КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  Новини,  НОВИНИ КНУБА

Міжнародна конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VІ Міжнародної науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»,

яка відбудеться 25 квітня 2024 р.

у Київському національному університеті технологій та дизайну

Конференція передбачає пряму та дистанційну участь науковців, викладачів, дизайнерів, митців, докторантів та аспірантів, а також магістрів та студентів (за підтримки наукових керівників) закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

ПЛАТФОРМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Платформа 1. Мистецтвознавчі та культурологічні чинники дизайну

Платформа 2. Тенденції розвитку арт і фешн-дизайну

Платформа 3. Інформаційні технології візуалізації у дизайні

Платформа 4. Графічний дизайн: сучасні тенденції

Платформа 5. Перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища

Платформа 6. Підприємницькі та освітні аспекти дизайн-діяльності

Детальна інформація на офіційному сайті конференції: http://designconference.knutd.edu.ua/

Місце проведення: м. Київ, вул. Мала Шияновська, 2.

Електронну реєстрацію участі у конференції відкрито з 5 лютого 2024 р. на сайті конференції https://designconference.knutd.edu.ua/. Реєстрація одразу всіх співавторів з одночасним завантаженням тез доповідей триватиме до 5 квітня 2024 р. Тези зі студентами узгоджуються науковим керівником, який сам реєструє всіх доповідачів на сайті конференції. Кількість співавторів не більше 4, включаючи наукового керівника першим автором.

Приймаються до публікації тези 2-4 повністю заповнені сторінки формату А5. Макет тез та вимоги до оформлення надсилаємо. Література (до 5 посилань) оформлюється за ДСТУ 2015 року. Після отримання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає повідомлення з підтвердженням факту прийняття їх до публікації. За результатами роботи планується видання збірника матеріалів конференції у друкованому та електронному виглядах.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Організаційний внесок за участь у конференції 300 грн. 

Також запрошуємо Вас до публікації статей у фаховому науковому журналі Art and design (категорія Б). Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: мистецтвознавство (17.00.05, 17.00.06, 17.00.07), технічні науки (05.02.01, 05.18.19); спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 132 Матеріалознавство, 182 Технології легкої промисловості.

Щиро запрошуємо до співпраці!

З повагою,

оргкомітет

e-mail: design_conf@knutd.edu.ua

тел. +38 067 932 8935 Руслана Вікторівна Хиневич

тел. +38 097 338 3318 Тетяна Федорівна Кротова

WELCOME TO PARTICIPATE

Dear colleagues!

We invite you to take part in the International Scientific and Practical Conference
«TOPICAL ISSUES OF MODERN DESIGN»

to be held on April 25, 2024 in Kyiv, Ukraine

We invite scientists, practitioners, professors of educational establishments, doctoral students and PhD students to participate in the conference.

HOSTS OF THE CONFERENCE:
The Ministry of Education and Science of Ukraine,
Kyiv National University of Technologies and Design

The aim of the conference is to share experience and results of research on topical issues of modern design, promote creative collaboration of designers, artists, scientists in the field of design and artistic specialties, etc.

THEMATIC DIRECTIONS OF THE CONFERENCE:

1.    Art and culturological factors in design.

2.    Trends in the development of art and fashion design.

3.    Information technology of visualization in design.

4.    Graphic design: modern trends.

5.    Prospects for the development of design of the architectural environment.

6.    Business and educational aspects of design activities.

Languages of the conference: Ukrainian, English.

To participate in the conference you must submit an article for publication by April 05, 2024 using email: design_сonf@knutd.edu.ua  in two formats (Word and PDF). The article must be designed in accordance with the requirements, with a volume of 2-4 pages of A5 format. The Layout of the paper and Requirements for execution are attached.

Details for payment of the organizational fee will be sent to the authors of accepted articles by April 12, 2024.

Sincerely,

The Scientific Committee the VІ International Scientific Conference «TOPICAL ISSUES OF MODERN DESIGN»

http://designconference.knutd.edu.ua/

tel.: +38 067 932 8935
Ruslana Khynevych
tel.: +38 097 338 3318
Tetyana Krotova

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram