І рівень вищої освіти (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня
Навчальний план підготовки бакалавра за ОПП «Економіка підприємства»
Відомості про гаранта ОПП «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня – д.е.н., проф. Сорокіну Лесю Вікторівну
Нормативні документи КНУБА
Співпраця зі стейкхолдерами

Міжнародна співпраця

Угода КНУБА – Астана IT University

Agreement KNUCA-Astana IT University

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Сілезький технологічний університет Польща

Меморандум ІІНО КНУБА -Університет Ла Корун’ї

Генеральное соглашение ИННО КНУСА – НИЭИ МОКИ Республики Молдова

Генеральное соглашение ИННО КНУБА – ВШЛ в Ченстохове

Договір КНУБА- ЗТУ у Щеціні

Фотозвіт

Поїздка в Польщу по проекту

Міжнародні конференції, основна інформація

V Міжнародна наукова конференція «Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура»

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Будівельне право: проблеми теорії і практики”

Освітнє середовище
Наукові заходи

Орієнтовна тематика атестаційних випускних робіт здобувачів кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram