Матеріально-технічне забезпечення ОП

 

Назва освітнього компонента Відомості що до спеціального матеріально-технічного та/або інформаційного забезпечення Посилання на силабус або інші навчально-методичні матеріали
ОК1. Основи академічного письма

Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.

https://drive.google.com/file/d/13IxbjLfkBTOn569AjhAp8iabKrmq0gLs/view
ОК2. Історія української державності та культури Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання. https://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=4027
ОК3. Історія філософії та філософської думки Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання. https://www.knuba.edu.ua/kafedra_filisosii-silabusi/
ОК4. Політологія Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання. https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=966
ОК5. Екологія та безпека життєдіяльності Ауд. 250, 74,  
1.  ноутбук,
2.  мультимедійний проектор;
3.  мобільний екран;
4.  ваги лабораторні цифрові;
5.  електрошафа ЭШ-1,3;
6.  мікроскоп біологічний XSP-139 ULAB;
7. мікроскоп біологічний цифровий Levenhuk 700;
8. стерилізатор повітряний ГП-40;
9. термостат ТС-80М-2;
10. термостат ТС-80;
11. центрифуга клінічна LabAnalyt DM 0412;
12. шафа витяжна ШВЛ-02;
13. стерилізатор паровий (автоклав) ГК-20; 
14. газоаналізатор Комета М5 мультигазовий портативний);
ваги лабораторні цифрові
https://www.knuba.edu.ua/kafedra-texnologij-zaxistu-navkolishnogo-seredovishha-ta-oxoroni-praci/resursne-zabezpechennya%ef%bf%bc/ 
ОК6. Ділова іноземна мова Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.  
ОК7. Фахова іноземна мова Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.  
ОК8. Вища математика Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання. https://www.knuba.edu.ua/faculties/gisut/kafedra-vishho%d1%97-matematiki/silabusi-3/
ОК9. Фізика

Аудиторний фонд (лабораторії): а. 467,а. 469, а. 473, а. 475, а. 476, а. 478, а. 482, а. 484

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/03/photo_2023-03-09_12-13-05.jpg

Лабораторія електрики та магнетизму (а. 475, а.473):
1. Уст. 3.9 Визначення індуктивності катушки та дроселя (4 шт)
2. Уст. 3.7 Визначення питомого заряду електрона методом схрещення полів (4шт)
3. Уст. 3.3 Градуювання гальванометра (2шт)
4. Уст. 3.5 Визначення горизонтальної складової індукції та потужності магнітного поля (4шт)
5. Уст. 3.4 Градуювання термопари (4шт)
6. Уст. 3.6 Визначення магнітного поля короткого соленоїда (2шт)
7.Уст. 3.2 Визначення опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра (2шт)
8. Уст. 3.8 Визначення ККД трансформатора (2шт)
9. Уст. 1.1(маятник Обербека) Визначення залежності моменту інерції системи від розподілу її маси відносно осі обертання (2шт)

Лабораторія оптики (а. 482)
10.  5.2 Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми (3шт)
11.   4.1 Визначення параметрів згасання коливань фізичного маятника (2шт)
12.  Уст. 4.3 Визначення швидкості звуку в повітрі методом стоячих хвиль

Лабораторія фізики атому і твердого тіла (а.467, а. 469)
13.  Уст. 6.3 Вимірювання світлової характеристики вентильного фотоелемента (4шт)
14. Уст. 4.4 Вивчення роботи релаксаційного генератора (2шт)
15. Уст. 4.2 Дослідження резонансних характеристик коливального контура (4шт)
16. Уст. 6.2 Вимірювання вольт-амперної 8 характеристики напівпровідникового випрямляча (2шт)
17. Уст. 7.2 Визначення коефіцієнта поглинання радіоактивного випромінення різними матеріалами (2шт)
18. Уст. 7.1 Визначення активності радіоактивного препарату (2шт)
19. Уст. 4.1 Визначення параметрів згасання коливань фізичного маятника (2шт)
20. Уст. 2.2 визначення коефіцієнта теплопровідності твердих тіл методом регулярного режиму
21. Демонстраційні газорозрядні прилади, установки і маятник Максвела

Лекційно-демонстративна лабораторія (а. 476)
22. Уст 1.1 (маятник Обербека) Визначення залежності моменту інерції системи від розподілу її маси відносно осі обертання.

Лабораторія спецпрактикума (а. 478)
23. Уст. 4.1 Визначення згасання коливань фізичного маятника
24. Уст. 1.4 Вимірювання пружних характеристик матеріалів
25. Уст. 2.1 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву кільця

Усучаснена лабораторія (а. 484)
26.  Уст. 7.2 Визначення коефіцієнта поглинання радіоактивного випромінення різними матеріалами
27.  Уст. для визначення p-n перехода
28.  Уст. для вивчення зовнішнього фотоефекту (2шт)
29. Маятник Обербека ФМ-14 (2шт)
30. Уст. для дослідження маг. поля Землі (2шт)
31. Уст. ФПК-06
32. Уст. для визначення довж. пробіг альда-частин ФПК-0 (2шт)
33. Уст. жироскоп FPM-10
34. Уст. Маятник Максвела FPM-03
35. Уст. термостат
36. Джерело струму YIHUAD-ii
37.  Магнітометр

Демонстраційні установки:
–         демонстраційні установки, прилади і макети на тему фізика атому, будова та рух молекул;
–         демонстраційні установки і прилади на тему магнетизм;
–         демонстраційні газорозрядні прилади, установки і маятник Максвела.

https://www.knuba.edu.ua/silabusi-2/
ОК10. Хімія

Навчальні класи (лабораторії) кафедри хімії: а. 263, а. 264, а. 265, а. 267, а. 272, а.  276, а. 287, а. 287-А, а. 287-Б, а. 289, а. 289-А, а. 291, а. 291-А

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.                  Витяжна шафа – 8 шт.
2.                  Сушильна шафа – 1 шт.
3.                  Дистилятор – 1 шт.
4.                  Електрочіп СУОП – 1 шт.
5.                  Електрочіп СТОЛ – 1 шт.
6.                  Калориметр ФЕК – 1 шт.
7.                  рН-метр – 2 шт.
8.                  Ваги аналітичні WA-21 – 3 шт.
9.                  Ваги електронні – 1 шт.
10.              Холодильник «Кодри» – 1 шт.
11.              Балон для вуглецю – 1 шт.
12.              ФЕК – 1 шт.
13.              Потенциостат П5827 М – 1 шт.
14.              Спектрофотометр СФ-46 – 1 шт.
15.              Мікроскоп ізм. МИ-1 – 1 шт.
16.              Мікроскоп МИМ-8М – 1 шт.
17.              Комп’ютер – 4 шт.
18.              Екран – 1 шт. 

https://www.knuba.edu.ua/pidgotovka-bakalavriv/
ОК11. Інформаційні технології Програмне забезпечення курсу:
–          AutoCAD
 
ОК12. Інженерна та комп’ютерна графіка Навчальні класи (аудиторії) кафедри:
– для лабораторних робіт: 459, 457, 6613, 6615;
– для практичних робіт: 411, 412, 413, 408.
https://www.knuba.edu.ua/faculties/arh/kafedri-arh/kafedra-ngtig/navchalna-ta-metodichna-diyalnist/
ОК13. Фізичне виховання

Спортивний комплекс:
1.                  Зал боротьби
2.                  Зал фітнесу
3.                  Зал боксу
4.                  Тренажерний зал
5.                  Зал спортивних ігор
6.                  Басейн
7.                  Стадіон

https://www.knuba.edu.ua/faculties/gisut/kafedra-fizichnogo-vixovannya-i-sportu-2/materialno-texnichna-baza-i-kontakti-kafedri/

https://www.knuba.edu.ua/faculties/gisut/kafedra-fizichnogo-vixovannya-i-sportu-2/zdobuvachi-vishho%D1%97-osviti-i-go-rivnya-bakalavr/silabusi-vok/
ОК14. Вступ до спеціальності Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання. https://www.knuba.edu.ua/faculties/bf/kafedri-bf/bt/navchalna-ta-metodichna-diyalnist-kafedri-budivelnix-texnologij/
ОК15. Інженерна геодезія

Матеріальна база кафедри

На кафедра інженерної геодезії  є лабораторія інженерної геодезії з трьома відділами:

Інженерної геодезії (ауд. 18,19,20);
Електронних геодезичних приладів (ауд.21);
Математичного оброблення геодезичних вимірювань та ГНСС (ауд.217).
Лабораторія «інженерна геодезія»  (а. 20, 21, 217) оснащена сучасними геодезичними приладами до складу яких входять оптичні і електронні прилади:

Оптичні прилади:
1) Нівеліри: Н3, Н3К, НС3, 2Н10Л, 2Н10КЛ, Н0,5, 2Н3Л  –   110 шт.
2) Теодоліти: 2Т30, Т30, 2Т30П           –   94 шт.
3) Теодоліти: Т5, 2Т5К, Т5В, 3Т5КП   –  34 шт.
4) Теодоліти: Т2, 2Т2, 3Т2КП               –  30 шт.
5) Світлодальномір СТ5                       –   6 шт.

Електронні прилади
1) Нівелір DINI 22 – 1 шт.  цифровий
2) Нівелір SDL 30 – 2 шт.    цифровий
3) Тахеометри:

ТА5Р –  2 комп.
TRimbL – 2 шт.
TSR – 405 – 3 шт.
TopcoN – 1 шт.
ТМ – 30 1 шт.
SET – 1030R3 – 1 шт.
4) Геодезичне забезпечення супутникового позиціонування

GPS приймач Pro Mark 2 – 1 компл.
GNSS приймач Leica “Sistem 1200” – 1 компл.
5) Рулетка DiSTOA5 – 6  шт.
6) Трасошукач DiGiCAT – 2 шт.
7) Електронний планіметр – 2 шт.

https://www.knuba.edu.ua/faculties/gisut/kafedra-inzhenerno%d1%97-geodezi%d1%97/laboratori%d1%97-kafedri/

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1228
ОК16. Навчальна (геодезична) практика https://www.knuba.edu.ua/faculties/gisut/kafedra-inzhenerno%d1%97-geodezi%d1%97/laboratori%d1%97-kafedri/ https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1228
ОК17. Теоретична механіка Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання. https://www.knuba.edu.ua/akreditaciya-teoretichno%d1%97-mexanniki/
ОК18. Архітектура будівель і споруд та планування міст Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання. https://www.knuba.edu.ua/navchalna-diyalnist-5/
ОК19. Теплогазопостачання і вентиляція

Навчальні класи (лабораторії) кафедри: а. 192, а. 194, а. 290, а. 8104, а. 602а, а.  602.
Навчальні стенди:
1.  Застосування арматури термостатичного та гідравлічного регулювання.
2.   Сучасна система опалення квартири.
3.   Системи забезпечення мікроклімату.
4.   Стенд інсталяцій трубопроводів та арматури.
5.   Стенд інсталяцій електрокабельних систем опалення.
6.   Універсальний аеродинамічний стенд.
7.   Дослідження втрат тиску в повітропроводах.
8.   Дослідження конструкцій повітророзподільників.
9.   Аеродинамічна труба.
10. Системи вентиляції зі змінною витратою.
11. Шафові, блочні газорегуляторні пункти.
12. Пункти вимірювання об’єму газу.
13.  Налаштування і перевірка регуляторів тиску газу.
14.  Обладнання ГРП та ГРУ.
15.  Дослідження параметрів роботи теплоутилізатора.
16.  Визначення параметрів повітряного потоку.
17.  Сучасні енергоефективні віконні конструкції.
18.  Кріплення та фітінги системи холодопостачання.
19. Обладнання для монтажу систем опалення.
20. Повітропроводи системи вентиляції FlexiVent.

Програмне забезпечення (ауд. 602) : Audytor OZC, Audytor СО, Allclima, Hidra, Maxima, SciLab.

https://www.knuba.edu.ua/kafedra-teplogazopostachannya-i-ventilyaci%d1%97/resursne-zabezpechennya/      

https://www.knuba.edu.ua/kafedra-teplogazopostachannya-i-ventilyaci%d1%97/silabusi-kafedri-teplogazopostachannya-i-ventilyaci%d1%97/
ОК20. Водопостачання і водовідведення

Навчальні класи (лабораторії) кафедри: а. 167, а. 169, а.  273, а. 105-111 (вул. Освіти, 4), а. 271

Навчальні стенди:
1.                Стенд для проведення лабораторних робіт (ауд. 167)
2.                Гідравлічний лоток (ауд. 167)
3.                Два відцентрові насоси, трубопроводи та арматура, бак для води, вимірювальна апаратура (ауд. 169)
4.                Фотоелектро-колориметр КФК-2 (ауд. 273)
5.                Лабораторні ваги (ауд. 273)
6.                Цифровий титратор Digital Titrator (ауд. 105-111)
7.                Аквадистилятор электронный  MiI CROmed (ауд. 105-111)
8.                Портативний мульти-інструмент  HQ 40D (ауд. 105-111)
9.                Термостат LT200 (ауд. 105-111)
10.            Мултиметр pH – метр (ауд. 105-111)
11.            Спектрометр портативний DR1900 (ауд. 105-111)
12.            Мутномір 2100Q IS USB  (ауд. 105-111)
13.            Спектрофортометр DR/3900VIS (ауд. 105-111)
14.            Інтерактивний комплекс CanTouch  LS180 (ауд. 105-111)
15.            Фотометр КФК2 (ауд. 105-111)
16.            Іономер  pX-150МИ (ауд. 105-111)
17.            Экотест – 2000 –БПК/АТС (ауд. 105-111)
18.            Просвічувальний електронний мікроскоп ПЕМ 100М/99 (ауд. 105-111)
19.            Інтерактивна панель для проведення віртуальних лабораторних робіт (ауд. 271)

https://www.knuba.edu.ua/faculties/fise/kafedri-fise/kafedra-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/yakisnij-sklad-kafedri-resursne-zabezpechennya-kafedra-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/materialno-texnichne-zabezpechennya-kafedri-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/

https://drive.google.com/drive/folders/1Qo209Q8Kw2CmhRKfpiDRMiE_VXLx0fTr 
ОК21. Електротехніка та електропостачання

Навчальні класи, лабораторії: а. 158, а. 158а, а 30

 

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:

1.                  Стрілочні вимірювальні прилади електромагнітної системи Э59: вольтметри – 3 шт.; амперметри − 3 шт.; ватметри – 2 шт;

2.                  Батареї конденсаторів;

3.                  Котушки індуктивностей;

4.                  Стенди лабораторні;

5.                  Спеціалізовані плати трифазної мережі;

6.                  Вимірювальний комплект прилад К505;

7.                  Спеціалізовані плати трифазної мережі;

8.                  Вимірювальний комплект прилад К505;

9.                  Однофазний трансформатор 220/36-250 ВА;

10.              Трифазний трансформатор 380/220 1,5 кВА;

11.               ЛАТР;

12.              Навантажувальний реостат – 10 Ом;

13.              Двигун постійного струму;

14.              Генератор постійного струму;

15.              Тахогенератор;

16.              Навантажувальний, пусковий та регулювальний реостати;

17.              Елементи комутації;

18.              Двигун асинхронний з фазним ротором;

19.              вимірювальний комплект К50;

20.              Двигун асинхронний з короткозамкненим ротором;

21.              Батарея конденсаторів.

https://www.knuba.edu.ua/silabusi-navchalnix-disciplin-kafedri-elektrotexniki-ta-elektroprivodu/
ОК22. Будівельні матеріали

Начальні класи, приміщення, лабораторії:  а. 149, а. 147, а.  251, а.  253, а.  258, а. 260, а. 262

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.                Колба Ле Шательє, ареометр, лійка Гарі
2.                Прилад МИИ-100 (1973 р.) 
3.                Прес ОКС МС-500 (1987 р.)
4.                Електронні ваги ТВЕ-6 (2014 р.)
5.                Віскозиметр Суттарда, прилад Віка, металева форма для балочок
6.                Ваги електронні ТВЕ-6-01 (2014)
7.                Прилад Віка з товкачиком, металева форма
8.                Струшувальний стіл, камера з гідравлічним затвором
9.                Віброплощадка (1984 р.)
10.            Мішалка лабораторна для цементного тіста (UTCM) 0075 (2014 р.)
11.            Прес ПСУ-10 (1972 р.)
12.            Плитка електрична, металева форма
13.            Набір стандартних сит
14.            Пенетрометр (1978 р.)
15.            Диктилометр ЛД-2 (1988 р.)
16.            прилад «Кільце і куля»
17.            Термометр

https://www.knuba.edu.ua/materialno-texnichna-baza-3/

https://www.knuba.edu.ua/navchalna-diyalnist-kafedri-budivelnix-materialiv/
ОК23. Опір матеріалів

Навчальні класи, приміщення, лабораторії: а. 157, а. 160а,  а. 8101

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
Механічна лабораторія :а. 157):
1.                Розривна машина Р-10 – 1 шт. (1975 р.)
2.                Універсальна розривна машина УММ-10 – 1 шт. (1966 р.)
3.                Універсальна розривна машина УММ-5 – 1 шт. (1967 р)
4.                Універсальна машина «РИИЛ»/Riehle – 1 шт. (1946 р.)
5.                Машина для випробування на повздовжній згин – 1 шт. (1975 р.)
6.                Універсальна розривна машина Р-5 – 1 шт. (1952 р.)
7.                Машина РМ-50 – 1 шт. (1978 р.)
8.                Маятниковий копер МК-30А – 1 шт.  (1965 р.)
9.                Станок токарний ТВ-16-ш – 1 шт. (1952 р.)
10.            Станок наст. токарний 1Д601 – 1 шт. (1956 р.)
11.            Настольно сверл. станок НС-124 – 1 шт.  (1969 р.)

Випробувальна лабораторія (а. 160а):
12.            Чистий згин – 2шт. (1988 р.)
13.            Косий згин – 1 шт.   (1988 року випуску)
14.            Статично-невизначена балка – 1 шт.  (1988 року випуску)

Комп’ютерний клас (а. 8101):
15.            Комп’ютери: проц: intel(R) core (TM) i3-2120 CPU @ 3.3 GHz 3.29 GHZ пам.4ГБ – 13 шт.
16.            Комп’ютери: опер.пам:1Gb; жест.диск80Gb, проц.2GHz – 4 шт.
17.            Комп’ютер: опер.пам:512Мb; жест.диск80Gb, проц.2GHz – 1 шт.

Програмне забезпечення ЛІРА-САПР

https://www.knuba.edu.ua/faculties/bf/kafedri-bf/kafedra-oporu-materialiv/16870-2/robochi-programi-ta-silabusi/
ОК24. Будівельна механіка https://www.knuba.edu.ua/materialna-baza-2/  
ОК25. Основи ВІМ-технологій    
ОК26. Металеві конструкції

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.                Прес гідравлічний ПММ-200
2.                Прес гідравлічний 2ПГ-500
3.                Прес гідравлічний П-250
4.                Електр. кранбалка
5.                Навантажувальний прилад
6.                Прес Р-5
7.                Ферма Алюмінієва
8.                Випробувальна машина ГДР
9.                Дефектоскоп АД-50У
10.            Динамометр ДОМС-50
11.            Динамометр ДПУ-20-2
12.            Установка вантової ферми
13.            Динамометр ДОСА-5
14.            Динамометр ДПУ-20
15.            Динамометр ДПУ-20
16.            Дефектоскоп УДМ-3
17.            СИИТ-3
18.            Динамометр ДОСМ-3-0,2
19.            Моделі будівель і споруд (мет., дер., пласт.) – 20 шт.

Програмне забезпечення: ЛІРА, САПР, Ліцензія №5831

https://www.knuba.edu.ua/faculties/bf/kafedri-bf/katedra_mdk/zdobuvachi-vishho%d1%97-osviti-i-go-rivnya-bakalavr/silabusi-bakalavr/
ОК27. Залізобетонні конструкції

Навчальні класи, лабораторії: а. 2

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.                Мультимедійний проектор – 1шт.,
2.                Екран – 1шт.,
3.                Ноутбук – 1шт.
4.                Комп’ютери: ПК Intel I3 7100 8GB DDR4 1TB S – 11 шт. (комп. клас)

Програми: OpenOffice.org 3/0.
Пакети прикладних програм:
1. «ЛІРА САПР»,
2. SCAD

Навчальна лабораторія кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій – (а.2)
Комп’ютерний клас (а.2) (Повітрофлотський проспект,31) 
https://www.knuba.edu.ua/materialna-baza-3/

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1421
ОК28. Кам’яні та армокам’яні конструкції

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:

1.         Мультимедійний проектор – 1шт.,

2.         Екран – 1шт.,

3.         Ноутбук – 1шт.

4.         Комп’ютери: ПК Intel I3 7100 8GB DDR4 1TB S – 11 шт.

 

https://www.knuba.edu.ua/materialna-baza-3/

 
ОК29. Конструкції з дерева та пластмас

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.         Прес гідравлічний ПММ-200
2.         Прес гідравлічний 2ПГ-500
3.         Прес гідравлічний П-250
4.         Електр. кранбалка
5.         Навантажувальний прилад
6.         Прес Р-5
7.         Ферма Алюмінієва
8.         Випробувальна машина ГДР
9.         Дефектоскоп АД-50У
10.       Динамометр ДОМС-50
11.       Динамометр ДПУ-20-2
12.       Машина розривна Р-50
13.       Установка вантової ферми
14.       Динамометр ДОСА-5
15.       Динамометр ДПУ-20
16.       Динамометр ДПУ-20
17.       Дефектоскоп УДМ-3
18.       СИИТ-3
19.       Динамометр ДОСМ-3-0,2
20.       Моделі будівель і споруд (мет., дер., пласт.) – 20 шт.
21.       Модель для випробування дерев’яних балок

Програмне забезпечення: ЛІРА, САПР, Ліцензія №5831

https://www.knuba.edu.ua/faculties/bf/kafedri-bf/katedra_mdk/zdobuvachi-vishho%d1%97-osviti-i-go-rivnya-bakalavr/silabusi-bakalavr/
ОК30. Інженерна геологія

Навчальні класи, лабораторії: а. 105

 

Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.

 

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:

Колекція мінералів та гірських порід

 

https://www.knuba.edu.ua/auditoriya-105/

https://www.knuba.edu.ua/osnovni-osivtni-komponenti/
ОК31. Механіка грунтів

Навчальні класи, лабораторії: а. 107

 

Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.

 

Обладнання, що використовується під час начального процесу:

1.                  Комплект для відбору зразків непорушеної структури – 2 шт.;

2.                  Електронні ваги – 2 шт.;

3.                  Муфельна піч – 1 шт.;

4.                  Сита – 2 комплекти;

5.                  Конус Васильєва – 2 шт.;

6.                  КФ-1 – 1 шт.;

7.                  Прилад для визначення кута природнього укосу піщаного грунту – 1 шт.;

8.                  Компресійні прилади – 5 шт.;

9.                  Зсувні прилади – 2 шт.

 

https://www.knuba.edu.ua/auditoriya-107/

https://www.knuba.edu.ua/osnovni-osivtni-komponenti/
ОК32. Основи і фундаменти

Навчальні класи, лабораторії: а. 112а

 

Обладнання, що використовується під час начального процесу:

1.      ПК Процесор Intel® Core™ i3-8100  – 10 шт.;

2.      ПК Процесор Intel® Pentium  – 1 шт.;

3.      Проекто р Epson;

4.      Проекційний екран.

 

Програмне забезпечення:

1.      АСНД «VESNA»;

2.      ПК Lira, САПР;

3.      пакет інженерних програм для розрахунків та оформлення документації (академічна версія з ліцензією)

4.      MIDAS GTS NX.

 

https://www.knuba.edu.ua/auditoriya-112a/

https://www.knuba.edu.ua/osnovni-osivtni-komponenti/
ОК33. Охорона праці в будівництві та цивільний захист Ауд. 250, 74
 Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.                ноутбук,
2.                мультимедійний проектор;
3.                мобільний екран;
4.                ваги лабораторні цифрові;
5.                електрошафа ЭШ-1,3;
6.                мікроскоп біологічний XSP-139 ULAB;
7.                мікроскоп біологічний цифровий Levenhuk 700;
8.                стерилізатор повітряний ГП-40;
9.                термостат ТС-80М-2;
10.            термостат ТС-80;
11.            центрифуга клінічна LabAnalyt DM 0412;
12.            шафа витяжна ШВЛ-02;
13.            стерилізатор паровий (автоклав) ГК-20; 
14.            газоаналізатор Комета М5 мультигазовий портативний);
15.            ваги лабораторні цифрові
https://www.knuba.edu.ua/kafedra-texnologij-zaxistu-navkolishnogo-seredovishha-ta-oxoroni-praci/resursne-zabezpechennya%ef%bf%bc/ 
ОК34. Технологія будівельних процесів

Навчальні класи, приміщення, лабораторії: а. 204 а. 1208 (клас-майстерня, господарчий двір)

Навчальні стенди:
1.                 Навчальний стенд з влаштування гіпсокартонної стелі та перегородки;
2.                 Навчальний стенд з виконання покрівельних робіт на похилих дахах; Навчальний стенд з виконання утеплення фасаду скріпленою теплоізоляцією;
3.                 Навчальний стенд з влаштування навісних вентильованих фасадів;
4.                 Навчальний стенд з опорядження поверхонь тонкошаровими декоративними штукатурками;
5.                 Навчальний стенд з облицювання поверхонь плиткою;
6.                 Навчальний стенд з улаштування підлог;
7.                 Навчальна колекція утеплювачів URSA;
8.                 Навчальна колекція зразків опорядження декоративними штукатурками CERESIT;
9.                 Навчальна колекція елементів керамічної черепиці;
10.             Фрагмент рамної стінової опалубки PERI системи MAXIMO;
11.             Фрагмент балкової опалубки перекриттів PERI системи MULTIFLEX

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
12.             Проектор EPSON EB-S6;
13.             Проектор NEC VE281;
14.             Екран Sopar Junior мобільний підлоговий 88″ (1:1) 155 x 155 (1150) Black Case;
15.             Екран XHAILSI Tripod Screen мобільний підлоговий 111″ (1:1) 200 x 200 (1200) Black Case

https://www.knuba.edu.ua/faculties/bf/kafedri-bf/bt/navchalna-ta-metodichna-diyalnist-kafedri-budivelnix-texnologij/
ОК35. Технологiя зведення будiвель i споруд

Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.

Навчальні класи, приміщення, лабораторії: а. 204 а. 1208 (клас-майстерня, господарчий двір)

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.                 Проектор EPSON EB-S6;
2.                 Проектор NEC VE281;
3.                 Екран Sopar Junior мобільний підлоговий 88″ (1:1) 155 x 155 (1150) Black Case;
4.                 Екран XHAILSI Tripod Screen мобільний підлоговий 111″ (1:1) 200 x 200 (1200) Black Case.

https://www.knuba.edu.ua/faculties/bf/kafedri-bf/bt/navchalna-ta-metodichna-diyalnist-kafedri-budivelnix-texnologij/
ОК36. Навчальна практика

Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.

Навчальні класи, приміщення, лабораторії: а. 204 а. 1208 (клас-майстерня, господарчий двір)

Навчальні стенди:
1.         Навчальний стенд з влаштування гіпсокартонної стелі та перегородки;
2.         Навчальний стенд з виконання покрівельних робіт на похилих дахах; Навчальний стенд з виконання утеплення фасаду скріпленою теплоізоляцією;
3.         Навчальний стенд з влаштування навісних вентильованих фасадів;
4.         Навчальний стенд з опорядження поверхонь тонкошаровими декоративними штукатурками;
5.         Навчальний стенд з облицювання поверхонь плиткою;
6.         Навчальний стенд з улаштування підлог;
7.         Навчальна колекція утеплювачів URSA;
8.         Навчальна колекція зразків опорядження декоративними штукатурками CERESIT;
9.         Навчальна колекція елементів керамічної черепиці;
10.       Фрагмент рамної стінової опалубки PERI системи MAXIMO;
11.       Фрагмент балкової опалубки перекриттів PERI системи MULTIFLEX

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
12.       Проектор EPSON EB-S6;
13.       Проектор NEC VE281;
14.       Екран Sopar Junior мобільний підлоговий 88″ (1:1) 155 x 155 (1150) Black Case;
15.       Екран XHAILSI Tripod Screen мобільний підлоговий 111″ (1:1) 200 x 200 (1200) Black Case.

Додаткове забезпечення матеріально-технічним обладнанням виконується за рахунок співпраці із іноземними партнерами відповідно до угод про співпрацю.

https://www.knuba.edu.ua/faculties/bf/kafedri-bf/bt/navchalna-ta-metodichna-diyalnist-kafedri-budivelnix-texnologij/
ОК37. Виробнича практика Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.
Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.         Мультимедійний проектор – 1шт.;
2.         Екран – 1шт.;
3.         Ноутбук – 1шт.
https://www.knuba.edu.ua/navchalna-ta-metodichna-diyalnist-kafedri-oub/
ОК38. Організація і управління будівництвом Вивчення курсу не потребує використання спеціального матеріально-технічного та програмного забезпечення,  окрім загальновживаних програм і операційних систем. Для проведення відкритих занять використовується мультимедійне обладнання.
Обладнання, що використовується під час навчального процесу:
1.         Мультимедійний проектор – 1шт.;
2.         Екран – 1шт.;
3.         Ноутбук – 1шт.
https://www.knuba.edu.ua/navchalna-ta-metodichna-diyalnist-kafedri-oub/
ОК39. Економіка будівництва   https://www.knuba.edu.ua/disciplini-yaki-proponuyutsya-kafedroyu/
ОК40. Кваліфікаційна робота бакалавра    

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram