Освітньо-професійна програма “Міське будівництво та господарство”

Освітньо-професійна програма

Відомості про гаранта освітньої програми

Осетрін Микола Миколайович— гарант освітньої програми, професор кафедри міського будівництва

Навчальний план

2022

денна форма навчання

Освітні компоненти

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram