КЛІМОВ ЮЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Клімов Юлій Анатолійович – професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України.

http://orcid.org/0000-0002-4275-7058

https://scholar.google.com

 
тел: (044) 2415433, внутр., кімната 112

Освіта

У  1976 році закінчив з відзнакою Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю “Мости і тунелі” та здобув кваліфікацію інженер – будівельник мостів і тунелів.

У 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

У 2019 році пройшов стажування у Науково-виробничому підприємстві “БудКонструкція” з 27.05.19 по 27.06.19 (Наказ про зарахування № 510/1 від 19.01.19 р., Наказ про виконання плану графіка ФПК №629/1 від 05.07.19 р.).

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 44 роки. Науково-педагогічний стаж 40 років.

Після закінчення Київського автомобільно-дорожнього інституту у 1976-1977 працював у у проектному інституті  “Союзшляхпроект”, у 1977-1980 навчався у аспірантурі КНУБА, з 1980 року працює у КНУБА на посаді молодшого, старшого наукового співробітника і професора кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, водночас у 1993-2007 р. очолював відділ теорії та методів розрахунку залізобетонних конструкцій Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, а у 2001-2008р. працював головою технічного комітету з стандартизації “Арматура для залізобетонних конструкцій” Держбуду України.

У 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” на тему “Міцність залізобетонних конструкцій змінного перерізу при дії поперечних сил.”.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” на тему “Опір залізобетонних конструкцій при дії поперечних сил. Теорія та методи розрахунку”.

У 2003 році присвоєне вчене звання професора.

Перелік навчальних дисциплін

1. Залізобетонні та кам’яні конструкції

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

2. Спецкурс за вибором випускаючої кафедри

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Напрями наукової діяльності

Дослідження міцності, тріщиностійкості і деформативності залізобетонних конструкцій при дії поперечних сил. Дослідження нових видів арматури для залізобетонних конструкцій.

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram