БАКАЛАВРАНТИ 022 “ДИЗАЙН” – 2022-2026 Н.Р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Освітньо-професійна програма “Інтер’єр та обладнання” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”

022_НП_Бакалавр_Дизайн_2022-2026

Заяви на вибір дисципліни (2024-2025 н.р.)

Заява на вибір дисципліни (2023-2024 н.р.)

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент


НАУКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Кірмач О.О., Косаревська Р.О. ІННОВАЦІЇ ДИЗАЙНУ В ЕПОХУ ЗМІН: ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С.244-246. URL: https://drive.google.com/file/d/1axZFps4w8VxO4YX_rKTAC4rjBy3bGs80/view
  2. Кірмач О.О., Левченко О.В. ДИЗАЙН В ВІМ ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С.246-248. URL: https://drive.google.com/file/d/1axZFps4w8VxO4YX_rKTAC4rjBy3bGs80/view

Онлайн-виставка «НЕЗЛАМНІ», де представлено 73 кращі графічні роботи студентів 2, 3 та 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» кафедри дизайну КНУБА (академічні групи ДН-22-4, ДН-21-1, ДН-21-2, ДН-21-3, ДН-20-3, ДН-20-4), які були виконані в межах навчальної дисципліни «Рисунок» весняного семестру 2023-2024 навчального року під керівництвом старшого викладача кафедри дизайну Артеменко Ганни Олександрівни.


Онлайн-виставка «ХЛІБНЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ», де представлено 50 кращих творчих робіт студентів 1 курсу спеціальності 022 «Дизайн» кафедри дизайну КНУБА (академічні групи ДН-11, ДН-12, ДН-13 та ДН-14), які були розроблені в межах навчальної дисципліни «Живопис» весняного семестру 2022-2023 н.р.
Організаційний комітет виставки: куратори – старший викладач кафедри дизайну Штогрин Антоніна Олексіївна, викладач кафедри дизайну Штогрин Андрій Михайлович, секретар – к.арх., доцент, доцент кафедри дизайну Косаревська Раддаміла Олександрівна, голова – д.арх., професор, завідувач кафедри дизайну Третяк Юлія Вікторівна.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram