Вступ та освітній процес

Вступ

Вступ у 2024 році

Вступ для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2023 році

Вступ для здобуття ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста у 2023 році

Освітній процес

Розклад занять

Електронний каталог бібліотеки університету

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Доступ до бази Web of Science для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету

Доступ до бази Scopus для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету

Як підібрати журнал для публікації в Sсopus?

Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»)

Open Ukrainian Citation Index

Open Science in Ukraine

Пошук наукового журналу для публікації через SJR

Реєстрація в ORCID

Круглий стіл «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики»

Міжнародні зв’язки

Обов’язкові освітні компоненти

Освітній сайт університету

Вибіркові освітні компоненти

Каталог вибіркових освітніх компонент

Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА

Практика

Наскрізна програма практики 2023

Положення про організацію практик студентів КНУБА

Наукові фахові видання КНУБА за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин

Transfer of Innovative Technologies

Будівельні конструкції. Теорія і практика

Основи та фундаменти

Наукові конференції

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС»

Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції»

Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології”

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram