ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВР), СПКЦІАЛІЗАЦІЯ “ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ”

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВР) 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

Група забезпечення:

д.т.н. професор кафедри водопостачання та водовідведення Кочетов Г.М.

к.т.н. доцент кафедри водопостачання та водовідведення Уряднікова І.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram