МАГІСТРАНТИ 022 “ДИЗАЙН” – 2023-2025 Н.Р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”

022_НП_Магістр_Дизайн_2023-2025

Заява на вибір дисципліни (2 семестр 2023-2024 н.р.)
Заява на вибір дисципліни (3 семестр 2024-2025 н.р.)

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент


НАУКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Акуленко Є.С., Полубок А.П. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ І ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МИТЦЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.16-18. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 2. Бердес А.В., Шапаренко О.М. ФЕНОМЕН КІБЕРСПОРТУ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ДИЗАЙНУ КЛУБНИХ ПРИМІЩЕНЬ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 349-350. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – ст.викладач Шапаренко О.М.)
  Бердес
 3. Гончаренко М.В., Хараборська Ю.О. ВПЛИВ АРТОБ’ЄКТІВ В ІНТЕР’ЄРІ ДИТЯЧОЇ КІМНАТИ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 359-360. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
  Гончаренко
 4. Ігнатенко Л.В., Косаревська Р.О. ЕТНОСТИЛЬ В ІНТЕР’ЄРІ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДТРИМКА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА СТВОРЕННЯ ЗАТИШКУ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 367-368. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  Ігнатенко
 5. Карташов О.О., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. АНАЛІЗ ВПЛИВУ АРТОБ’ЄКТІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ ІНТЕР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 369-370. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  Карташов
 6. Кисіль А.В., Пилипчук О.Д. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ АРТОБ’ЄКТІВ НА ЕМОЦІЙНИЙ ДОСВІД ТА СПРИЙНЯТТЯ ІНТЕР’ЄРУ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.64-65. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 7. Кисіль А.В., Третяк Ю.В. ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НАЦМЕНШИН НА КУЛЬТУРУ І ПОБУТ УКРАЇНЦІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 371-372. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
  Кисіль
 8. Колдун В.В., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ АРТОБ’ЄКТІВ У СТВОРЕННІ СУЧАСНИХ ІНТЕР’ЄРІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 373-374. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  Колдун
 9. Кравченко О.О., Хараборська Ю.О. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 377-378. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
  Кравченко
 10. Лєсіна М.С. РЕФЛЕКСІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.83-85. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – ст.викладач Артеменко Г.О.)
 11. Ничипорук-Ніколаєв А.С. ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СВІТОБУДОВИ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.97-99. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – ст.викладач Шапаренко О.М.)
 12. Ничипорук-Ніколаєв А.С., Шапаренко О.М. ВРАХУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ АРХЕТИПІВ УКРАЇНЦІВ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ПРОСТОРІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 383-384. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – ст.викладач Шапаренко О.М.)
  Ничипорук-Ніколаєв
 13. Новікова Ю.А., Шапаренко О.М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ТВОРЧИХ ОФІСІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 385-386. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – ст.викладач Шапаренко О.М.)
  Новікова
 14. Пильтяй Д.В., Шапаренко О.М. ВПЛИВ МАТЕРІАЛІВ ТА КОЛОРИСТИКИ ДИЗАЙНУ КАФЕ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ВІДВІДУВАЧІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 389-390. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – ст.викладач Шапаренко О.М.)
  Пильтяй
 15. Рагозін А.В., Шапаренко О.М. КИЛИМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРАДИЦІЙНОГО ДЕКОРУ УКРАЇНИ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 393-394. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – ст.викладач Шапаренко О.М.)
  Рагозін
 16. Сарницька М.В., Полубок А.П. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ЕСТЕТИКИ І ХУДОЖНЬОЇ ЦІННОСТІ АРТ-ОБ’ЄКТІВ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.119-121. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 17. Свояк А.Д., Хараборська Ю.О. АКУСТИЧНЕ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ У МЕДИЧНИХ СПОРУДАХ ЯК ЧИННИК ПРОГРЕСИВНОГО ОДУЖАННЯ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 395-396. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
  Свояк
 18. Свояк А.Д., Хараборська Ю.О. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄС. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 302-303. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
  Свояк
 19. Слободянюк А.М., Хараборська Ю.О. ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 397-398. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
  Слободянюк
 20. Таченко О.О., Шапаренко О.М. ПРОЄКТУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЯК ВИКЛИК ЧАСУ І АКТУАЛЬНА ЗАДАЧА. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 401-402. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – ст.викладач Шапаренко О.М.)
  Таченко
 21. Шаврак М.С., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. РОЛЬ АРТОБ’ЄКТА У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ АТМОСФЕРИ У ДИЗАЙНІ ВЕСТИБЮЛЯ ІНТЕР’ЄРУ ГУРТОЖИТКУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 409-410. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  Шаврак
 22. Шаврак М.С., Шапаренко О.М. СТУДЕНТСЬКІ ГУРТОЖИТКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ПРОСТОРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 411-412. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – ст.викладач Шапаренко О.М.)
  Шаврак

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram