ДОЛГОПОЛОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

 

Асистент кафедри інформаційних технологій. У 2022 році закінчив з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури, отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. З 2022 року здобуває повну вищу освіту за спеціальністю «Кібербезпека», освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Стипендіат Верховної Ради України (2020-2021 & 2021-2022). Стипендіат програми «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука (2021 & 2023). Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 015 та 125. Має понад 30 публікацій, у тому числі статей, опублікованих у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS – 4.

Наукові праці

 

 1. Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Savenko, V., Balina, O., Bezklubenko, I., Liashchenko, T. Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence and BIM Technology: A Multi-Stage Approach (2023). SIST 2023 – 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, pp. 174-179. DOI: https://doi.org/10.1109/SIST58284.2023.10223543 (SCOPUS)

 2. Chernyshev, D., Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Haman, H., Ivanova, T., Zinchenko, M. Integration of Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems to Create a Digital Twin of the Construction Site (2022). International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2022-November, pp. 36-39. DOI: https://doi.org/10.1109/CSIT56902.2022.10000717 (SCOPUS)

 3. Chernyshev, D., Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Sapaiev, V., Delembovskyi, M. Digital Object Detection of Construction Site Based on Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems (2022). CEUR Workshop Proceedings, 3309, pp. 271-278. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85145603293&partnerID=40&md5=63b088a2cbd4060dc33cfc684b808667 (SCOPUS)

 4. Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Dolhopolova, S.A., Riabchun, O., Delembovskyi, M., Omelianenko, O. Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student (2022). SIST 2022 – 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, pp 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/SIST54437.2022.9945752 (SCOPUS)

 5. Dolhopolov S., Honcharenko T., Terentyev O. Multi-stage classification of construction site modeling objects using artificial intelligence based on BIM technology (2023). The II International Conference of Emerging Technology Trends on the Smart Industry and The Internet of Things (TTSIIT), Proceedings, In Appear (SCOPUS)

 6. Dolhopolov S., Honcharenko T., Terentyev O., Predun K., Rosynskyi A. Information system of multi-stage analysis of the building of object models on a construction site (2023). The 4th International Conference on Sustainable Futures: environmental, technological, social and economic matters (ICSF 2023), Proceedings, In Appear (SCOPUS)

 7. Khlaponin, Y., Dolhopolov, S. Legislative support for the protection of critical infrastructure from cyberattacks of Ukraine, The II International Scientific and Practical Conference «Education, Law and Public Administration – New Development Trends» (ELPA–NDT), Proceedings, 2023 pp. 8-11. URL: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/zbirnyk.pdf#page=8

 8. Dolhopolov S., “Diagnoza wpływu innowacyjnych technologii na stan emocjonalny i zachowania kandydatów do edukacji za pomocą sztucznej inteligencji,” VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Aktywność naukowa i społeczno-kulturowo-sportowa studentów”, Proceedings, Kujawska Szkoła Wyższa, Włocławek, Polska, 2022, pp. 21-28, ISSN 2543-6341. URL: https://cutt.ly/c37wEtv.

 9. Долгополов С. Ю., Корчова Г. Л. “Організація та підтримка освітнього процесу засобами штучного інтелекту”. Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (17 листопада 2021 року) до 75-річчя з дня створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). – Київ : КНУБА, 2022. – с. 348-353. URL: https://cutt.ly/1wnuT99t

 10. Долгополов С. Ю., “Використання штучного інтелекту для багатозначної класифікації професійних напрямків діяльності при проведенні професійної орієнтації учнів загальної середньої освіти” : матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2022». – Хмельницький :  Хмельницький національний університет, 2022. – с. 112-116. URL: https://cutt.ly/t37wSno

 11. Tsiutsiura, M., Dolhopolov, S., Li, T. Audio-visual assistant for learning foreign languages using machine learning technology. VIII International Scientific-Practical Conference «Management of the development of technologies», Proceedings, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2021, pp. 15-16. URL: https://cutt.ly/kwnuT2JJ

 12. Іванов С., Долгополов С., Калениченко Р. “Діагностичні елементи розвитку пізнавальних процесів штучним емоційним інтелектом” : матеріали Міжнародної наукової конференції «Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції». – Ніжин : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2021. – с. 182-187. URL: https://cutt.ly/QwnuT6tv

 13. Корчова Г. Л., Долгополов С. Ю. “Деякі аспекти дослідження процесу навчання штучного інтелекту моральним якостям людської особистості” : матеріали LXXVII Наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : Національний транспортний університет, 2021. – C. 33. URL: https://cutt.ly/lwnuYrLw

 14. Долгополов С. Ю., Калениченко Р. А. “Впровадження системи штучного інтелекту для моніторингу та підтримки психологічного здоров’я особистості під час навчального процесу в учбових закладах півдня України”. Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2021. – с. 216-219. URL: https://cutt.ly/4wnuYpPd

 15. Долгополов С. Ю., Калениченко Р. А. “Штучний інтелект як комплексний інструмент моніторингу та підтримки психологічного здоров‘я особистості під час навчального процесу” : матеріали ІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція: «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика» (24 – 25 вересня 2021 року). – Харків : УІПА, 2021. – с. 28-30. URL: https://cutt.ly/SwnuYhep

 16. Долгополов С. Ю., Калениченко Р. А. “Перспективи використання штучного емоційного інтелекту при дослідженні фактору соціалізації особистості в освітньому просторі” : матеріали Студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання» (19 травня 2021 року). Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2021.

 17. Долгополов С., Негода О., Горда О. “Аналіз ефективності освітнього процесу на основі нечітких множин” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Build-Master-Class-2021». – Київ : КНУБА, 2021. – с. 354-355. URL: https://cutt.ly/ZwnuYSpO

 18. Негода О., Долгополов С., Іванов Д., Шабала Є. “Зчитування думок за допомогою штучного інтелекту” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Build-Master-Class-2021». – Київ : КНУБА, 2021. – с. 356-357. URL: https://cutt.ly/ZwnuYSpO

 19. Долгополов С. Ю., Калениченко Р. А. “Діагностика рівня соціалізації особистості штучним інтелектом”. Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства» (21 квітня 2021 року). – Київ : КНУБА, 2021. – с. 362-364. URL: https://cutt.ly/NwnuY5Qb

 20. Долгополов С. Ю. “Використання штучного емоційного інтелекту для діагностики розвитку пізнавальних процесів у процесі дистанційної навчальної діяльності студентів” : матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної психології». – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2021. – с. 241-246. URL: https://cutt.ly/VwnuUe2B

 21. Dolhopolov S., Negoda O., Ivanov D., Shabala Y. Integration of Voice AI Paradigms into Everyday Life. International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class-2020», Proceedings, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 330-331. URL: https://cutt.ly/EwnuYR6S

 22. Dolgopolov S. The Research on Teaching AI Moral Qualities. International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class-2020», Proceedings, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 386-387. URL: https://cutt.ly/EwnuYR6S

 23. Негода О. А., Долгополов С. Ю., Калениченко Р. А. “Адаптація людей на території України в умовах глобальної фінансово-епідеміологічної кризи 2020” : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства» (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – с. 394-399. URL: https://cutt.ly/6wnuY9ul

 24. Долгополов С. Ю., Корчова Г. Л. “Розробка концепції створення багатоцільового контрольно-вимірювального приладу з використанням проектору та штучним інтелектом «Builder of the Future» для будівельної галузі” : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (27 березня 2020 року). – Київ : КНУБА, 2020. – с. 188-189. URL: https://cutt.ly/hwnuY8Cq

 25. Долгополов С. Ю., Цюцюра М. І. “Технологія Augmented Reality в освітньому процесі” : матеріали XVII Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. – с. 84-86. URL: https://cutt.ly/xwnuTGBW

 26. Pasichnyk, V., Dolhopolov, S. Development of automatic website technology with the help of “AI-Constructor” artificial intelligence. VII International Scientific-Practical Conference «Management of the development of technologies», Proceedings, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 27-28. URL: https://cutt.ly/YwnuTLou

 27. Долгополов С. Ю., Цюцюра М. І. “Інноваційність використання технології глибокого навчання у контрольно-вимірювальному приладі будівельного спрямування «Builder of the Future” : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2020». – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2020. –  с. 97-101. URL: https://cutt.ly/xwnuTVuh

 28. Tsiutsiura, M., Dolhopolov S. Software engineering of control and measuring device elements using AI (2020). I Scientific-Practical Conference «Distributed software systems and technologies», Proceedings, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2020, P. 9. URL: https://cutt.ly/swnuT1SF

 29. Долгополов С. Ю., Калениченко Р. А. “Дослідження механізму Artificial Emotional Intelligence під час діагностики емоційного та поведінкового стану людини” : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні» (26 листопада 2020 року). – Ніжин : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2020. – с. 72-75. URL: https://cutt.ly/NwnuYk6M

 30. Долгополов С. Ю., Корчова Г. Л. “Чи можна навчити штучний інтелект моральним людським якостям?” : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні» (26 листопада 2020 року). – Ніжин : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2020. – с. 76-78. URL: https://cutt.ly/NwnuYk6M

 31. Dolgopolov S., Negoda O., Ivanov D., Shabala Y. Implementing device with artificial emotional intelligence in educational process. International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class-2019», Proceedings, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 444-445. URL: https://cutt.ly/wwnuYEpx

 32. Довгополов С. Ю., Негода О. А., Корчова Г. Л. “Проблема булінгу в закладах освіти: сутність, причини, засоби” : матеріали II Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» (29 жовтня 2019 року). – Київ : КНУБА, 2019. – с. 200-204. URL: https://cutt.ly/CwnuUwHi

 33. Dolgopolov S., Negoda O., Ivanov D. The prospects of usage of the Virtual Reality technology in the process of education. International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class-2018», Proceedings, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2018, pp. 486-487. URL: https://cutt.ly/DwnuYm2S

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram