САЧЕНКО Ілля Анатолійович

Доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук  за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».
У 2004 р. закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури. Напрямок підготовки –  «Комп’ютерні науки» (Інформаційні технології проектування).
Здобув кваліфікацію – бакалавр з комп’ютерних наук.
Диплом бакалавра з відзнакою №25800011 від «05» липня 2004 р. 
У 2005 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури – магістратура. Напрям підготовки – «Інформаційні технології проектування».
Здобув кваліфікацію – магістр з комп’ютерних наук.
Диплом магістра з відзнакою №28114811 від «30» червня 2005 р.  
У 2006 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури – аспірантура. Кафедра прикладної математики. Наукова та дослідницька робота.
У 2016 р. закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури.  Спеціальність – «Промислове та цивільне будівництво». Напрям підготовки – будівництво та архітектура.
Здобув кваліфікацію – спеціаліст, промислове і цивільне будівництво, інженер-будівельник.
Диплом спеціаліста №058457 від «30» червня 2016 р. 
З 2018 р.  член  гільдії інженерів з технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури.
Кваліфікаційний сертифікат №007400 від «25» жовтня 2018р.
Диплом кандидата наук № 052128 від «23» квітня 2019 р.
Науково-педагогічний стаж – 4 роки.
Виробничо-професійний стаж за спеціальністю – 15 років.

+38(050)468-81-23; кімната 376

 1. Наукові праці
  Disadvantages of Using Scrum Model in IT Projects / Ihor Berezutskyi, Svitlana Tsiutsiura, Ihor Rusan, Illia Sachenko, Serhii Danylyshyn // 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023. –С. 89 – 93.
  DOI: 10.1109/SIST58284.2023.10223589
  Переглянути публікацію: https://ieeexplore.ieee.org/document/10223589
 1. Інформаційна технологія багатосценарної організації освітнього процесу / Цюцюра С.В., Нечипорук Р.С., Саченко І.А., Русан Н.І. // Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, –С. 56 – 58.
  Переглянути публікацію: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 1. Використання взаємодії опуклих напівобмежених струмин при вентиляції зі змінною витратою повітря / В. П. Корбут, В. О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко, І. А. Саченко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Випуск 37. – К.: КНУБА, 2021. – С.7-12.
  DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.37.7-12.
  Переглянути публікацію: http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/230375
 1. Інформаційна система з перешкоджання несанкціонованих дій з банківськими картками / Андрій Касянчук, Світлана Цюцюра, Ілля Саченко, Владислав Гоц // in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020» KNUCA, 2020. –С. 348-349
  Переглянути публікацію: https://www.academia.edu/49099413/_BUILD_MASTER_CLASS_2020_
 1. Ефективна організація повітрообміну в приміщеннях без можливості витісняючої вентиляції / В. О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко,
  І. А. Саченко // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “Зелене будівництво” 12-13 листопада 2019 р., Київ, Україна. Миколаїв: Видавець Торубара В.В. C. 85-86.
  Переглянути публікацію: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/40564/1/he_fontains_through_the_lens_of_green_c.pdf
 1. Архітектура інформаційної системи діагностики технічного стану безпечної експлуатації будівель / Терентьєв О.О., І. А. Саченко // Управління розвитком складних систем. – Київ, 2019. – Вип. 37. – С.65-71.
  Переглянути публікацію: http://mdcs.knuba.edu.ua/issue/archive
 1. Expansion of the range of wet air I-d diagram for environmental safe heat production/ V. H. Dziubenko, V. O. Mileikovskyi, A. Sachenko // Екологічна безпека та природокористування, – Випуск 2. – К.:– 2018 р. С. 15-22.
  Переглянути публікацію:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2018_2_4
 1. Imperfection assessment of building structures on the basis of fuzzy sets./ Sachenko I.// – Scientific Journal «ScienceRise». – Volume 9(50), – 2018. – pp. 34 – 39, ISSN 2313-6286.
  DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.142435
  Переглянути публікацію: https://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/142435
 1. Construction of models of research methods and analysis of damage causes of buildings and constructions. / Sachenko I.// – Scientific Journal «ScienceRise». – 2018. – Volume 8(49). – рр. 29 – 35, ISSN 2313-6286.
  DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.141126
  Переглянути публікацію: https://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/141126
 2. Андрій Касянчук, Світлана Цюцюра, Ілля Саченко, Владислав Гоц “Інформаційна система з перешкоджання несанкціонованих дій з банківськими картками”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram