НОВИНИ КНУБА

Фундатори та видатні педагоги КБІ-КІБІ-КНУБА

Основною метою діяльності КНУБА на сучасному етапі є цілеспрямований розвиток навчально методичної та наукової роботи на рівні, який має забезпечувати ефективну підготовку кадрів для будівельного комплексу України в межах, передбачених  його планами та комплексними цільовими програмами.

До 100-річчя від дня народження КАВУНЦЯ Дмитра Несторовича (1922-2010)

КАВУНЕЦЬ Д.М.—кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації геодезичних вимірювань(1994). Учасник ІІ Світової війни.

У1947 р. закінчив Львівський політехнічний інститут.

З 1947 по 1969 р .р. працював на вишукуваннях в проектних інститутах Ростова та Києва.

З 1969 по 2009 р. р. працював у КНУБА  на кафедрі інженерної геодезії ,а потім на кафедрі автоматизації геодезичних вимірювань доцентом, професором(1994).

У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання професора присвоєно в 1996 р.

Напрям наукової діяльності – удосконалення методики геодезичних робіт на промислових і будівельних майданчиках.

Підготував  5 кандидатів наук. Опублікував 120 наукових і науково методичних робіт, серед яких одна монографія, 2 навчальних посібника, 10 авторських свідоцтв і патентів на виноходи.

Основні праці : «Гидростатическое нивелирование на строительной площадке»(1961),

«Крупно-масштабная топографическая съемка»(1981),

«Економіка і організація геодезичного виробництва» (1996).

 Відзначений 14 урядовими нагородами.

 « ПРОФЕСОРИ Київського Національного Університету Будівництва і Архітектури»

  Довідник 2010                         

  Матеріал підготувала директорка музею КНУБА Н.Водзінська

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram