ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
галузі знань 19. Архітектура та будівництво
рівень вищої освіти: перший

Гарант освітньо-професійної програми бакалаврського рівня навчання
“Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами” за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Загальні відомості на персональній сторінці: Хоружий Віктор Петрович

  д.т.н., професор, 

завідувач кафедри водопостачання та водовідведення

Загальні відомості на персональній сторінці : Гіжа Олена Олександрівна 

 к.т.н., доцент кафедри водопостачання та водовідведення

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram