогічний стаж з 2020р.

 1. Публікації за 2023 рік

  1. Вища математика: Модуль 1 (ЗМ 1, ЗМ 2). Лінійна алгебра та векторний аналіз. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: методичні вказівки  до виконання самостійних та  індивідуальних робіт / уклад.: О.В. Доля, О.В. Забарило, Ю.А. Коротких, Ю.В. Рябчун. – К.:  КНУБА, 2023.– 94 с. 
  2. Горда О.В., Рябчун Ю.В. Визначення ройових часток метафоричної оптимізації у когнітивних технологіях будівництва. Міжнародний науково-технічний журнал “Проблеми керування та інформатики”, 2023, № 4, 56-68 (SCOPUS)
  3. N. Kostyshyna, D. Chernyshev, S. Tsiutsiura, A. Yerukaiev, V. Hots, Y. Riabchun. Evaluation of the Comfort of an Apartment Building Using Different Modeling Methods. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (SCOPUS)
  4. Sakhno O., Riabchun Y. Using system analysis for project management in the software industry. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2023.
   С. 16-17

  Публікації за 2022 рік

  1. Рябчун Ю., Середа Д., Зозуля Н., Поляков М. Формування інженерних компетентностей випускників вищої освіти галузі знань 13 «Інженерна техніка». Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, 2022. C. 49-55 (Index Copernicus)
  2. Середа Д., Рябчун Ю. Розвиток просторового інтелекту за допомогою доповненої реальності. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022.
  3. S. Terenchuk, Y. Riabchun, M. Delembovskyi. Identification of entrant’s abilities on the basis of Sugeno-type fuzzy inference systems. AVIATION, 2022. Vol. 26 Issue 3, 169-175 (Web of Science, SCOPUS)
  4. Poliakov M., Mezzane Daud, Terenchuk S., Riabchun Y., Rusnak P. Biloshytska S. Gamefication of Youth’s Career Guidance Self-Identification. 2022 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 28-30 April, 2022, Nur-Sultan, Kazakhstan (SCOPUS)
  5. S.Terenchuk, Yu. Riabchun, N. Poltorachenko, M. Poliakov and V. Levashenko. Information technology of adolescents` professional self-identification. 3rd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2022) Khmelnytskyi, Ukraine, May 25 – 27, 2022. (SCOPUS)

  Публікації за 2021 рік

  1. Тerenchuk S., Riabchun Y., Poltorachenko N., Aznaurian I., Levashenko V., Mezzane Daoud. Identification of Entrant’s Abilities on the Basis Fuzzy Inference Systems. The 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP-2021) November 16-18, 2021. Ternopil, Ukraine (SCOPUS)
  2. Рябчун Ю.В., Скрипак Р.А., Азнауряд І.О., Рябчун О.В. Застосування нейро-нечітких моделей в системах оцінки професійних здібностей абітурієнтів. Управління розвитком складних систем. – 2021.  № 45. – С. 107-113. (Index Copernicus)
  3. Yeremenko B., Riabchun Y., Ploskiy V., Aznaurian I., Daoud Mezzane, Kryvinska N. Intelligent information technologies implementation to the process of professional self-identification. IntelITSIS’2021: 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies and Systems of Information Security, March 24–26, 2021, Khmelnytskyi, Ukraine. P. 168-177 (SCOPUS)
  4. Терентьєв О.О., Серпінська О.І., Рябчун Ю.В. Застосування нечіткої логіки для оцінки технічного стану об`єктів будівництва. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти». К: КНУБА, 2021. С. 45.

  Публікації за 2020 рік

  • Скрипак Р., Рябчун Ю., Теренчук С. Методи ідентифікації здібностей абітурієнтів закладів вищої освіти будівельної галузі. BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”. November 2020, Kyiv, Ukraine. С. 304-305
  1. Рябчун Ю.В. Аналіз засобів оцінки просторової уяви абітурієнтів. Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології». Київ, 13 – 14 листопада 2020 – К.: КНУБА, 2020. С.15.

  Публікації за 2019 рік

   1. Khaddad А., Riabchun Y., Terenchuk S., Yeremenko B. Моdeling of the Intelligent System of Searcfing Associative Images. 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). P. 439-442 (SCOPUS)
  • Riabchun Yu., Honcharenko T., Honta V., Chupryna K., Fedusenko O. Methods and Means of Evaluation and Development for Prospective Students’ Spatial Awareness. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’at, Vol.8, Issue-11, September 2019. P. 4050-4058. (SCOPUS)
  1. Рябчун Ю.В. Інтелектуалізація системи підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання. Управління розвитком складних систем. – 2019.  № 39. – С. 95- 99. (Index Copernicus)
  2. Рябчун Ю.В., Макаров Б.О., Сорока О.І., Гавриш Б.В. Особливості 3D моделлера ALLPLAN. «Управління розвитком технологій»: шоста міжнародна науково-практична конференція. – м. Київ, 29-30 березня 2019 року. С. 104-105
  3. Хлапонін Ю.І., Рябчун Ю.В., Демянчук П.С. Стан кібербезпеки у Франції. Можливості співпраці. Бизнес и безопасность, № 2, 2019 (науково-популярна публікація, електронне видання)
  4. Рябчун Ю.В. Впровадження ігрових мобільних додатків в систему оцінки просторової уяви абітурієнтів. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI`2019): матеріали м. н. к. – Херсон (Залізний порт): 21-25 травня 2019. – С. 162-163 
  5. Пашко А.О., Доманецька І.М., Рябчун Ю.В., Теренчук С.А. Модель оцінювання професійних здібностей абітурієнтів. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI`2019): матеріали м. н. к. – Херсон (Залізний порт): 21-25 травня 2019. – С. 141-143 


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram