БІЛОЩИЦЬКИЙ Андрій Олександрович

професор кафедри інформаційних технологій, інженер-педагог в галузі інформаційних технологій. В 2001 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, за спеціальністю – автоматизація будівельного виробництва, кваліфікація – інженер-системотехнік.

Київський наці-ональний уні-верситет будів-ництва і архітек-тури. Свідоцтво про підвищення ква-ліфікації, серія 12 СПК №723696 від 11 червня 2015 р.

 1. Biloshchytskyi, A., Lizunov, P., Kuchansky, A., Andrashko, Y., and Biloshchytska, S., “Improvement of the method for scientific publications clustering based on N-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 4, Issue 4, p. 6-14, 2019. (Scopus)
 2. O. Biloshchytskyi, O.Y. Biloshytska, and D.S. Lysenko, “Secure electronic document management system”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 63-65.
 3. А. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, S. Paliy, S. Biloshchytska, S. Bronin, Y. Andrashko, Y. Shabala, and V. Vatskel, “Development of technical component of the methodology for projectvector management of educational environments”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №2-92, pp. 4-13, 2018. (Scopus)
 4. А.Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Y. Andrashko, and O. Bielova, “Learning space conceptual model for computing games developers”, in IEEE 13th International scientific and technical conference on computer sciences and information technologies, CSIT 2018 – Proceedings, Lviv, 2018, pp. 97-102. (Scopus)
 5. А. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, A. Dubnytska, and V. Vatskel, “The method of the scientific directions potential forecasting in infocommunication systems of an assessment of the research activity results”, in 4th International scientific-practical conference problems of infocommunications science and technology, PICS and 2017 – Proceedings, Kharkiv, 2018, pp. 69-72. (Scopus)
 6. А. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, V. Vatskel, S. Biloshchytska, O. Danchenko, and I. Vatskel, “Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring”, in IEEE 4th International symposium on wireless systems within International conferences on intelligent data acquisition and advanced computing systems, IDAACS-SWS 2018, Lviv, 2018, pp. 125-130. (Scopus)
 7. А. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, A. Kuchansky, O. Bielova, and Y. Andrashko “Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology”, in 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings, Lviv-Slavske, 2018, pp. 200-203. (Scopus)
 8. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, and A. Kuchansky, “Trends in management development in the sphere of educational institutions”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 9-11.
 9. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, and V. Vatskel, “Iot system for the environment state monitoring” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 34-36.
 10. Honcharenko, A. Kuchansky, Y. Andrashko, A. Biloshchytskyi, O. Danchenko, O. Ilarionov, and I. Vatskel, “The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of M-simplexes”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №4-92, pp. 15-25, 2018. (Scopus)
 11. А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко, С.В. Білощицька, та О.І. Кузка, “Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної діяльності”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 163-168, 2017
 12. А.О. Білощицький, Ю.В. Андрашко, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, та Т.О. Лященко, “Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 151-159, 2017.
 13. А.О. Білощицький, та Ю.В. Андрашко, “Автоматизація збору вхідних даних для технології оцінювання результатів наукової діяльності”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 28-29.
 14. А.О. Білощицький, В.Ю. Вацкель, І.Ю. Вацкель, “Телематика транспортних засобів для автопарків міських комунальних підприємств”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 29-30.
 15. А.О. Білощицький, та М.А. Тарасенко, “Концептуальна модель отримання та обробки даних з соціальних мереж”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 30-31.
 16. А.О. Білощицький, та О.Ю. Кучанський, “Виявлення неповних дублікатів у рукописах дисертаційних досліджень”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 36-37.
 17. Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 139-143.
 18. Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // III міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2016. – С. 66-69.
 19. Білощицький А.О., Миронов О.В. Систематизація стандартизаційних підходів щодо підвищення якості освітньої діяльності ВНЗ [Текст] // II всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2016. – С. 213-214.
 20. Білощицький А.О., Миронов О.В. Управління інформаційною системою розміщення наукових публікацій в мережі інтернет [Текст] // XII міжнародна наукова конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». – 2015. – С. 179-180.
 21. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // II міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2015. – С. 66-67
 22. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23(1). – С. 147-152.
 23. Білощицький А.О., Миронов О.В. Математична модель механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів [Текст] // XI міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами». – 2015. – С. 183-184.
 24. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – 2015. – С. 42-43
 25. Білощицький А.О., Миронов О.В. Формалізація критеріїв оптимізації контенту представлення суб’єктів наукометрії у web-просторі [Текст] // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії». – 2015. – С. 190-192.
 26. Білощицький А.О., Миронов О.В. Властивості та функції метаданих наукометричних суб’єктів в мережі інтернет [Текст] // I всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2015. – С. 192
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram