КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  НОВИНИ КНУБА

Підсумки роботи ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції»

26 – 27 квітня 2023 року відбулася  IV Міжнародна  науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції».

Конференція проходила  у дистанційній формі на платформі ZOOM, в якій взяли участь представники ВНЗ, наукових установ, компаній: України, Польщі, Грузії, Румунії, Австрії, Чехії, Бельгії та Литви.

На початку конференції прозвучав гімн України.

Пленарне засідання відкрив голова наукового комітету, ректор КНУБА професор Петро Куліков. В своєму виступі Петро Мусійович підкреслив, що проведення такої конференції є дуже актуальним і важливим заходом. Зараз будівництво та реконструкція будівель та споруд є однією з найбільш важливих та актуальних галузей інфраструктури в світі, а особливо в Україні під час ліквідації наслідків російської агресії.

Із вітальним словом виступив голова організаційного комітету, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Ковальчук О.Ю. В своєму виступі звернув увагу, що в такий нестабільний час присутня на відкритті така кількість учасників свідчить про актуальність, своєчасність проведення такої конференції. Крім того, зазначив що будівлі та споруди спеціального призначення мають велике значення для безпеки населення та національної безпеки. Кількість учасників міжнародної науково-практичної конференція з будівель та споруд спеціального призначення дозволить обмінятися досвідом та знаннями, покращити підготовку фахівців у цій галузі, вивчити нові конструкції, матеріали, технології та інноваційні рішення.

Президент Академії Будівництва України професор Назаренко І.І., привітавши всіх присутніх на конференції, подякував організаційному комітету за високу організацію та відмітив актуальність проведення такої конференції в ці дні. Також зазначив, що у зв’язку з тим, що Академія будівництва України співорганізатор конференції, АБУ започаткувала Подяки та Грамоти для деяких учасників конференції.

Також з привітаннями виступили: декан будівельного факультету, професор Іванченко Г.М.,  Dr.hab.-ing, Prof. Maciej Dutkiewicz (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, (Bydgoszcz, Poland), Dr hab. inż., Prof. PŚ Tomasz Krykowski, prof., Dr. hab. Bogdan Demchyna (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polska).

Пленарне засідання проходило під керівництвом завідувача кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій, професора Журавського О.Д. Були заслухані доповіді: «Розробка законодавчої бази та нормативного забезпечення в сфері оборони» – доповідач  проф. Віталій Плоский; «Концепція національної безпеки України «Країна-фортеця» в ракурсі захисту критичної інфраструктури» – доповідач проф. Сергій  Білик; «Приклад розрахунку залізобетонної балки посиленої зовнішньою композитною арматурою з вуглецевих волокон»- доц. Юрій Собко (НУ «Львівська політехніка»), та представник Румунії, Eng.,Regional Business Development Manager Zeno DAN (Sika Europe Management AG); «Взаємодія заглибленої інженерної споруди з неоднорідним ґрунтовим середовищем в умовах зміни параметрів ґрунтів та навантажень» – доповідач Віктор Носенко.

В роботі конференції прийняли участь представники Грузії. З привітаннями виступив наш давнішній приятель, випускник КНУБА 1975 р., к.т.н., доктор Johni Gigineishvili (Ltd „Progressi“ Engineering Center, Tbilisi, Georgia) та зробив доповідь на тему «Perspective designs of pipes and pipelines based on basalt fiber».

Асп. Вікторія Зозулинець (НДІВМ, КНУБА), та с.н.с Олександр Ковальчук (НДІВМ, КНУБА) виступили з доповіддю «Дослідження впливу Na3PO4·12H2O на показники кислотостійкості гібридних лужних цементів»

На пленарному засіданні було передбачено 3 доповіді від компанії ТОВ ЛІРА-САПР.

Перед початком, головуючий на засіданні професор Журавський О.Д. згадав засновника та «ТВОРЦЯ» ПК ЛІРА-САПР, проф. Городецького О.С., який пішов з життя 4.01.2022 р. Це була Людина легенда, Людина епоха. Всі присутні вшанували пам’ять професора Городецького О.С. хвилиною мовчання.

На пленарному засіданні з доповідями виступали: професор Барабаш М.С. (ТОВ ЛІРА-САПР, Україна) – «ЛІРА-САПР – надійне програмне забезпечення для аналізу конструкцій будівель та споруд спеціального призначення»; «Методика оцінки сейсмостійкості будівельних конструкцій та споруд атомних електростанцій в ПК ЛІРА САПР» – доповідач канд. техн. наук , головний конструктор Юрій Гензерський; «Оцінка стійкості на закритичні впливи захисної вогневої споруди в ПК ЛІРА САПР» – доповідач, канд. техн. наук Валерій Максименко (ДП НДІБВ)

Після перерви розпочали роботу об’єднані Секція 1 «Будівельні конструкції та технології» та  Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали».

В роботі секції прийняли участь представники АБУ, компанії ТОВ «Сіка» Україна, представники університетів, компаній України, Польщі, Грузії, Румунії, Чехії, Австрії, Литви. Серед університетів України слід відмітити активну участь: НУ «Львівська політехніка», ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Національний авіаційний університет, Львівський національний університет природокористування, Одеська державна академія будівництва і архітектури, НУ «Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка».

В роботі секції прийняли участь представники Чеської компанії (IDEA StatiCa (Software developer company). Яна Кадерова, Ян Кубечек, Мартінас Венцкунас. Доповідь була присвячена використанню передових методів CBFEM і CSFM у практиці проектування конструкцій. Директор Центру компетенції Allbau Software в Україні Юрій Смирнов ознайомив присутніх з можливостями та особливостями програми AllPlan. Представники «Групи компаній Ліра 10» Владислав Кірічок та Ірина Перепічай, представили доповідь на тему «ПК ЛІРА 10. Фільтрація у задачах геотехнічного проектування».

За програмою було заявлено 67 доповідей. Секційне засідання завершили о 19.00 жвавою дискусією.

27 квітня ІV міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: матеріали та конструкції» продовжила свою роботу у Секціі 3 «Комп’ютерне моделювання конструкцій будівель і споруд спеціального призначення за допомогою ПК “ЛІРА-САПР”» під керівництвом професора Журавського О.Д. та д.т.н., професора Барабаш М.С.

В роботі секції прийняли участь співробітники компанії ТОВ ЛІРА-САПР, професорсько-викладацький склад, здобувачі КНУБА, представники інших ВНЗ України, Польщі, Грузії, Літви. Заслухали  10 доповідей.

Гензерський Ю.В. в своєму виступі приділив увагу методиці оцінки сейсмостійкості будівельних конструкцій та споруд атомних електростанцій в ПК ЛІРА САПР. Це сумісна робота з представниками ДП НАЕК ЕНЕРГОАТОМ Іваном Трусовим та Любов’ю Первушовою.

Дуже приємно було бачити нашу випускницю Ольгу Башинську, яка приймає участь в конференції з початку її заснування у 2016 році. Вона розповіла про нові можливості системи Ґрунт у ЛІРА-САПР 2022.

З доповіддю «Визначення зміни термонапруженого стану сталевих балок ПК ЛІРА-САПР» виступив Олексій Башинський аспірант кафедри МДК КНУБА

Олександр Лазарев, провідний інженер технічної підтримки ТОВ ЛІРА-САПР представив практичне використання ВІМ інтеграції ПК ЛІРА-САПР з іншими будівельними програмами. Також з доповідями виступили: Євген Дмитренко «Особливості розрахунку міцності нормальних перерізів позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів за методом Вуда в новому алгоритмі Вуд+»; Марина Ромашкіна «Моделювання процесів теплопровідності за допомогою ПК ЛІРА-САПР»; Іван Трусов «Визначення поверхових спектрів відгуку будівель атомних станцій з використанням прямого динамічного методу в ПК ЛІРА-САПР»; Любов Первушова «Визначення значення граничної сейсмостійкості для будівельних конструкцій атомних станцій в ПК ЛІРА-САПР»

На при кінці роботи секції  були заслухані доповіді, «Можливості програмного забезпечення для розрахунку на вогнестійкість» – доповідачі доц. Олег Фесенко (КНУБА), студ. Дарина Богач (НУБІП), «Особливості відновлення зруйнованих плит покриттів промислових будівель і споруд після артилерійських обстрілів» – доповідачі  проф. Олександр Журавський, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОП «Промислове і цивільне будівництво» Олександр Поважнюк (КНУБА).

Всі доповіді викликали інтерес та відбулась жвава дискусія

Із заключним словом виступили заступник директора ТОВ ЛІРА-САПР к.т.н., Юрій  Гензерський та директор ТОВ ЛІРА-САПР, професор Марія Барабаш. Вони подякували всім присутнім за участь та дискусію, побажали творчих успіхів, здоров‘я та наснаги.

Марія Барабаш проанонсувала проведення семінару для здобувачів віщої освіти, який відбудеться в середені травня відповідно до угоди про співпряцю між КНУБА та ТОВ ЛІРА САПР.

Всім зареєстрованим учасникам IV Міжнародної науково- практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: матеріали та конструкції» надіслані  сертифікати про участь у цьому науковому заході.

З робочою програмою та тезами доповіді можна ознайомитись за посиланням

(https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/05/tezy_konferencziyi-knub-2023-26-27_04_235.pdf )

  Із записом пленарного засідання ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» можна ознайомитись на YouTube-каналі кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій КНУБА за посиланням

(https://www.youtube.com/watch?v=pLxJcoWr-EY&list=PLuy0pDg9hNb5sWlzwHtw4lhDOOzOeTmfm)

Організаційний комітет висловлює щиру подяку директору ТОВ СІКА Україна, Олександру Панченку та директорці ТОВ ЛІРА-САПР, Марії Барабаш, за допомогу в організації та проведені IV Міжнародної науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: матеріали та конструкції»

Вчений секретар кафедри ЗБК

к.т.н., доцент                                        Віра  Колякова

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram