Магістерська програма “Державне управління у сфері містобудівної діяльності”

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність

281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма

Державне управління у сфері містобудівної діяльності

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

- Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
- Фаховий іспит в університеті

Вартість навчання

Денна: 34 100 грн.
Заочна: 16 000 грн.

* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року

Короткий опис програми

Програма є освітньо-професійною та формує компетенції і програмні результати навчання, визначені відповідним Стандартом вищої освіти. Основний зміст програми передбачає навчання здобувачів освіти питанням щодо теорії управління, його організаційних, правових та інших засад, а також сучасним інструментам і технологіям публічного адміністрування. Особливістю освітньої програми є її галузева спрямованість шляхом формування у здобувачів освіти додаткових фахових компетентностей з питань державного управління у сфері містобудівної діяльності.

Переваги програми

Галузева спрямованість освітньої програми, що проявляється у націленості на підготовку кваліфікованих управлінських кадрів, призначених для роботи на керівних та інших адміністративних посадах у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, що здійснюють управління у галузі містобудівної діяльності, а також у структурах громадянського суспільства, юридичних особах публічного та приватного права, дотичних до відповідної сфери публічного управління

Можливість навчання та стажування за кордоном

Можливість навчання та стажування за кордоном здобувачів вищої освіти за відповідною програмою може бути реалізована відповідно до угод про співпрацю, укладеними КНУБА із закладами вищої освіти зарубіжних країн та іншими іноземними партнерами.

Основні дисципліни фахової підготовки

“Державне управління та місцеве самоврядування”, “Правове регулювання публічного управління”, “Стратегічне управління державою та суспільством в умовах глобалізації”, “Методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління”, “Публічні фінанси та бюджетний процес”, “Сучасні інструменти та технології модернізації публічного управління”, “Управління персоналом в органах публічної влади”, “Просторове планування”, “Інституційно-правові засади державного управління у сфері містобудівної діяльності”

Посади, які можуть обіймати випускники

 • посади, віднесені до категорії посад публічної служби, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (зокрема, у департаментах (управліннях) містобудування та архітектури обласних, Київської міської державних адміністрацій, управліннях (відділах) містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
 • керівні посади в державних і комунальних підприємствах, установах та організаціях, у тому числі тих, діяльність яких пов’язана зі сферою містобудування та архітектури;
 • керівні (менеджерські) посади у господарських товариствах будь-якої організаційно-правової форми господарювання, діяльність яких пов’язана із містобудуванням, але не вичерпується нею;
 • керівні (адміністративні) посади у громадських об’єднаннях, міжнародних неурядових організаціях, інших юридичних особах публічного права тощо.

Установи-партнери

Фонд підтримки будівельної галузі (ФРН), ГО “Асоціація народних депутатів України”, ГО “Pro Urban”, ТОВ “Архітектурно-будівельна компанія Міськжитлобуд”

Додаткова інформація

Посилання на сторінку приймальної комісії університету
Посилання на освітню програму на сайті університету
Посилання на презентацію освітньої програми на сайті університету

Контактні телефони фахівців випускової кафедри (для отримання додаткових консультацій щодо змісту та особливостей освітньої програми): +380995557157

Контактна інформація

 • АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
  vstup.knuba.edu.ua

  E-mail: pk@knuba.edu.ua

  03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

  моб.: +380 97 332 10 68 (telegram, viber)

  тел.: +380 44 245 46 90;

  Телеграм канал Вступ КНУБА 2023:  https://t.me/vstup_knuba

  З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +380 44 241 55 20

  Admission to study for international students

  Phone : +380 44 241 55 22, +380 44 245 48 58, Phone/fax: +380 44 248 49 01

  E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram