БАКАЛАВРАНТИ 022 “ДИЗАЙН” – 2022-2026 Н.Р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Освітньо-професійна програма “Інтер’єр та обладнання” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”

022_НП_Бакалавр_Дизайн_2022-2026

Заява на вибір дисципліни (2023-2024 н.р.)

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент


ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Онлайн-виставка «ХЛІБНЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ», де представлено 50 кращих творчих робіт студентів 1 курсу спеціальності 022 «Дизайн» кафедри дизайну КНУБА (академічні групи ДН-11, ДН-12, ДН-13 та ДН-14), які були розроблені в межах навчальної дисципліни «Живопис» весняного семестру 2022-2023 н.р.
Організаційний комітет виставки: куратори – старший викладач кафедри дизайну Штогрин Антоніна Олексіївна, викладач кафедри дизайну Штогрин Андрій Михайлович, секретар – к.арх., доцент, доцент кафедри дизайну Косаревська Раддаміла Олександрівна, голова – д.арх., професор, завідувач кафедри дизайну Третяк Юлія Вікторівна.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram