СПЕЦІАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма – «Промислове і цивільне будівництво» (ПЦБ)
Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд;
організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.

073 – Менеджмент

Освітня програма– «Менеджмент організацій і адміністрування» (МОіА)
Профіль фахівця: розробка і вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової діяльності; управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.

051 – Економіка

Освітня програма – «Економіка підприємства» (ЕП)
Профіль фахівця: підготовка до планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на підприємствах.

071 – Облік і оподаткування

Освітня програма – «Облік і аудит» (ОіА)
Профіль фахівця: складання бухгалтерської звітності, облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво готової продукції та її реалізації в т.ч. в будівельній галузі, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, обчислення податків, планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram