ЖУРАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Журавський Олександр Дмитрович – завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, лауреат премії ім. М.С.Буднікова Академії будівництва України. Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України.

Контакти:

роб. тел. (044) 2454842, кімната 114

google scholar
Google Scholar
orcid
Orsid
ResearchGate
ResearchGate
web of science
Web of science
Scopus 3
Scopus

Освіта

У 1983 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут з відзнакою та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Сільськогосподарське будівництво» та здобув кваліфікацію інженер-будівельник.
З 1985 по 1988 р. аспірант на кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського інженерно-будівельного інституту.
У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
 У 2017 році пройшов наукове стажування в ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».
Рівень володіння англійською мовою – B2.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 39 років. Науково-педагогічний стаж 34 років.
Після закінчення Львівського сільськогосподарського інституту з 1983 по 1985 р. працював старшим викладачем Львівського філіалу Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства Міністерства ЖКГ УРСР.
З 1989 року працює в КНУБА. Пройшов шлях від наукового співробітника, асистента, доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій.
У 1988 році захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Тема дисертації «Напружено-деформований стан залізобетонних плит при двохосному попередньому обтиску».
У 1995 році присвоєно вчене звання доцента.
У 2021 році захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Тема дисертації «Міцність, тріщиностійкість та деформації залізобетонних плит при складних навантаженнях».
У 2021 році присвоєно вчене звання професора.
Підготовив 3 кандидата технічних наук.
Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 100 наукових та методичних праць, серед яких 3 навчальних посібника. Основні праці: посібники «Обстеження залізобетонних конструкцій» (2016), «Розрахунок залізобетонних конструкцій з використанням спрощених діаграм деформування матеріалів (за ДСТУ Б.В.2.6-156:2010). Частина 1. Розрахунок за І групою граничних станів» (2017), «Основи проектування елементів залізобетонного каркасу багатоповерхової будівлі. Курсове та дипломне проектування» (2018), чотири наукові статті в журналах (2018, 2019, 2020), що входить до науково-метричних баз даних SCOPUS та Web of Science.

Є головним редактором збірника наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика», який започаткований в 2016 р.

Напрями наукової діяльності

Розробка методів розрахунку залізобетонних конструкцій, які перебувають під дією складних навантажень та впливів. Дослідження методів підсилення залізобетонних та кам’яних конструкцій. Дослідження напружено-дефомованого стану двохосно-напружених залізобетонних плит. Дослідження роботи конструкцій із сталефібробетону та базальтофібробетону.

Перелік навчальних дисциплін

Спеціальні залізобетонні конструкції будівель і споруд

192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітня програма:  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Обстеження та підсилення будівель та споруд

192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітня програма:  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Освітні документи

Диплом про вищу освіту
Диплом професора

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності 2023

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram