ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 022 “ДИЗАЙН”

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ КНУБА

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА

НАВЧАННЯ

СТЕЙКХОЛДЕРИ

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ БАКАЛАВР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “Інтер’єр та обладнання”)

БАКАЛАВРАНТИ 2022-2026 н.р.

БАКАЛАВРАНТИ 2021-2025 н.р.

БАКАЛАВРАНТИ 2020-2024 н.р.

БАКАЛАВРАНТИ 2019-2023 н.р.

БАКАЛАВРАНТИ 2018-2022 н.р.

БАКАЛАВРАНТИ 2017-2021 н.р.

БАКАЛАВРАНТИ 2016-2020 н.р.

БАКАЛАВРАНТИ 2015-2019 н.р.

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОПП “ІНТЕР'ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”

Проєкт освітньо-професійної програми “Інтер’єр та обладнання” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн” (2024)

Пропозиції та зауваження щодо вдосконалення навчального процесу та освітньої програми на першому бакалаврському рівні за спеціальністю 022 «Дизайн» просимо надсилати за адресою: design_knuca@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram