Програма підготовки доктора філософії “Політологія”

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ “ПОЛІТОЛОГІЯ”

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

052 «Поілтологія»

Освітня програма

Освітній ступінь

Доктор філософії

Вступні випробування

- Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
- Вступний іспит із спеціальності
- Вступний іспит з іноземної мови

Вартість навчання

Денна: 40 000 грн.
Заочна: 20 000 грн.

* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року

Короткий опис програми

Метою програми є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які на поглибленому рівні володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, розгорнутими знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в науково-дослідницькій, експертно-аналітичній, політико-консультаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.

Об’єктами вивчення є владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівнях (politics, policy, polity), зокрема політичні ідеї та концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політична поведінка, політична культура, світова політика та політика окремих держав та регіонів.

Переваги програми

Програма спрямована на дослідження актуальних аспектів спеціальності, зокрема процесів українського державотворення, особливостей регіональної політики та місцевого самоврядування, етно- та націотворення тощо.

Важлива перевага полягає в поєднанні дослідження політичних інститутів та процесів та специфіки ЗВО й факультету урбаністики та просторового планування. Теоретична підготовка тісно пов’язана з практичними аспектами управління суспільством через його просторове планування, що має потужну політичну складову. Актуальність цих аспектів різко зростає в контексті післявоєнної відбудови країни.

Реалізація програми базується не лише на високій кваліфікації, а й практичному досвіді викладачів у сфері державного та міського управління. До викладання та керівництва аспірантами також залучаються представники стейкхолдерів, включно міжнародних організацій.

Можливість навчання та стажування за кордоном

В рамках освітніх програм, які передбачають мобільність здобувачів освіти, КНУБА та факультетом укладені угоди, зокрема, з Бранденбургським технологічним університетом, Краківською політехнікою, Центрально-європейським університетом м. Скалиця (Словаччина), коледжом Аль-Рафідейн (Ірак) та ін.

Можливість стажування за кордоном також забезпечують партнерство програми з міжнародними неурядовими організаціями, серед них Фонд Ебергарда Шьока, Фонд підтримки будівельної галузі тощо, які здійснюють фінансування спільних наукових заходів.

Основні дисципліни фахової підготовки

 • Філософія науки, техніки і архітектури
 • Іноземна мова
 • Академічна доброчесність та академічне письмо
 • Організація наукової діяльності та інформаційні технології
 • Теорія та історія політичної науки
 • Політичні інститути та процеси
 • Політична регіоналістика
 • Етнополітологія та етнодержавознавство
 • Політична символізація
 • Світовий політичний процес

Посади, які можуть обіймати випускники

 • Професіонали державної служби та місцевого самоврядування
 • Професіонали в галузі інформації та інформаційної аналітики.
 • Наукові співробітники.
 • Викладачі університетів

Установи-партнери

ГО «Асоціація народних депутатів України»
ГО «Ліга інтернів»
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Фонд Ебергарда Шьока (Німеччина)
Національний університет «Одеська юридична академія»
ГО «Український центр суспільного розвитку»

Додаткова інформація

Гарант освітньої програми
Відділу докторантури і аспірантури КНУБА

м.Київ, проспект Повітряних Сил, 31
головний корпус, кімната 222.

Телефон: (044) 241-55-09
e-mail: phd@knuba.edu.ua

Адреса КНУБА:
м.Київ, проспект Повітряних Сил, 31
knuba@knuba.edu.ua Канцелярія університету
Довідкова телефонів університету: (044) 241-55-80

Контактна інформація

 • АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
  vstup.knuba.edu.ua

  E-mail: pk@knuba.edu.ua

  03037, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 31, кімн.122,

  моб.: +380 97 332 10 68 (telegram, viber)

  тел.: +380 44 245 46 90;

  Телеграм канал Вступ КНУБА 2023:  https://t.me/vstup_knuba

  З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +380 44 241 55 20

  Admission to study for international students

  Phone : +380 44 241 55 22, +380 44 245 48 58, Phone/fax: +380 44 248 49 01

  E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram