КЛІМОВ ЮЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Клімов Юлій Анатолійович – професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України.

Контакти:

Роб. тел: (044) 2415433, внутр., кімната 112

google scholar
Google Scholar
orcid
Orsid
ResearchGate
ResearchGate
web of science
Web of science
Scopus 3
Scopus

Освіта

У  1976 році закінчив з відзнакою Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю “Мости і тунелі” та здобув кваліфікацію інженер – будівельник мостів і тунелів.

У 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

У 2019 році пройшов стажування у Науково-виробничому підприємстві “БудКонструкція” з 27.05.19 по 27.06.19 Наказ про зарахування № 510/1 від 19.01.19 р., Наказ про виконання плану графіка ФПК №629/1 від 05.07.19 р.).

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 44 роки. Науково-педагогічний стаж 40 років.

Після закінчення Київського автомобільно-дорожнього інституту у 1976-1977 працював у у проектному інституті  “Союзшляхпроект”, у 1977-1980 навчався у аспірантурі КНУБА, з 1980 року працює у КНУБА на посаді молодшого, старшого наукового співробітника і професора кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, водночас у 1993-2007 р. очолював відділ теорії та методів розрахунку залізобетонних конструкцій Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, а у 2001-2008р. працював головою технічного комітету з стандартизації “Арматура для залізобетонних конструкцій” Держбуду України.

У 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” на тему “Міцність залізобетонних конструкцій змінного перерізу при дії поперечних сил.”.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” на тему “Опір залізобетонних конструкцій при дії поперечних сил. Теорія та методи розрахунку”.

У 2003 році присвоєне вчене звання професора.

Перелік навчальних дисциплін

1. Залізобетонні та кам’яні конструкції

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

2. Спецкурс за вибором випускаючої кафедри

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Напрями наукової діяльності

Дослідження міцності, тріщиностійкості і деформативності залізобетонних конструкцій при дії поперечних сил. Дослідження нових видів арматури для залізобетонних конструкцій.

Освітні документи

Диплом про вищу освіту
Диплом професора

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності 2023

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram