Новини,  Новини кафедри "Водопостачання та водовідведення"

Нарада з питань забезпечення якості освіти.

Відділом ліцензування та акредитації розглядались питання підготовки оновлених освітніх програм до розміщення на офіційному сайті КНУБА, а також стан підготовки деяких освітніх програм до процесу акредитації. Кафедра водопостачання та водовідведення представила на розгляд «ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВР)». Програму представила гарант ОПП к.т.н., доцент кафедри Аргатенко Т.В.

Зав. кафедрою Хоружий В.П.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram