Магістерська програма “Урбаністика та просторове планування”

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “УРБАНІСТИКА ТА ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ”

Галузь знань

Архітектура та будівництво

Спеціальність

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма

Урбаністика та просторове планування

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

- Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
- Фаховий іспит в університеті

Вартість навчання

Денна: 22 000 грн. Заочна: 17 100 грн.

* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року

Короткий опис програми

Магістерська програма надає освіту, що поєднає спеціалізацію в технічних та в гуманітарних науках. Вона є відповіддю сучасним викликам міського розвитку та гарною можливістю для тих, хто наразі працює з містом у різних площинах і потребує ґрунтовних знань.
Програма відкрита для всіх. для тих, хто закінчив бакалаврат із гуманітарною спеціальністю буде можливість заповнити прогалини в технічних знаннях. і навпаки. Ключова риса програми — міждисциплінарність, базована на критичному мисленні та прагненні сформувати фахівця, здатного здобувати знання самостійно, бути в тренді та вміти шукати потрібні знання/фахівців.

Переваги програми

Ключова інноваційність та новизна програми засновується в закладених принципах й цінностях стійкого урбанізму та інтегрованого планування сучасних міст, регіонів і громад. Над програмою працюють висококваліфіковані фахівці та фахівчині. До містобудівного та інженерного напряму підготовки, який вже багато років розвиває факультет, доданий цілий комплекс соціально-гуманітарних дисциплін, без яких сучасні планувальники/ці обійтися просто не можуть. Це, наприклад, курс «Соціологія міста» чи «Демографічні й міграційні процеси», котрі дають уявлення про спільноти, громади та людей, що живуть в глобалізованих містах і містечках. А й розуміння усього спектру зв’язків мешканців і територій, історії планувальних структур і контекстів, виникнення й становлення містопланування як дисципліни та багато чого іншого. Майбутні планувальники/ці ознайомляться із засадами й принципами формального та неформального планування, способами залучення громад і мешканців до створення просторів. Вони отримають розуміння того, як працює і як влаштоване місто (і зараз, і в історичній ретроспективі, і навіть як це може бути в майбутньому), як воно включене в систему регіональних зв’язків, а також – як відбувається урядування в місті, і паралельно – навчаться основам стратегування та базовим принципам вироблення/розробки політик. Не залишаться поза увагою й виклики для планування, що несуть із собою зміни довкілля. Опанування теоретичного матеріалу відбуватиметься із прив’язкою до практичних навичок – курсові завдання, лекції, семінари та проєкти будуть взаємопов’язані. Передбачено студійний і командний метод роботи.

Можливість навчання та стажування за кордоном

Підписані та діють договори з Бранденбурзьким технічним університетом,  Словацьким технологічни університетом в Братиславі, та іншими відомими університетами Європи.

Студенти беруть участь у міжнародних наукових проєктах, навчаннях та стажуваннях.

Основні дисципліни фахової підготовки

Загальний обсяг освітньої програми складає 120 кредитів європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Програма складається з обов’язкових освітніх компонентів загальним обсягом 90 кредитів ЄКТС: «Наукова іноземна мова», «Методика наукових досліджень», «Ліцензування і патентування наукової продукції», «Міське та регіональне управління», «Просторове планування», «Система нормування в містобудівній діяльності», «Гео-історія міст», «Економіка міста», «Міждисциплінарний курсовий проект», «Демографічні та міграційні процеси», «Місто в спеціалізованому та загальнокультурному дискурсах», «Соціальні дослідження для міського планування», «Педагогіка вищої школи», «Історіко-культурна спадщина», «Містопланування та зміни довкілля», «Вступ до критичної теорії», «Переддипломна практика» та доповнюється вибірковими компонентами загальним обсягом 30 кредитів ЄКТС.

Хто може подаватись на програму?

Програма розрахована на підготовку членів інтегрованої планувальної команди. Адже сучасне містопланування — це складний багатогранний процес, до якого долучаються фахівці із різним бекграундом: інженери, фахівці з мобільності, соціологи, історики, демографи, географи, філософи, культурологи, економісти, правники.

Які перспективи працевлаштування відкриваються перед випускниками?

Робота в муніципальних та державних структурах, приватна практика, викладання, дослідження.

Установи-партнери

 • Бранденбурзький технічний університет
 • Краківська політехніка
 • Білостоцька Політехніка (Білосток, Польща); 
 • Technische Hochschule Lübeck – University of Applied Sciences (Любек, Німеччина);
 • ЗВО України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Контактна інформація

 • АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
  vstup.knuba.edu.ua

  E-mail: pk@knuba.edu.ua

  03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

  моб.: +380 97 332 10 68 (telegram, viber)

  тел.: +380 44 245 46 90;

  Телеграм канал Вступ КНУБА 2023:  https://t.me/vstup_knuba

  З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +380 44 241 55 20

  Admission to study for international students

  Phone : +380 44 241 55 22, +380 44 245 48 58, Phone/fax: +380 44 248 49 01

  E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram