Магістерська програма “Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування”

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА МІСТОБУДУВАННЯ”

Галузь знань

08 Право

Спеціальність

081 «Право»

Освітня програма

Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

- Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Вартість навчання

Денна: 34 100 грн.
Заочна: 16 000 грн.

* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року

Короткий опис програми

Мета магістерської програми спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері правозастосовної практики, самостійної науково-дослідної діяльності у сфері права, виконання професійних завдань щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів та юридичного забезпечення діяльності підприємств, установ і організацій, а студентів, що проявляють здібності до науково-дослідної сфери – для подальшого навчання за ОНС “Доктор філософії”; набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти.

Переваги програми

 • вивчення проблемних питань галузей матеріального та процесуального права, основ міжнародного та європейського законодавства у сфері будівельної та містобудівної діяльності;
 • базується на загальновизнаних наукових результатах із урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку правозастосовної практики України у сфері будівельного і містобудівного права;
 • спрямована на надання глибоких знань з права, розкриває критичний підхід до практики його застосування і законодавчого регулювання у сфері будівельного і містобудівного права з урахуванням спрямованості на підготовку компетентного, креативного, інтелектуально розвиненого, відповідального і національно-свідомого юриста-фахівця, що обумовлює як вибір освітніх компонент, так й їх змістовне наповнення;
 • дає розуміння системності правового регулювання та забезпечення правопорядку у сфері містопланування та містобудування;
 • формує здатність здійснювати аналіз, тлумачення, застосування та розробку норм національного та міжнародного законодавства, а також судової практики в сфері будівництва та урбаністичній галузі загалом.
 • Особливу увагу зроблено на опанування іноземними мовами.

Можливість навчання та стажування за кордоном

Участь у програмі «подвійного диплому»:
Бранденбургський університет (Німеччина), Краківський технологічний університет (Польща)

Основні дисципліни фахової підготовки

Професійна іноземна мова; Актуальні питання теорії права та методологія наукових досліджень; Філософські засади прав людини; Актуальні питання конституційного та адміністративного процесу; Корпоративне право; Правові системи сучасності; Міжнародне кримінальне право і процес; Конституційно-правові засади екологічної безпеки та містобудування Крім обов′язкових дисциплін програмою передбачено вибіркові дисципліни: Актуальні проблеми нормотворення; Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування адвокатурою; Перспективи удосконалення будівельного законодавства України; Правові засади запобігання корупції; Захист персональних даних; Актуальні проблеми трудового права України; Приватне будівельне право; Правове регулювання гендерної політики; Захист комерційного інтересу в конституційному судочинстві; Правові засад публічно-приватного партнерства.

Посади, які можуть обіймати випускники

Працевлаштування на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010 /редакція від 25.10.2021 р.), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 081 «Право», зокрема:

 • 14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • 23 Викладачі;
 • 241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
 • 2421 Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду;
 • 2421.2 Адвокати та прокурори;
 • 2421.2 Юрист;
 • 2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності;
 • 2429 Інші професіонали в галузі правознавства;
 • 2429 Інспектор праці (правовий);
 • 2429 Нотаріус;
 • 2429 Радник;
 • 2429 Слідчий;
 • 2429 Судовий експерт;
 • 2429 Юрисконсульт та інші, згідно Класифікатора професій.

Установи-партнери

ЗВО України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 081 Право, зокрема: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Державний податковий університет; Національний транспортний університет. Укладені двосторонні угоди чи меморандуми про співпрацю з: ГО “Асоціація народних депутатів України”, ГО “Академія політико-правових наук України”; ГО «ProUrban», ТОВ “Архітектурно-будівельна компанія “Міськжитлобуд”, ГО “Український Центр суспільного розвитку”,Державна інспекція архітектури та містобудування України, ТОВ “Архітектурно-будівельна компанія “Міськжитлобуд”, ГО «Ліга інтернів», ГО “ProUrban”. Крім того, в ході реалізації ОП відбувається співробітництво з іноземними стейкхолдерами, які спеціалізуються на питаннях будівництва та містобудування, зокрема Фондом Ебергарда Шьока.

Контактна інформація

 • АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
  vstup.knuba.edu.ua

  E-mail: pk@knuba.edu.ua

  03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

  моб.: +380 97 332 10 68 (telegram, viber)

  тел.: +380 44 245 46 90;

  Телеграм канал Вступ КНУБА 2023:  https://t.me/vstup_knuba

  З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +380 44 241 55 20

  Admission to study for international students

  Phone : +380 44 241 55 22, +380 44 245 48 58, Phone/fax: +380 44 248 49 01

  E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram